Nová verzia OBERON-u Jún/2022

Dňa 08.06.2022 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením Jún/2022. V nasledujúcej časti sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Máj/2022. 

OBERON Automation Center

  • OBERON Automation Center (OAC) – do OBERON-u pribudla nová aplikácia, ktorá má nahradiť súčasný program OBERON Center. Úlohou OAC bude vykonávať určité automatické úlohy na pozadí (bez zásahu používateľa). Na rozdiel od súčasného programu OBERON Center sa OAC skladá z dvoch častí – servera (Windows služba) a klienta. Všetky funkcie programu OBERON Center budú po novom združené do automatických úloh. V tejto verzii sa v OAC nachádzajú webové služby, pričom postupne budú všetky funkcie presunuté do tohto programu. Viac informácií o OAC je možné získať v téme OBERON Automation Center.

 Účtovníctvo

  • Kniha investičného a drobného investičného majetku – v týchto evidenciách pribudla možnosť evidovať k záznamu prílohy.    

Sklad

  • Minimálne objednávané množstvo – na skladovej karte pribudol nový údaj, a to minimálne množstvo danej položky, ktoré je možné objednať. Pri automatickej tvorbe objednávok sa overuje a koriguje objednané množstvo podľa tejto hodnoty. Ak nebude zadané, objedná sa potrebné množstvo a minimálne množstvo sa nebude posudzovať.
  • Import dokladov z XML – pri importe dokladu z XML súboru (napr. import príjemky) bola doplnená možnosť „párovania“ skladových položiek s položkami dokladu súčasne podľa polí Čiarový kód alebo KP (klasifikácia produkcie). Ak bude známy čiarový kód, použije sa. Ak nebude položka podľa čiarového kódu nájdená, bude sa vyhľadávať podľa KP (to platí aj v prípade, že čiarový kód nebude pri položke uvedený).

Pokladnica OBERON

  • Zaokrúhľovanie platieb v hotovosti – do modulu Pokladnica OBERON pribudla legislatívna úprava, a to zaokrúhľovanie platieb v hotovosti. Keďže sumu zaokrúhlenia (ak bola v doklade zaokrúhlená suma v hotovosti) je potrebné tlačiť a uvádzať na doklade, je potrebné aktualizovať aj používané pokladničné riešenia (eKasa PPEKK). Viac informácií je možné získať v článku Zaokrúhľovanie pri platbách v hotovosti.
    V tejto verzii sú podporované všetky eKasa riešenia podporované systémom OBERON – eKasa PANDORA, riešenia A3Soft, Bowa, ELCOM (EFox, pri pokladniciach EURO nebola žiadna zmena v komunikácii), EasyPOS. Zaokrúhľovanie sa automaticky aktivuje od 01.07.2022 (do tohto dátumu sa doklady nezaokrúhľujú). Pri zariadeniach ELCOM (Efox) a EasyPOS si nainštalujte novú verziu OBERON-u (Jún/2022) až po inštalácii firmvéru zariadení z dôvodu zaokrúhľovania.
  • eKasa PANDORA – bola aktualizovaná certifikovaná časť eKasa PANDORA – zaokrúhľovanie sumy prijatého platidla v hotovosti na 5 centov. Po nainštalovaní tejto verzie OBERON-u je nevyhnutné nainštalovať novú verziu firmvéru CHDÚ. Inštaláciu firmvéru eKasa PANDORA je možné vykonať kedykoľvek po nainštalovaní novej verzie OBERON-u (Jún/2022). Viac informácií je možné získať v téme Fiškálna tlačiareň eKasa PANDORA – aktualizácia firmvéru.
  • Typy platieb (platidlá) – pri definovaní platidla na Pokladnici OBERON je možné určiť platobný terminál, ktorý sa má použiť. Nastavenie má zmysel najmä pri používaní softvérového bankového terminálu GP tom, pretože prevádzka (pokladničné miesto) môže používať viac ako jeden terminál (napr. pri použití mobilného čašníka LUKUL).
  • Platobný systém Softplus Ticket – pribudlo prepojenie s platobným  systémom Softplus Ticket – Pokladnica OBERON umožňuje vytlačiť daňový doklad, pričom ako platidlo sa použije kredit (na čipovom náramku) zakúpený vopred.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Správca hesiel

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Fór-um pre používateľov

Platobný terminál ČSOB