UPOZORNENIE: Dňa 21. 6. 2024 (piatok) bude pre prerušenie dodávky elektriny tel. centrum podpory celodenne nedostupné. Viac informácií získate kliknutím na tento oznam.   

Nová verzia OBERON-u Marec/2023

Dňa 31.03.2023 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením Marec/2023. V nasledujúcej časti sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Február/2023.

Účtovníctvo

 • Neziskové organizácie – bol aktualizovaný výkaz Účtovná závierka (podáva sa za rok 2022) pre neziskové organizácie.
 • Typ DPH – typ DPH Oprava odpočítanej dane podľa § 53 b (zvýšenie) [29] bol rozdelený na dva nové typy, a to Oprava odpočítanej dane podľa § 53 b (zvýšenie) [29]Oprava odpočítanej dane podľa § 53 b (zníženie) [29].
 • Kurzový lístok – stiahnutie kurzového lístka je možné aj manuálne priamo z evidencie Kurzový lístok (doteraz len z programu OBERON Center).
 • Import bankových výpisov – bol implementovaný import platobných (dobierkových) transakcií od prepravcu GLS.
 • Zaúčtovanie účtovného predpisu – pri rozúčtovaní faktúry podľa položiek (skladových kariet) bola upravená poznámka k zaúčtovaniu – môže byť použitá tovarová skupina, skupina v pokladnici, skladová skupina, názov skladovej položky (pôvodne len názov položky).
 • Filter Budúci týždeň – k automatickým filtrom ako Tento týždeň, Tento mesiac a pod. pribudol filter Budúci týždeň. Je ho možné využiť napr. na filtrovanie faktúr, ktorých splatnosť je nasledujúci týždeň.

Mzdy a dochádzka

 • Ročné hlásenie o vyúčtovaní dane – hlásenie bolo aktualizované podľa súčasne platnej legislatívy.
 • Dochádzka – do tlačových výstupov dochádzky pracovníkov bol k odpracovaným hodinám doplnený aj kód pracovnej zmeny.
 • Daňový bonus – úprava posúdenia veku dieťaťa pri daňovom bonuse – ak 1. dňa daného mesiaca dovŕšilo dieťa 15 rokov, bude uplatnený daňový bonus do 15 rokov (pôvodne bol uplatnený bonus pre dieťa od 15 rokov).
 • RZD – úprava exportu potvrdenia o zaplatení dane.

Skladová evidencia

 • PrestaShop – oprava prepisovania ceny na položkách sady, aktualizácia množstiev aj pri zdieľaní množstva skupiny internetových obchodov.
 • Sada – pri pridaní sady do dokladu (výdajky, faktúry) bol doplnený režim prenesenia daňovej povinnosti (nulovej sadzby DPH).
 • SMS správy – do evidencie Výdajky pribudla možnosť zasielať SMS správy.
 • Skladové skupiny – výber skladovej skupiny na skladovej karte bol doplnený o možnosť výberu cez číselník (pôvodne len z vybaľovacieho zoznamu).

Pokladnica OBERON

 • Identifikátor kupujúceho – bolo odstránené zasielanie identifikátora kupujúceho do systému eKasa (IČO odberateľa).
 • FiskalPRO – úprava overenia zaevidovania dokladu, ak došlo pri tlači dokladu k chybe a zariadenie neodpovedalo.
 • EasyPos – úprava počtu desatinných miest jednotkovej ceny pri zľavnených položkách.

Hotelová recepcia

 • Grafický prehľad izieb – optimalizácia načítania záznamov (zrýchlenie načítania), ktoré je významné najmä pri umiestnení databázy v cloude a pri pomalom internete.
 • Beds24 – bol vylepšený import kalkulácie ceny rezervácie ubytovania (názvy položiek).
 • Požiadavky hostí – číselník požiadaviek hostí bol doplnený o ďalšie obrázky.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Automatická úloha pre dochádzkové terminály

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Platobný terminál ČSOB