Nová verzia OBERON-u Október/2021 SP1

Dňa 19.11.2021 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením Október/2021 SP1. V nasledujúcej časti sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Október/2021. 

Mzdy a dochádzka

  • Sociálna poisťovňa – Registračný list FO – bol aktualizovaný export výkazu vo formáte XML podľa štruktúry platnej od 16.11.2021.

Dňa 19.10.2021 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením Október/2021. V nasledujúcej časti sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii September/2021. 

Účtovníctvo

  • Daňové priznanie k DPH – OSS (EÚ) – do evidencie Priznania a výkazy pribudlo nové DPH daňové priznanie pre režim OSS (pre EÚ). V evidencii Stále platby pribudol nový typ záznamu pre úhradu DPH v režime OSS.

Skladová evidencia

  • Import položiek do dokladu – v dokladoch ako príjemka, výdajka, objednávka prijatá, faktúra (tlačidlo Možnosti alebo v kontextovej ponuke) pribudla možnosť hromadne naimportovať položky zo súboru typu XLSX (LibreOffice, Microsoft Excel a pod.). Súbor musí obsahovať identifikátor skladovej karty (napr. číslo, čiarový kód), množstvo a ceny. Ak počas importu nebude k položke dokladu nájdená skladová karta, naimportuje sa ako neskladová položka.

Pokladnica OBERON

  • Bonovacie tlačiarne – priama tlač (tzv. Direct Print – USB alebo ethernet) – pribudla možnosť tlače objednávok jedál/nápojov, pri ktorej systém OBERON, resp. aplikácia LUKUL komunikuje s bonovacou tlačiarňou priamo (bez Správcu tlače systému Windows). Pri priamej tlači sa obchádza tlačový front zo systému Windows, preto je tlač spoľahlivejšia (tlačová úloha sa „nezasekne“ v tlačovom fronte). Výhodou použitia priamej tlače zároveň je, že sa testuje pripravenosť tlačiarne – ak tlačiareň nie je pripravená (vypnutá, nie je v nej papier a pod.), zobrazí sa chybové hlásenie (v Pokladnici OBERON aj v aplikácii LUKUL). Viac informácií o získate v téme Priama tlač na bonovacej tlačiarni.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Správca hesiel

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Fór-um pre používateľov

Platobný terminál ČSOB