UPOZORNENIE: Dňa 30. 5. 2024 (štvrtok) bude naše telefonické centrum podpory celodenne nedostupné. Viac informácií získate kliknutím na tento oznam.   

Nová verzia OBERON-u September/2021

Dňa 29.09.2021 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením September/2021. V nasledujúcej časti sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Júl/2021. 

Účtovníctvo

 • eDane – bola vykonaná úprava pri automatickom otváraní aplikácie eDane otvorením daného výkazu – finančná správa zmenila URL adresy výkazov.
 • Import z XML – boli vykonané úpravy pri importe dokladov (najčastejšie faktúr) z iných systémov (a existujúcich doplnkov) z dôvodu podpory daňového režimu One Stop Shop (OSS).

Skladová evidencia

 • Automatická tvorba objednávok – v sprievodcovi automatickou tvorbou objednávok pribudla možnosť objednať tovary podľa objednávok a aktuálnych zostatkových stavov na sklade, kde objednané množstvo je možné dopočítať do minimálneho množstva (pôvodne vždy len do maximálneho).

Mzdy a dochádzka

 • Prvá pomoc PLUS – zmena vo vyplácaní náhrady mzdy v mimoriadnej situácii. Zamestnávateľ vypláca celú náhradu mzdy podľa priemeru a štát mu ju podľa uplatnenej Prvej pomoci PLUS vyplatí vo výške 100 % alebo 80 % (v závislosti od pandemickej situácie).

Hotelová recepcia

 • Prehľad upratovania izieb – tlačový výstup bol rozšírený o možnosť zostaviť ho podľa požiadaviek hostí a prevádzok.
 • Požiadavky hostí – pribudlo nastavenie, či sa daná požiadavka hosťa má uvádzať aj počas pobytu, alebo len v deň príchodu.
 • Presun hosťa na inú izbu – v evidencii ubytovania (v zozname hostí na izbe) pribudla v kontextovej ponuke nová možnosť, ktorá umožňuje daného hosťa presunúť na inú izbu.

Pokladnica OBERON

 • Automatické overenie platby platobnou kartou – platba platobnou kartou bola rozdelená do dvoch krokov – najskôr sa vykoná platobná transakcia na pripojenom platobnom termináli a následne sa zaeviduje a vytlačí daňový doklad. V prípade poruchy a pri prerušení platby bola doplnená funkcia na overenie platobnej transakcie (v stave, keď platobný terminál odpovedá), ktorá verifikuje, či bola platobná transakcia vykonaná, alebo bola zamietnutá.
 • Manuálne overenie platby platobnou kartou – okrem automatického overenia prerušenia platobnej transakcie pribudla možnosť manuálneho overenia, potvrdenia alebo zrušenia príznaku platby. Je ho možné využiť v prípade, keď na vytvorenú platbu na platobnom termináli terminál neodpovedá (najčastejšie z dôvodu prerušenia konektivity). Overenie je dostupné v zozname Ďalšie možnosti na Pokladnici OBERON.
 • Vážené čiarové kódy – bol rozšírený rozsah čiarových kódov, ktoré sa budú považovať za vážené čiarové kódy (kódy začínajúce 20-29), viac informácií v téme Práca s čiarovými kódmi.
 • Kasa PANDORA – bol aktualizovaný PPEKK (verzia 1.3.1), kde bol odstránený problém s režimom off-line. Za určitých okolností sa v niektorých prípadoch stávalo, že pri výpadku internetu sa javilo CHDÚ ako nedostupné. Problém bol spôsobený nedostupnosťou DNS servera pri zisťovaní dostupnosti servera eKasa. Firmvér CHDÚ nie je potrebné aktualizovať – aktuálna verzia je 1.3.0.
 • FiscalPRO Android (eKasa) – pri fiškálnych tlačiarňach FiskalPRO s operačným systémom Android bol zavedený nový model fiškálneho modulu pri pridávaní zariadenia do OBERON-u s názvom FiscalPRO Android (eKasa). Zmena sa týka aj fiškálnej tlačiarne FiskalPRO A8 eKasa.

Aplikácia LUKUL

 • Platba platobnou kartou – pribudla možnosť z aplikácie LUKUL uzatvoriť a vytlačiť doklad pri platbe platobnou kartou (pôvodne len hotovosť) na základe prepojenia s platobným terminálom pripojeným k počítaču (k Pokladnici OBERON). Viac informácií je možné získať v téme Aplikácia LUKUL a platba kartou.
 • Rýchle objednávanie – pri rýchlom objednávaní bola doplnená možnosť automatického výberu príloh (tak ako v jedálnom lístku).
 • Automatické triedenie položiek – pribudlo automatické triedenie položiek pri zadávaní na nový účet, a to podľa skupiny, v ktorej sa daná položka nachádza, napr. pri väčšom počte hostí pri jednom stole sa objednané polievky automaticky umiestnia na začiatok účtu (objednávky). Triedenie položiek je možné nastaviť v číselníku Skupiny v pokladnici.
 • Vylepšenia a opravy – pribudla možnosť zadať na doklad zľavu.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Platobný terminál ČSOB