Nová verzia OBERON-u Január/2019

verzia_oberon_thumb_trans

Dňa 14.1.2019 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením Január/2019. V nasledujúcej časti sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii December/2018.

OBERON

  • Nefunkčný OBERON po aktualizácii Windows – po aktualizácii systému Windows (od 9.1.2019) sa stal na danom počítači nefunkčný databázový stroj pre prístup k databáze Microsoft Access (súbor s príponou MDB). Nefunkčnosť databázového stroja spôsobila poškodenie databázy spojené so stratou údajov. OBERON bol upravený tak, aby poškodenie databázového stroja v systéme Windows detegoval a neumožnil pracovať s danou databázou. Viac informácií je možné získať v článku na našej webovej stránke Nefunkčný OBERON po aktualizácií Windows.
  • Údržba databázy – servisná funkcia na opravu databázového súboru Microsoft Access bola upravená tak, aby pri oprave databázy na počítači vždy vytvorila aj zálohu databázového súboru (do adresára OBERON\TEMP). Ak by oprava zlyhala z dôvodu chybného databázového stroja, bude možné dáta obnoviť.

Účtovníctvo

  • Účtovanie bankových výpisov – bolo upravené účtovanie bankových výpisov tak, aby sa číslo bankového účtu uvedeného na predkontácii ignorovalo (bude použité vždy len z bankového výpisu).

Sklad

  • Inventúra variant – bolo upravené vyhodnotenie inventúry (načítanie do výdajky) tak, aby sa varianty zamenili aj v prípade, ak na skladovej karte nie je ani manko a ani prebytok.

Pokladnica OBERON

  • Pobočková synchronizácia variantov – do automatickej pobočkovej synchronizácie bola doplnená podpora synchronizácie variantov.

Mzdy a dochádzka

  • Dochádzkový terminál – bol odstránený problém s komunikáciou s dochádzkovým terminálom – problém sa vyskytoval pri zdieľaní dochádzkového terminálu dvoma firmami.
  • Potvrdenie o zdaniteľnom príjme – bolo implementované nové tlačivo.
  • Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane – bolo implementované nové tlačivo.
  • Ročné zúčtovanie dane – bolo implementované nové tlačivo.

Hotelová recepcia

  • Čítačka dokladov – upravené načítanie dokladov.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

OBERON Link

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Platobný terminál ČSOB