Nová verzia OBERON-u Marec/2019 SP2

verzia_oberon_thumb_trans

Dňa 19.04.2019 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením Marec/2019 SP2. V nasledujúcej časti sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Február/2019.

Pokladnica OBERON

  • eKasa – v súvislosti so zmenami v legislatíve eKasa (zákona o registračných pokladniciach) boli vykonané úpravy platné už od 01.04.2019.

Dňa 25.03.2019 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením Marec/2019. V nasledujúcej časti sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Február/2019.

Mzdy a dochádzka

  • Ročné hlásenie o vyúčtovaní dane – bola implementovaná aktuálne platná verzia (hlásenie podávané za rok 2018).
  • Potvrdenie o zamestnaní (zápočtový list) – upravené načítanie zoznamu náhrad miezd. Načítanie vychádza odo dňa ukončenia pracovného pomeru 12 mesiacov spätne (pôvodne odo dňa vystavenia potvrdenia).
  • Vyhlásenie o poukázaní zaplatenej dane z príjmov (2% – 3%) – bola implementovaná nová verzia potvrdenia pre poukázanie 2% alebo 3% dane platná pre rok 2018. Nový PDF dokument a elektronický export na finančnú správu.
  • Potvrdenie pre uplatnenie nároku nemocenskej dávky – upravené načítanie údajov tlačového výstupu pri prerušení nemocenského poistenia a zoznamu vymeriavacích základov za posledných 12 mesiacov.
  • Obálky – nový tlačový výstup pre tlač obálok pracovníkov v zozname pracovných pomerov.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Správca hesiel

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Fór-um pre používateľov

Platobný terminál ČSOB