Nový databázový konektor pre MariaDB

V aktuálnej verzii systému OBERON (Október/2023) nie je podporovaná najnovšia verzia SQL servera MariaDB (10.10 a novšia). Dôvodom je nefunkčnosť príslušného databázového konektora. V tejto súvislosti môže nastať problém najmä u používateľov zariadení od firmy Synology, u ktorých sa SQL server MariaDB automaticky zaktualizoval na poslednú verziu. Na problém upozorňuje nasledujúce hlásenie:

Riešenie problému

Tí používatelia, ktorým sa SQL server MariaDB zaktualizoval na najnovšiu verziu (10.10 a novšiu), si na vyriešenie problému môžu nainštalovať testovaciu verziu systému OBERON Október/2023 Beta zo dňa 16.10.2023.

Tým používateľom, ktorí používajú verziu SQL servera MariaDB 10.9 a staršiu, odporúčame vypnúť automatickú aktualizáciu SQL servera (pôvodný databázový konektor je vo verziách 10.9 a starších funkčný).

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Správca hesiel

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Fór-um pre používateľov

Platobný terminál ČSOB