Odvodová úľava pre potravinárov

Dňa 21. septembra 2023 bola v Obchodnom vestníku zverejnená Schéma štátnej pomoci na zníženie odvodov zamestnávateľom v poľnohospodárstve a v potravinárskom priemysle. Na základe zverejnenia tejto schémy začala Sociálna poisťovňa poskytovať štátnu pomoc vo forme odvodovej úľavy pre zamestnávateľov-potravinárov na zníženie ceny práce za obdobie od 1. augusta 2023 do 31. januára 2024. Cieľom má byť zníženie koncových cien základných potravín v maloobchode. Tým používateľom, ktorých sa táto zmena týka, prinášame krátky sumár potrebných informácií v nasledujúcom stručnom prehľade.

Odpustenie odvodov

Na základe podmienok zverejnených na internetovej stránke Sociálnej poisťovne si zamestnávatelia-potravinári môžu uplatňovať odvodovú úľavu po obdobie jedného polroka. Prvýkrát si mohli odpustenie odvodov uplatniť za mesiac august 2023 (s platbou poistného v septembri) a poslednýkrát si môžu odvodovú úľavu uplatniť za január 2024 (poistné sa platí štandardne vo februári 2024).

Zmena v mesiacoch október 2023 až január 2024

Kým za mesiace august a september 2023 zamestnávatelia-potravinári mali uhradiť poistné v plnej výške, pričom Sociálna poisťovňa štátnu pomoc poskytnutú za tieto mesiace vysporiada formou tzv. vratiek automaticky, za mesiace október 2023 až január 2024 majú zamestnávatelia-potravinári platiť znížené poistné za príslušný kalendárny mesiac.

Odvodová úľava v OBERON-e

V súvislosti s uvedenou zmenou používatelia systému OBERON nemusia v programe vykonávať žiadne nastavenia. Stačí, ak si nainštalujú jeho aktuálnu verziu November/2023, ktorá je dostupná na našej webovej stránke v sekcii Na stiahnutie.

Následne je potrebné v sprievodcovi mesačnou uzávierkou spracovaných miezd zvoliť spôsob generovania príkazov Štyri hromadné príkazy (daň + odvody(potravinári) + mzdy + zrážky) (pozri Obrázok č. 1).

Obrázok č. 1: Sprievodca mesačnou uzávierkou spracovaných miezd

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Správca hesiel

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Fór-um pre používateľov

Platobný terminál ČSOB