UPOZORNENIE: Dňa 21. 6. 2024 (piatok) bude pre prerušenie dodávky elektriny tel. centrum podpory celodenne nedostupné. Viac informácií získate kliknutím na tento oznam.   

Pracujte s objednávkami v ASTON-e!

Stále obľúbenejšia aplikácia pre systém OBERON ASTON – mobilný skladník, ktorá je určená tak pre operačný systém Android, ako aj iOS, umožňuje čoraz komplexnejšiu prácu v sklade. Pomocou aplikácie už možno vykonávať inventúru skladu, kontrolu cien, prijímať a vydávať tovar a sledovať naskladnenosť a vyskladnenosť tovaru. Horúcou novinkou, ktorá je dostupná od verzie OBERON-u Júl/2023 z 31.08.2023 a v aktuálnej verzii aplikácie ASTON – mobilný skladník, je možnosť práce s prijatými objednávkami. Viac informácií o novinke sa dozviete v nasledujúcom článku.

Prijaté objednávky v ASTON-e

Práca s prijatými objednávkami v aplikácii ASTON – mobilný skladník zahŕňa vytváranie prijatých objednávok priamo v teréne. Okrem toho umožňuje sledovať pripravenosť tovaru v sklade pred vyskladnením.

Vytváranie prijatých objednávok

Mobilná aplikácia ASTON umožňuje tvorbu objednávok priamo v sklade a ich následné odoslanie do OBERON-u na ďalšie spracovanie. Okrem zadania stavu objednávky a obchodného partnera, ktorého je možné vyhľadať aj v evidencii obchodných partnerov v databáze, aplikácia umožňuje viacero spôsobov vyhľadania skladových položiek (nasnímaním čiarového kódu, manuálnym vyhľadaním podľa čísla, čiarového (QR) kódu, kódu položky alebo názvu). Aplikácia zároveň umožňuje pokročilú prácu s variantmi skladových kariet. Podrobný postup vytvorenia prijatej objednávky v aplikácii ASTON je dostupný v téme Pomocníka OBERON ASTON – objednávky prijaté.

Obrázok č. 1: Zaevidované pripravené množstvo v OBERON-e

Sledovanie pripravenosti tovaru

Sledovanie pripravenosti tovaru v sklade pred vyskladnením je ďalšou možnosťou práce s prijatými objednávkami v mobilnej aplikácii ASTON. Ide o sledovanie, resp. overenie fyzických množstiev tovarov dostupných v sklade, a tak pripravených na vyskladnenie. Funkcia sa používa v prípade, že účtovná jednotka pri vybavení prijatej objednávky postupuje tak, že na základe objednávky prijatej sa tovar fyzicky v sklade pripraví na vyskladnenie a až následne sa objednávka vloží do dokladu (výdajky, faktúry, pokladničného dokladu). Tento postup má výhodu v tom, že sa najprv fyzicky overí dostupnosť množstva v sklade a až potom sa vytvorí doklad. Tým možno predísť opravám dokladov, ak sa po ich vystavení zistí nedostatočné množstvo tovaru v sklade.

Po odoslaní do OBERON-u sa pripravené množstvo (popri rezervovanom a dodanom množstve) eviduje pri objednávkach prijatých, konkrétne pri danej skladovej položke vo formulári Objednávka prijatá, záložka Položky dokladu. Tu je možné, samozrejme, pripravené množstvo zaevidovať aj manuálne – viac informácií získate v téme Sledovanie pripravenosti tovaru. S mobilnou aplikáciou ASTON však možno celý proces výrazne uľahčiť a zrýchliť. Hlavnou výhodou je, že aplikácia umožňuje sledovať pripravenosť tovaru pred vyskladnením priamo v teréne (v sklade).

Ďaleko pred konkurenciou

Aplikácia ASTON – mobilný skladník sa vyznačuje celým radom predností, ktoré na slovenskom trhu nemajú konkurenciu.

 • Hlavnou prednosťou, z ktorej vyplývajú ďalšie výhody aplikácie, je, že so systémom OBERON komunikuje on-line, čo zabezpečuje, že sa údaje na oboch stranách (v aplikácii a v OBERON-e) aktualizujú v reálnom čase.
 • Odpadá potreba akejkoľvek synchronizácie údajov – ich prenos sa realizuje automaticky na pozadí.
 • Už vôbec nie je potrebný manuálny export a import údajov.
 • V aplikácii sú vždy k dispozícii aktuálne ceny a množstvá.
 • Aplikácia podporuje rozšírenú cenotvorbu, a to v 100 % rozsahu (akciové ceny, zmluvné ceny atď.).
 • Aplikácia overuje aktuálny stav kredit limitu (neuhradených faktúr).
 • Plnohodnotná práca s variantmi skladových kariet.
 • Podpora výrobných a sériových čísel.
 • Možnosť zmeny umiestnenia tovaru v sklade priamo v aplikácii.
 • Práca s alternatívnymi mernými jednotkami.
 • Podpora čiarového kódu GS1 – štandard (norma) používaná napr. v zdravotníctve.

OBERON Data Assistant

Aj keď na sledovanie pripravenosti možno použiť aj obyčajný smartfón s operačným systémom Android alebo iOS, na prácu s aplikáciou sa odporúča používať mobilný terminál OBERON Data Assistant (v ponuke nášho e-shopu máme zariadenia ODA S1-K s klávesnicou alebo ODA S2).

Technické informácie

Aplikácia so systémom OBERON komunikuje prostredníctvom webovej služby, ktorá sa nastavuje ako automatická úloha vykonávaná programom OBERON Automation Center (OAC). Z tohto dôvodu je potrebné v prevádzke zabezpečiť WiFi pripojenie do lokálnej počítačovej siete.

Program OBERON Automation Center v štruktúre systému OBERON nahrádza starší program OBERON Center. Všetky funkcie programu OBERON Center budú postupne združené do automatických úloh programu OBERON Automation Center. Tie budú pre danú účtovnú jednotku dostupné z ponuky Servis, Automatické úlohy. Aj keď OBERON Automation Center umožňuje pracovať aj so súborovou databázou Microsoft Access, pri jeho použití odporúčame používať databázu SQL.

Podrobné informácie o vytváraní objednávok v sklade a sledovaní pripravenosti tovaru s aplikáciou ASTON sú dostupné v témach Pomocníka OBERON ASTON – objednávky prijaté a ASTON – sledovanie pripravenosti tovaru.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Automatická úloha pre dochádzkové terminály

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Platobný terminál ČSOB