Sledujte vyskladnenosť s ASTON-om!

V rámci funkcií druhej generácie aplikácie ASTON – mobilný skladník pre Android a iOS prešla kompletným refaktoringom už inventúra v sklade (viac informácií môžete získať v článku Inventúra s aplikáciou ASTON), ďalej kontrola cien a najnovšie aj práca s výdajkami. Okrem toho od verzie OBERON-u Január/2023 a aktuálnej verzie aplikácie ASTON dostupnej na platformách Google Play a App Store je súčasťou práce s výdajkami aj funkcia sledovania vyskladnenosti tovaru priamo v sklade.

Sledovanie vyskladnenosti

Sledovanie vyskladnenosti v systéme OBERON znamená evidenciu množstiev tovarov fyzicky vydaných zo skladu. Vyskladňovať tovar možno štandardne pomocou funkcie Zmena stavu vyskladnenia výdajky/príjemky (ponuka Sklad, Výdajky/Príjemky) – viac informácií je možné získať v téme Sledovanie naskladnenosti a vyskladnenosti tovaru.

S mobilnou aplikáciou ASTON však možno celý proces výrazne uľahčiť a zrýchliť.

Sledovanie vyskladnenosti s ASTON-om

Ako je našim používateľom známe, aplikácia ASTON – mobilný skladník je určená pre mobilné zariadenia (terminály, smartfóny, tablety) s operačným systémom Android a iOS a možno ju používať výhradne so systémom OBERON. Aplikačný program má využitie pri práci v sklade (inventúra, kontrola cien, výdaj, sledovanie vyskladnenosti, pripravuje sa príjem, sledovanie naskladnenosti tovaru).

Ďaleko pred konkurenciou

Ako mobilná aplikácia, ASTON – mobilný skladník sa vyznačuje celým radom predností, ktoré na slovenskom trhu nemajú konkurenciu.

  • Hlavnou výhodou, z ktorej vyplývajú aj ďalšie prednosti aplikácie, je, že so systémom OBERON komunikuje on-line, čo zabezpečuje, že sa údaje na oboch stranách (v aplikácii a v OBERON-e) aktualizujú v reálnom čase.
  • V aplikácii sú vždy k dispozícii aktuálne ceny a množstvá.
  • Aplikácia podporuje rozšírenú cenotvorbu, a to v 100 % rozsahu (akciové ceny, zmluvné ceny atď.).
  • Aplikácia overuje aktuálny stav kredit limitu (neuhradených faktúr).
  • Odpadá potreba akejkoľvek synchronizácie údajov – ich prenos sa realizuje automaticky na pozadí.
  • Už vôbec nie je potrebný manuálny export a import údajov.

OBERON Data Assistant

Aj keď sa na prácu s aplikáciou odporúča používať mobilný terminál OBERON Data Assistant (v ponuke nášho e-shopu máme zariadenia ODA S1-K s klávesnicou alebo ODA S2) na sledovanie vyskladnenosti môžete použiť aj obyčajný smartfón s operačným systémom Android alebo iOS (minimálne na vyskúšanie práce s aplikáciou).

Technické informácie

Aplikácia so systémom OBERON komunikuje prostredníctvom webovej služby, ktorá sa nastavuje ako automatická úloha vykonávaná programom OBERON Automation Center (OAC). Z tohto dôvodu je potrebné v prevádzke zabezpečiť WiFi pripojenie do lokálnej počítačovej siete.

Aj na tomto mieste upozorňujeme, že OBERON Automation Center umožňuje pracovať len s databázami (firmami) umiestnenými na SQL databázovom serveri (so súborovou databázou Microsoft Access pracovať neumožňuje; v prípade, že ju používate, je potrebné vykonať jej migráciu na SQL server). Dostupné sú aj bezplatné SQL databázové systémy – viac informácií získate na stránke Databázové systémy.

Podrobné informácie o sledovaní vyskladnenosti tovaru s aplikáciou ASTON sú dostupné v téme Pomocníka OBERON ASTON – sledovanie vyskladnenosti tovaru.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

OBERON Link

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Platobný terminál ČSOB