Stretnutie zmluvných partnerov k eKase

Dňa 23.5.2019 firma EXALOGIC zorganizovala jarné stretnutie svojich zmluvných partnerov, ktorí zabezpečujú servis a podporu používateľom OBERON-u. Boli medzi nimi najmä zástupcovia servisných organizácií, ako aj samotní servisní technici. Nosnou témou stretnutia bol aktuálny projekt on-line napojenia všetkých registračných pokladníc na portál finančnej správy – eKasa. Záujem o uvedenú problematiku sa odrazil v rekordnej účasti na stretnutí, na ktorom nechýbali ani zástupcovia výrobcov pokladničných riešení.

Aktuálna dostupnosť on-line registračných pokladníc

Skutočnosť, že dostupnosť fiškálnych eKasa zariadení je momentálne problematická, je všeobecne známa. V nasledujúcom prehľade vám prinášame aktuálny prehľad dostupnosti eKasa zariadení majoritných výrobcov k 24.5.2019:

 • A3 Soft – FiskalPRO – má certifikát (je možné postupne dodávať)
 • Elcom Efox – nemá certifikát (v procese certifikácie, ešte nie je známy komunikačný protokol, do 1.7.2019 s veľkou pravdepodobnosťou nebude)
 • VAROS – FT 4000, FT 5000 – nemá certifikát
 • BOWA – Pegas – nemá certifikát
 • Pokladnice Elcom:
  – Euro 150 – dodáva sa (nie je dostupný on-line režim prepojenia so skladom)
  – Euro 50 – zmluvným partnerom sú k dispozícii, čaká sa na dodanie funkčného firmvéru
 • EXALOGIC – eKasa PANDORApodaná žiadosť o certifikáciu, termín na predloženie zariadenia na testovanie bol dohodnutý na 7. júna 2019

Aktuálne je pre zmluvných partnerov dostupná neverejná beta verzia systému OBERON, ktorá podporuje eKasa zariadenie FiskalPRO. Táto verzia je už momentálne nasadená v niekoľkých pilotných prevádzkach.

Je možné stihnúť termín 1.7.2019?

Po vzájomných neformálnych rozhovoroch s účastníkmi stretnutia si myslíme, že dnes je už táto otázka neaktuálna. Pýtať sa týmto spôsobom sme sa mohli asi pred tromi týždňami, dnes je už zrejmé, že plošné zavedenie systému eKasa v stanovenom termíne je nereálne. Je príznačné, že v čase, keď už dve tretiny pokladníc mali byť prerobené na eKasu, asi 80% zúčastnených zmluvných partnerov (zástupcov servisných organizácií a servisných technikov!) ešte nedržalo v ruke vystavený doklad z on-line registračnej pokladnice. Do 1.7.2019 pritom k dnešnému dňu (24.5.2019) zostáva už len 25 pracovných dní.

V čom vidíme problém?

Podľa nášho názoru termíny stanovené na plošné zavedenie systému eKasa boli príliš optimistické, čo spôsobilo ukážkový príklad domino efektu:

 1. Výrobcovia mali málo času na vývoj a úpravu fiškálnych zariadení.
 2. To zúžilo časový priestor pre finančnú správu ako certifikačnú autoritu, ktorej zostalo o to menej času na certifikáciu – nárazový vysoký počet žiadostí o certifikáciu nie je jednoducho možné v rámci jedného či dvoch mesiacov zodpovedne vybaviť.
 3. Následne softvérové firmy majú málo času na implementáciu prepojenia s fiškálnymi zariadeniami (úpravu komunikačných protokolov).
 4. Zároveň nebol vyhradený čas na testovaciu prevádzku eKasa zariadení – po certifikácii nie je možné ihneď plošne nasadzovať fiškálne zariadenie, je potrebných aspoň niekoľko týždňov na „vychytanie“ prípadných chýb.
 5. Po získaní certifikátu majú výrobcovia málo času na fyzickú výrobu eKasa zariadení.
 6. A napokon servisné organizácie majú nedostatok času na na plošné nasadzovanie eKasy u koncových zákazníkov.
 7. Výsledkom je stres podnikateľov používajúcich registračné pokladnice, ktorým chýba primeraný výber vhodných pokladničných riešení.

Náš pohľad

Ak nemajú po 1.7.2019 zostať zatvorené mnohé prevádzky, zdá sa nevyhnutným termín 1.7.2019 nejakým spôsobom posunúť. Ak sa o posune termínu uvažuje, v záujme podnikateľov by bolo optimálne oznámiť termín posunu čím skôr. Mnohí z nich sa v momentálnej situácii rozhodujú pre pokladnicu eKasa pod tlakom. Posunutie termínu plošného zavedenia systému eKasa a včasné oznámenie tejto skutočnosti by im prinieslo viac pokoja a času na výber vhodného riešenia. Tých by sa v dôsledku väčšieho časového priestoru postupne určite objavilo na trhu viac, čo by podnikateľom navyše mohlo priniesť aj úsporu v dôsledku nižšej ceny zariadenia vďaka vyššej konkurencii.

Projekt zavedenia eKasy je napriek aktuálnym problémom nezvratný, preto našim používateľom odporúčame, aby požiadali o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Správca hesiel

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Fór-um pre používateľov

Platobný terminál ČSOB