Verzia: August/2015 SP1

Dňa 17.08.2015 bola aktualizovaná verzia účtovného systému OBERON s označením August/2015 SP1. Nasledovne sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii August/2015.

Účtovníctvo

 • V peňažnom denníku bol upravený tlačový výstup Súčty stĺpcov peňažného denníka – tlačový výstup uvádzal chybné hodnoty, chyba sa týkala len verzie August/2015.
 • Boli upravené tlačové výstupy Hlavná kniha – syntetické účty, Hlavná kniha – analytické účty, kde boli upravené zoskupenia tlačových výstupov. Ak tlačový výstup nebol zoskupovaný podľa obchodných partnerov, záznamy boli chybne zotriedené.

Mzdy a personalistika

 • Bola opravená chyba pri výpočte maximálneho denného vymeriavacieho základu pre výpočet odvodov do Sociálnej poisťovne. Chyba sa prejavila pri zamestnancoch so zadanou dovolenkou, ktorá trvala dlhšie ako počet odpracovaných dní v mesiaci.
 • Bol upravený export Sociálna poisťovňa – výkaz poistného a príspevkov pre zamestnancov s nepravidelným príjmom, kde bolo upravené obdobie vyplatenia odmien za vykonanú prácu.

Skladová evidencia

 • Bola opravená chyba pri vyskladnení tovaru skladových položiek typu Receptúra pomocou výdajky – ak boli v doklade aj bežné skladové karty (teda nie receptúry), stavy zásob boli ponížené nesprávne.

OBERON Center

 • Komunikácia so systémom AvailPro bola dokončená a je pripravená na testovanie v reálnych podmienkach u konkrétnych užívateľov.

Dňa 06.08.2015 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením August/2015. Nasledovne sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Júl/2015.

Účtovníctvo

 • V účtovnom denníku pribudla možnosť tlače hlavnej knihy (syntetickej alebo analytickej) o možnosť zoskupovať po obchodných partneroch.

Skladová evidencia

 • V evidenciách Objednávky vydané a Faktúry prijaté pri zadávaní položiek do dokladu v zozname skladových kariet  bolo doplnené zobrazovanie zmluvných a akciových cien.
 • Vo webovej aplikácii OBERON Web pribudla možnosť spracovávať inventúru (zapisovať fyzické množstvá) – tým je možné inventúru vykonávať napr. na tablete.

OBERON Center

 • V programe OBERON Center pribudla nová súčasť, tzv. Automatické úlohy. Je to nástroj, pomocou ktorého môže systém OBERON vykonávať určité špecifické úlohy automaticky v určitých intervaloch na pozadí. V tejto verzii je v režime beta testovania komunikácia so systémom AvailPro – automatická aktualizácia obsadenosti ubytovacieho zariadenia na rezervačných portáloch (napr. www.booking.com) a automatický import rezervácií ubytovania.
 • V súvislosti s Automatickými úlohami bol zrušený samostatný import kurzového lístka v programe – bol zahrnutý medzi automatické úlohy. Export údajov pre vernostný systém (zostatky bodov) bol zrušený – existuje riešenie pre vernostné systémy pomocou webových služieb.

Hotelová recepcia

 • Knihe ubytovaných hostí pribudla možnosť zadať k ubytovaniu aj tzv. kauciu (peňažnú záruku). Obdobná možnosť pribudla v evidencii Kniha poskytovaných služieb.
 • Pri evidencii poskytovaných služieb v grafickom prehľade je možné sledovať dané služby aj s evidovaním množstva.
 • V súvislosti s implementovaním systému pre automatickú aktualizáciu obsadenosti na webových portáloch a import rezervácií pribudla v typoch izieb a v poskytovaných službách možnosť zadať jedinečné identifikátory daných záznamov pre externé systémy.

Pre vývojárov

V súvislosti so zmenami v programe OBERON Web (inventúra skladu) boli vykonané zmeny vo webových službách.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Rozšírenie merných jednotiek na skladových kartách

Mobilný čašník LUKUL

Hotel on-line check-in

ASTON - príjemky/výdajky

Registratúra

 

Prezeraním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies. Viac informácií.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close