Verzia: August/2015 SP1

Dňa 17.08.2015 bola aktualizovaná verzia účtovného systému OBERON s označením August/2015 SP1. Nasledovne sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii August/2015.

Účtovníctvo

 • V peňažnom denníku bol upravený tlačový výstup Súčty stĺpcov peňažného denníka – tlačový výstup uvádzal chybné hodnoty, chyba sa týkala len verzie August/2015.
 • Boli upravené tlačové výstupy Hlavná kniha – syntetické účty, Hlavná kniha – analytické účty, kde boli upravené zoskupenia tlačových výstupov. Ak tlačový výstup nebol zoskupovaný podľa obchodných partnerov, záznamy boli chybne zotriedené.

Mzdy a personalistika

 • Bola opravená chyba pri výpočte maximálneho denného vymeriavacieho základu pre výpočet odvodov do Sociálnej poisťovne. Chyba sa prejavila pri zamestnancoch so zadanou dovolenkou, ktorá trvala dlhšie ako počet odpracovaných dní v mesiaci.
 • Bol upravený export Sociálna poisťovňa – výkaz poistného a príspevkov pre zamestnancov s nepravidelným príjmom, kde bolo upravené obdobie vyplatenia odmien za vykonanú prácu.

Skladová evidencia

 • Bola opravená chyba pri vyskladnení tovaru skladových položiek typu Receptúra pomocou výdajky – ak boli v doklade aj bežné skladové karty (teda nie receptúry), stavy zásob boli ponížené nesprávne.

OBERON Center

 • Komunikácia so systémom AvailPro bola dokončená a je pripravená na testovanie v reálnych podmienkach u konkrétnych užívateľov.

Dňa 06.08.2015 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením August/2015. Nasledovne sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Júl/2015.

Účtovníctvo

 • V účtovnom denníku pribudla možnosť tlače hlavnej knihy (syntetickej alebo analytickej) o možnosť zoskupovať po obchodných partneroch.

Skladová evidencia

 • V evidenciách Objednávky vydané a Faktúry prijaté pri zadávaní položiek do dokladu v zozname skladových kariet  bolo doplnené zobrazovanie zmluvných a akciových cien.
 • Vo webovej aplikácii OBERON Web pribudla možnosť spracovávať inventúru (zapisovať fyzické množstvá) – tým je možné inventúru vykonávať napr. na tablete.

OBERON Center

 • V programe OBERON Center pribudla nová súčasť, tzv. Automatické úlohy. Je to nástroj, pomocou ktorého môže systém OBERON vykonávať určité špecifické úlohy automaticky v určitých intervaloch na pozadí. V tejto verzii je v režime beta testovania komunikácia so systémom AvailPro – automatická aktualizácia obsadenosti ubytovacieho zariadenia na rezervačných portáloch (napr. www.booking.com) a automatický import rezervácií ubytovania.
 • V súvislosti s Automatickými úlohami bol zrušený samostatný import kurzového lístka v programe – bol zahrnutý medzi automatické úlohy. Export údajov pre vernostný systém (zostatky bodov) bol zrušený – existuje riešenie pre vernostné systémy pomocou webových služieb.

Hotelová recepcia

 • Knihe ubytovaných hostí pribudla možnosť zadať k ubytovaniu aj tzv. kauciu (peňažnú záruku). Obdobná možnosť pribudla v evidencii Kniha poskytovaných služieb.
 • Pri evidencii poskytovaných služieb v grafickom prehľade je možné sledovať dané služby aj s evidovaním množstva.
 • V súvislosti s implementovaním systému pre automatickú aktualizáciu obsadenosti na webových portáloch a import rezervácií pribudla v typoch izieb a v poskytovaných službách možnosť zadať jedinečné identifikátory daných záznamov pre externé systémy.

Pre vývojárov

V súvislosti so zmenami v programe OBERON Web (inventúra skladu) boli vykonané zmeny vo webových službách.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Správca hesiel

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Fór-um pre používateľov

Platobný terminál ČSOB