Váženie zásielok s Chameleoonom

Pred istým časom sme vám v osobitnom článku predstavili externú webovú aplikáciu Chameleoon určenú pre prevádzky, ktoré odosielajú tovar spotrebiteľom (spravidla internetové obchody, fakturačné systémy) a potrebujú buď vytvárať objednávky prepravy pre kuriérov, alebo pripravovať tovar na expedíciu v prípade jeho doručovania vlastnou dopravou. Aplikácia zabezpečuje jednoduché a rýchle vytváranie objednávok prepravy a tlač expedičných štítkov s cieľom uľahčiť expedíciu tovaru zo skladu. Prepojenie so systémom OBERON je postavené na báze XML komunikácie.

V tomto článku vám predstavujeme novinku v aplikácii – možnosť odvážiť zásielku bezprostredne pred tlačou expedičného štítka.

Packeta (Zásielkovňa)

Podnetom na zapracovanie novinky do aplikácie je skutočnosť, že od 01.09.2021 služba Packeta (po starom Zásielkovňa) prichádza s požiadavkou povinného uvádzania hmotnosti zásielky pred alebo pri vytváraní objednávky prepravy. Údaj o hmotnosti zásielky bude povinný, t. j. v prípade absencie tohto parametra nebude možné objednávku prepravy vytvoriť.

Chameleoon a hmotnosť zásielok

Vo webovej aplikácii Chameleoon pôvodne existovali dve možnosti zadávania hmotnosti zásielok pred expedíciou:

1. Predvolená hmotnosť – umožňuje prenášať do Packety predvolenú hmotnosť zásielky. Inými slovami, toto nastavenie pracuje s konštantnou hmotnosťou. Využiteľné je v prípade, že internetový obchod odosiela zásielky s podobnou hmotnosťou. Táto možnosť síce nezabezpečí presné váženie tak, ako to požaduje Packeta, ale ak odosielate tovar s približne rovnakou hmotnosťou, je možné využiť aj toto jednoduché riešenie.

2. Evidovaná váha produktov – táto možnosť spočíva vo výpočte hmotnosti zásielky z hmotnosti jednotlivých produktov. Riešenie vyžaduje, aby bola hmotnosť zadaná už pri produktoch v internetovom obchode. Následne sa hmotnosť jednotlivých produktov sčíta a vypočíta sa celková hmotnosť zásielky. Tento spôsob poskytuje pomerne presný údaj o hmotnosti zásielky a je rýchlym riešením pre tých, ktorí evidujú hmotnosť jednotlivých produktov.

Novinka

Popri uvedených možnostiach, ktoré majú zjavné obmedzenia, webová aplikácia Chameleoon prichádza v súčasnosti s novinkou, ktorá umožňuje prevážiť celú zásielku tesne pred tlačou expedičného štítka. Nespornou výhodou tejto možnosti je, že ponúkne presnú hmotnosť zásielky aj s obalovým materiálom. Prevádzkovatelia e-shopov tak už nebudú musieť dopĺňať hmotnosť k svojim produktom.

Ako to funguje

Nová funkcia je v aplikácii Chameleoon realizovaná doplnením nového okna pred krok tlače. Okno slúži na doplnenie údaja o hmotnosti zásielky. V momente, keď položíte balík na váhu, jeho hmotnosť sa automaticky odošle do aplikácie. Následne sa vytvorí objednávka prepravy aj s presnou hmotnosťou a vytlačí sa expedičný štítok. V prípade, že sú v zásielke viaceré balíky, je potrebné odvážiť každý z nich. Po odvážení posledného sa vytvorí objednávka prepravy.

Okno je možné využiť aj v menej automatizovanom režime, keď sa hmotnosť odosiela prostredníctvom tlačidla na váhe alebo v aplikácii. V prípade potreby je možné použiť aj obyčajnú váhu a hmotnosť ručne prepísať.

Podporované váhy

Riešenie aktuálne podporuje váhu Ohaus Navigator, ktorá je dostupná s rôznou váživosťou. Postupne sa budú do riešenia dopĺňať aj ďalšie váhy.

Hromadná expedícia

Aktuálne tvorcovia aplikácie pracujú na možnosti automaticky preberať hmotnosť z váhy aj do operácie hromadnej expedície. K 01.09.2021 by mala byť dostupná aj táto možnosť. Touto úpravou by systém OBERON spolu s aplikáciou Chameleoon mali byť dostatočne pripravené na zmeny, ktoré v službe Packeta nastanú v septembri tohto roku.

Viac informácií o novinke získate na webovej stránke dodávateľa.

Kontaktná osoba:

Ing. Tomáš Gálik
Tel.: 0903 814 262
E-mail: tgalik@gtservis.sk
Web: www.chameleoon.sk

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

OBERON Link

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Platobný terminál ČSOB