UPOZORNENIE: Dňa 21. 6. 2024 (piatok) bude pre prerušenie dodávky elektriny tel. centrum podpory celodenne nedostupné. Viac informácií získate kliknutím na tento oznam.   

eKasa – ktoré áno a ktoré nie?

Dňa 01.01.2019 vstúpil do účinnosti zákon, ktorým Finančná správa SR zavádza projekt on-line napojenia všetkých registračných pokladníc na portál finančnej správy s názvom eKasa. V súvislosti s pripravovanými zmenami sme v prvom kroku publikovali článok Pripravovaná eKasa a OBERON. Na informácie, ktoré sme priniesli v uvedenom texte, by sme chceli nadviazať v tomto článku, v ktorom prinášame ďalšie údaje k projektu eKasa v spojení s OBERON-om.

Ktoré zariadenia budeme podporovať?

OBERON v súčasnosti (do 30.06.2019) podporuje širokú škálu fiškálnych modulov (tlačiarní) a elektronických registračných pokladníc. V súvislosti so zavedením systému eKasa (od 01.07.2019, nové prevádzky s povinnosťou evidovať tržby prvýkrát od 01.04.2019 už od tohto dátumu) však OBERON nebude môcť naďalej podporovať všetky dosiaľ podporované registračné pokladnice (fiškálne tlačiarne).

To, ktoré zariadenia bude možné podľa novej legislatívy podporovať, do veľkej miery nezávisí od firmy EXALOGIC. Podporovať totiž bude možné len tie zariadenia, na ktoré ich výrobcovia získajú certifikát. Zároveň s úpravou konkrétneho zariadenia bude možné začať až potom, ako ho výrobca poskytne firme EXALOGIC na implementáciu. Vzhľadom na časovú tieseň nemalý vplyv na rozhodnutie naďalej podporovať konkrétne zariadenie bude mať aj to, či v jeho komunikačnom protokole nastali výrazné zmeny alebo nie. Pri niektorých zariadeniach je už známe dnes, že nebudú podporované, a to na základe rozhodnutia samotného výrobcu. Pri ďalších zariadeniach sa o podpore neuvažuje z časových dôvodov.

V súvislosti s novou legislatívou zároveň upozorňujeme, že po termíne 01.04.2019, resp. 01.07.2019 nebude možné používať s akýmkoľvek riešením ihličkovú tlačiareň. Dôvodom je, že súčasťou pokladničného dokladu bude povinne aj QR kód. Tlač QR kódu v použiteľnej kvalite je na ihličkovej tlačiarni problematická.

Prehľad podporovaných zariadení

V nasledujúcich tabuľkách je k dispozícii prehľad všetkých dosiaľ podporovaných fiškálnym modulov (tlačiarní) a registračných pokladníc s informáciou, či budú/nebudú podporované aj naďalej, resp. či sa o ich podpore uvažuje/neuvažuje.

Tabuľky sú priebežne aktualizované (dátum poslednej aktualizácie je uvedený pod tabuľkami). Pozornosť je potrebné venovať najmä zariadeniam označeným modrým otáznikom alebo kalendárom s otáznikom. Spravidla znamenajú, že o podpore týchto zariadení sa uvažuje v závislosti od vývoja situácie (zmien v komunikačnom protokole, dodania certifikovaného zariadenia výrobcom atď.). Konkrétny popis je vždy k dispozícii v poznámke pri konkrétnom zariadení.

Ako používateľov OBERON-u by sme vás preto opätovne chceli požiadať, aby ste pozorne sledovali informácie o eKase, ktoré budú aktualizované v tomto článku. Vyhnete sa tak problému, že vašu registračnú pokladnicu (fiškálnu tlačiareň) upravenú pre potreby eKasy systém OBERON nebude podporovať a po 01.07.2019 nebudete môcť prijímať hotovosť.

Fiškálne moduly (tlačiarne)

Zariadenie
Názov zariadenia
Výrobca/
Distribútor
Podporované od 01.04.2019
Podporované od 01.07.2019 Poznámka
eKasa PANDORA
EXALOGIC
Bešeňová
Uvažujeme o vlastnom riešení
(predpokladaná cena s tlačiarňou 300,- EUR s DPH).
FiskalPro VX 520/675/680
A3 Soft
Bratislava
Máme záujem podporovať, ale čaká sa na dodanie certifikovaného zariadenia výrobcom.
VAROS FT 4000
(FM 4000)
VAROS Technology
Banská Bystrica
Máme záujem podporovať, ale čaká sa na dodanie certifikovaného zariadenia výrobcom.
Elcom EFox – T
ELCOM
Prešov
Máme záujem podporovať, ale čaká sa na dodanie certifikovaného zariadenia výrobcom.
Elcom EFox – M
ELCOM
Prešov
Zariadenie sa nebude podporovať na základe rozhodnutia výrobcu.
Elcom Mini EFox ELCOM
Prešov
Zariadenie sa nebude podporovať na základe rozhodnutia výrobcu.
Elcom 500 FP
ELCOM
Prešov
Zariadenie sa nebude podporovať na základe rozhodnutia výrobcu.
Pegas FM-06
Pegassino
SmartPrinter
Bowa
Bratislava
Máme záujem podporovať, ale čaká sa na dodanie certifikovaného zariadenia výrobcom.
EasyPos.2010
S.A.
Bratislava
Zariadenie sa nebude podporovať na základe rozhodnutia výrobcu.
FT Upos TM88 M2
UPOS SYSTEM SLOVAKIA
Čadca
Z dôvodu časovej tiesne sa neuvažuje o podpore.
ELZAB Mera EJ
UPOS SYSTEM SLOVAKIA
Čadca
Z dôvodu časovej tiesne sa neuvažuje o podpore.
Black Cat
AXIS distribution
Lučenec
Zariadenie sa nebude podporovať na základe rozhodnutia výrobcu.
Ditron Mira
AXIS distribution
Lučenec
Zariadenie sa nebude podporovať na základe rozhodnutia výrobcu.
Ditron ZIP 58/80
AXIS distribution
Lučenec
Zariadenie sa nebude podporovať na základe rozhodnutia výrobcu.
Custom Engineering KUBE II
AXIS distribution
Lučenec
Zariadenie sa nebude podporovať na základe rozhodnutia výrobcu.
FM41
Fiscal Group – Ing. Ladislav Császta
Nitra
Zariadenie sa nebude podporovať.

Registračné pokladnice

Zariadenie
Názov zariadenia
Výrobca/
Distribútor
Podporované od 01.04.2019 Podporované od 01.07.2019 Poznámka
Euro-50T Mini/TE Mini/Medi ELCOM
Prešov
Výrobca zatiaľ nezverejnil komunikačný protokol. V prípade výrazných zmien nevieme garantovať podporu po 01.07.2019.
Euro-100T
ELCOM
Prešov
Výrobca zatiaľ nezverejnil komunikačný protokol. V prípade výrazných zmien nevieme garantovať podporu po 01.07.2019.
Euro-150TE Flexy/Flexy Plus ELCOM
Prešov
Výrobca zatiaľ nezverejnil komunikačný protokol. V prípade výrazných zmien nevieme garantovať podporu po 01.07.2019.
Euro-200TE
ELCOM
Prešov
Výrobca zatiaľ nezverejnil komunikačný protokol. V prípade výrazných zmien nevieme garantovať podporu po 01.07.2019.
Euro-200TX
ELCOM
Prešov
Zariadenie sa nebude podporovať na základe rozhodnutia výrobcu.
Euro-500T/TE/
TX Handy
ELCOM
Prešov
Zariadenie sa nebude podporovať na základe rozhodnutia výrobcu.
Euro-2000T/TE ELCOM
Prešov
Zariadenie sa nebude podporovať na základe rozhodnutia výrobcu.
Euro-2100 TE ELCOM
Prešov
Výrobca zatiaľ nezverejnil komunikačný protokol. V prípade výrazných zmien nevieme garantovať podporu po 01.07.2019.
Quorion CR20/CR21
Horizon
Prešov
Z dôvodu časovej tiesne sa neuvažuje o podpore.
Custom Big II/Big II Touch
AXIS distribution
Lučenec
Z dôvodu časovej tiesne sa neuvažuje o podpore.

Dátum poslednej aktualizácie: 22.03.2019

Aktualizácia tabuliek končí k dňu 22.3.2019. Nové priebežne aktualizované tabuľky sú k dispozícii v článku eKasa krátko pred spustením.

Naše odporúčanie

V tejto chvíli vám odporúčame, aby ste sa neunáhlili s nákupom novej registračnej pokladnice (fiškálnej tlačiarne), prípadne aby ste počkali s upgradom súčasného zariadenia. Otáznym totiž ostáva, či výrobca stihne certifikovať svoj produkt v zákonom stanovenom termíne a či následne bude môcť firma EXALOGIC uskutočniť potrebnú úpravu riešenia.

Alternatívou môže byť prechod na Virtuálnu registračnú pokladnicu – odporúča sa pri prevádzkach s malou kadenciou predaja. Netreba však pritom zabudnúť na lehotu potrebnú na zrealizovanie prechodu na VRP. Samotný prechod preto odporúčame plánovať v dostatočnom časovom predstihu.

Prechod na VRP môžete využiť aj ako prechodné, resp. dočasné riešenie. Po ustálení situácie ohľadom eKasy sa vždy budete môcť vrátiť k hardvérovému riešeniu.

Otáznik nad termínom zavedenia eKasy

Vzhľadom na extrémne krátky čas, ktorý Finančná správa SR vyhradila výrobcom a softvérovým firmám na zabezpečenie zákonom stanoveného riešenia, nie je vylúčené ani to, že sa termín zavedenia eKasy posunie. Momentálne nie je k dispozícii ani jedno certifikované zariadenie, pričom noví zákazníci majú povinnosť používať systém eKasa už od 01.04.2019, čo je len niekoľko týždňov.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Automatická úloha pre dochádzkové terminály

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Platobný terminál ČSOB