Chcem PrestaShop – ako na to?

Vývoj v sektore e-commerce za posledné dva roky spôsobil, že sa internetové nákupy dostali na úroveň, ktorú by za štandardných podmienok dosiahli o sedem rokov. Výrazný podiel na tomto raste mala pandémia COVID-19, ktorá zásadne ovplyvnila nákupné správanie Slovákov.

Po očakávanom poklese nákupov na internete v prvom a druhom kvartáli tohto roka sa situácia v internetovom predaji začína stabilizovať. Ak nenastanú nepredvídateľné udalosti, v treťom štvrťroku by mohol dosiahnuť približne hodnoty minulého roka.

V snahe držať krok s konkurenciou sa i mnohí naši používatelia popri prevádzkovaní kamenných predajní rozhodujú aj pre prechod do on-line priestoru. V systéme OBERON majú k dispozícii viaceré možnosti implementácie internetového obchodu, z ktorých odporúčaným riešením je prepojenie s internetovým obchodom PrestaShop. Práve implementácii tejto e-shopovej platformy. t. j. informáciám, ako sprevádzkovať internetový obchod PrestaShop, je venovaný tento článok.

Článok zahŕňa nasledujúce okruhy:

Internetový obchod PrestaShop

Hoci systém OBERON umožňuje vytvoriť prepojenie s viacerými internetovými obchodmi, odporúčaným internetovým obchodom pre používateľov OBERON-u je on-line internetový obchod PrestaShop. Ako jediné z e-shopových riešení na trhu ho systém OBERON podporuje priamo (od verzie 1.7.x). Dôvodom je skutočnosť, že ide o rozšírený a všeobecne obľúbený internetový obchod, ktorý vďaka bezplatne distribuovanému systému s otvoreným kódom (open source) s množstvom predvolených šablón a modulov môže nájsť uplatnenie v ktoromkoľvek druhu podnikania.

PrestaShop obsahuje viac než 300 vstavaných modulov a celý rad grafických tém, ktoré značne urýchľujú grafický návrh nového internetového obchodu, čím významne skracujú čas jeho nasadenia do ostrej prevádzky. E-shop podporuje multijazyčnosť, takže ho možno prevádzkovať v slovenčine, češtine, poľštine, maďarčine, prípadne aj v iných jazykoch.

Ako open source riešenie PrestaShop pritom umožňuje prevádzkovať vlastný internetový obchod len za zlomok ceny v porovnaní s iným bežným komerčným riešením.

Komunikácia s OBERON-om

Systém OBERON komunikuje s PrestaShopom priamo prostredníctvom natívneho formátu pre tento e-shop, pričom časť komunikácie prebieha aj prostredníctvom rozhrania WEB API PrestaShopu. Komunikácia medzi systémom OBERON a PrestaShopom prebieha po vykonaní potrebných nastavení úplne autonómne. Nie je potrebné vykonávať alebo spúšťať žiadne exporty alebo importy údajov charakteristické pre off-line internetové obchody. Typický čas od momentu, keď zákazník dokončí svoju objednávku v PrestaShope, po jej zobrazenie v OBERON-e je do niekoľkých minút. Toto automatické on-line prepojenie je rýchle, robustné a prakticky bezporuchové.

Jednu databázu systému OBERON možno prepojiť s jedným alebo aj viacerými nezávislými internetovými obchodmi PrestaShop.

Všetky procesy synchronizácie môžu prebiehať úplne automatizovane. Systém OBERON umožňuje nastaviť časové intervaly, v ktorých sa synchronizácia spustí automaticky bez zásahu obsluhy. Tak sa dá napr. nastaviť, aby sa každých päť minút z internetového obchodu stiahli prijaté objednávky a aktualizoval sa status tých, ktoré sú v procese vybavovania. Podobným spôsobom sa automaticky môžu synchronizovať ceny, pribúdať v e-shope nové skladové karty a pod.

Možnosti synchronizácie

Export skladových kariet
Export obrázkov
Export predajných cien (vrátane vybraných cien rozšírenej cenotvorby)
Export parametrov a variantov (farby, veľkosti…)
Export aktuálnych množstiev (aj z viacerých skladov)
Export kategórií skladových kariet
Import objednávok
Aktualizácia stavov objednávok

Skladové karty

Medzi základné možnosti komunikácie medzi OBERON-om a PrestaShopom patrí export skladových kariet zo skladovej evidencie. K dispozícii je viacero typov exportov (napr. kompletné skladové karty, skladové karty bez obrázkov, alebo len ceny a množstvá) vrátane parametrov, variantov (farby, veľkosti a pod.) a kategórií skladových kariet.

Uvedené exporty sa môžu vykonávať pre všetky alebo len zmenené skladové karty (na ktorých boli od posledného úspešného exportu manuálne zmenené údaje alebo pri ktorých nastal výdaj/príjem).

Do internetového obchodu sa zasiela bežná predajná cena, prípadne je doň možné zaslať aj vybrané ceny z rozšírenej cenotvorby, napr. iné ceny pre veľkoobchodných partnerov (zmluvné ceny, letákové dohody a pod.).

Objednávky

Medzi ďalšie dôležité možnosti synchronizácie patrí import prijatých objednávok s aktualizáciou ich stavov s možnosťou automatickej rezervácie objednaných položiek.

Podrobné informácie o možnostiach synchronizácie získate v príslušných témach Pomocníka OBERON.

Čo potrebujem na sprevádzkovanie PrestaShopu?

Uvedenie internetového obchodu PrestaShop do prevádzky možno rozdeliť do niekoľkých hlavných krokov:

 1. zabezpečenie domény, webhostingu a inštalácia samotného e-shopu,
 2. vykonanie príslušných nastavení v OBERON-e,
 3. prepojenie s OBERON-om.

Na ne nadväzuje nastavenie spôsobu úhrady za tovar a výber spôsobu dopravy. Dôležité je pritom všetkom rešpektovať legislatívny rámec sprevádzkovania e-shopu vrátane nariadenia GDPR.

Doména, webhosting, inštalácia

Doména

Slovom doména môžeme zjednodušene označiť názov webovej stránky, pričom sa rozlišujú domény niekoľkých úrovní. Najvyššie stoja domény prvej úrovne – tie môžu byť generické (.com, .edu, .org…) alebo národné (.sk, .cz, .hu, .eu…). O úroveň nižšie sú domény druhej úrovne – práve ony sú tým, čo si väčšina ľudí pod slovom doména predstavuje (napr. www.exalogic.sk). Ich správu má na starosti národný registrátor nazývaný NIC (Network Information Center), pričom na Slovensku je to SK-NIC. Napokon sú to domény tretej úrovne, tzv. subdomény: (napr. www.eshop.exalogic.sk) – ich vytváranie a administrácia sú plne v réžii majiteľa (resp. správcu) príslušnej domény.

Webhosting

Samotná doména však predstavuje len adresu bez obsahu – používateľ uvidí prázdnu stránku. Potrebný je preto aj webhosting, resp. hosting – priestor na serveri na uloženie všetkých súborov webovej stránky potrebných na jej chod a požadovanú funkčnosť. Ten prenajíma špecializovaná firma, ktorej servery disponujú potrebnou kapacitou a rýchlosťou a sú neustále pripojené k internetu. Inými slovami ide o komerčnú službu, ktorej základom je prevádzka nielen webovej stránky, ale aj elektronickej pošty špecializovanou spoločnosťou. Súčasťou webhostingu je totiž aj určitý počet e-mailových adries končiacich na zaregistrovanú doménu (napr. exalogic@exalogic.sk).

Pri výbere webhostingu firmy ponúkajú rôzne veľkosti a vlastnosti poskytovaných priestorov. Pre potreby e-shopu je potrebné vybrať taký program hostingu, ktorý disponuje všetkými potrebnými parametrami uvedenými v špecifikácii programu, ktorý budeme používať. V prípade PrestaShopu je nutná podpora PHP skriptovania a databáz SQL – toto už spĺňa väčšina programov v strednej cenovej ponuke hostingových spoločností.

V súčasnosti mnoho webhostingov má už v ponuke hosting nakonfigurovaný priamo pre PrestaShop, vďaka čomu je možné inštaláciu platformy vykonať doslova jedným klikom.

Nie je to podmienkou, ale jednoduchšie je, ak si registráciu (zabezpečenie) domény aj webhosting podnikateľ zabezpečí u jedného dodávateľa.

Z firiem, ktoré sa venujú registráciám domén a poskytovaniu webhostingu, uvádzame napr. websupport.sk, forpsi.sk, yegon.sk, webhouse.sk.

Inštalácia PrestaShopu

Po zabezpečení domény a webhostingu je možné pristúpiť k inštalácii e-shopovej aplikácie. Podrobný postup inštalácie PrestaShopu je k dispozícii v téme Pomocníka OBERON Internetový obchod PrestaShop – inštalácia.

Nastavenia v OBERON-e

Druhou hlavnou časťou sprevádzkovania internetového obchodu PrestaShop pre používateľov systému OBERON je vykonanie príslušných nastavení v OBERON-e.

Povolenie práce s internetovým obchodom

Aby bolo možné s internetovým obchodom pracovať, je potrebné v programe OBERON – Agenda firmy v ponuke ServisNastavenia programuoddiel Firma, Všeobecné, záložka Skladové karty, sekcia Skladová karta začiarknuť pole Umožniť pracovať s internetovým obchodom.

Na skladových kartách sa zobrazí nová záložka Internetový obchod obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na internetový predaj. Na zaradenie danej skladovej karty do exportu do internetového obchodu je potrebné v tejto záložke začiarknuť políčko Zaradiť do internetového obchodu (viac informácií k jednotlivým nastaveniam získate v príslušnej téme Pomocníka OBERON).

Kategórie skladových kariet

Z hľadiska internetového obchodu je veľmi dôležitým nastavenie kategórií skladových kariet, ktoré sa exportujú do e-shopu a triedia v ňom tovar do skupín a podskupín (viac informácií o kategóriách skladových kariet nájdete v príslušnej téme Pomocníka OBERON).

Obrázky produktov

Dôležitou súčasťou každého e-shopu sú obrázky produktov. Pri práci s obrázkami sa odporúča pridávať ich do OBERON-u, odkiaľ sa následne v rámci synchronizácie prenesú do internetového obchodu. S obrázkami v OBERON-e je možné pracovať priamo na skladovej karte pod tlačidlom Dokumenty a obrázky.

K dispozícii je aj hromadný import obrázkov – v evidencii Knižnica dokumentov a obrázkov (ponuka Firma) je pomocou sprievodcu (tlačidlo Možnosti, Import súborov (skladové karty)) možné obrázky hromadne naimportovať z vybraného adresára a automaticky ich priradiť ku skladovým kartám (tlačidlo Možnosti). Program porovná názov súboru s hodnotou vybraného poľa skladovej karty (napríklad Číslo karty, Čiarový kód). Názov súboru musí na začiatku alebo na konci obsahovať hodnotu poľa skladovej karty (napr. číslo skladovej karty), podľa ktorej sa súbor priradí skladovej karte.

Tu je dôležité skontrolovať, ako je v OBERON-e nastavené ukladanie obrázkov (ponuka Servis, Nastavenia programu, oddiel Firma, Všeobecné, záložka Prílohy). Pri SQL databázach sa odporúča ukladať obrázky do databázy OBERON-u – potrebné je však dodržiavať obmedzenú veľkosť súborov (preddefinovaná maximálna veľkosť obrázka je 1 MB, inej prílohy 5 MB), aby nedošlo k nadmernému zaplneniu databázy a spomaleniu prenosov. Preddefinované maximálne hodnoty je možné v rovnakej ponuke podľa potreby upraviť.

V prípade, že účtovná jednotka má vytvorený funkčný internetový obchod, pričom doposiaľ nepoužívala systém OBERON, môže využiť jednorazový import skladových kariet (produktov) z internetového obchodu PrestaShop do OBERON-u. Postup importu je popísaný v téme Import skladových kariet z PrestaShopu.

Prepojenie s OBERON-om

Po inštalácii PrestaShopu a vykonaní potrebných nastavení v OBERON-e je možné prikročiť k prepojeniu oboch systémov a ich synchronizácii, čo sa realizuje na základe úlohy nastavenej v programe OBERON Center. Ten riadi celú komunikáciu medzi OBERON-om a internetovým obchodom.

Nastavenie komunikácie

Pred nastavením komunikácie medzi OBERON-om a PrestaShopom je potrebné zvoliť počítač, v ktorom bude úloha zabezpečujúca prepojenie hosťovaná (t. j. spustená). Mal by to byť počítač, ktorý je neustále zapnutý a pripojený k internetu (aspoň počas pracovných dní), spravidla sieťový databázový server. V opačnom prípade sa nebudú aktualizovať údaje v internetovom obchode a nebude možné prijímať objednávky.

Keďže tento počítač bude zabezpečovať všetok tok dát medzi OBERON-om a e-shopom, je potrebné, aby disponoval kvalitným pripojením na internet. Najmä pri prvotnom prepojení dôjde k synchronizácii veľkého počtu údajov a dát, preto môže byť proces ich prenosu do internetového obchodu časovo náročný.

Podrobný postup nastavenia komunikácie je dostupný v téme Nastavenie komunikácie OBERON-u s PrestaShopom.

Ako na úhrady za tovar a jeho doručovanie?

Medzi základné funkcie PrestaShopu patrí zvládanie všetkých úrovní manažmentu procesu nákupu – výber tovaru, jeho prezeranie, vloženie do košíka, realizácia objednávky (vyplnenie údajov, prípadne registrácia zákazníka a odoslanie objednávky predajcovi na spracovanie). Zvýšené nároky na výber podnikateľa sa kladú pri voľbe spôsobov úhrady za tovar a jeho doručovania.

Úhrada za tovar

Neodmysliteľnou súčasťou prevádzkovania internetového obchodu je zabezpečenie úhrady za tovar. Kým pred nástupom pandémie COVID-19 najčastejšie využívaným spôsobom úhrady na Slovensku bola hotovostná platba na dobierku pri prevzatí tovaru, v rámci preventívnych opatrení prijatých kuriérskymi spoločnosťami sa na úhradu dobierky zaviedlo používanie bezhotovostných platieb. Mnohé e-shopy však šli ešte ďalej a zaviedli výlučný spôsob úhrady – prostredníctvom platobnej brány priamo v internetovom obchode.

Platobná brána

Platobná brána predstavuje rozhranie, ktoré zabezpečuje bezpečné a šifrované realizovanie platieb v prostredí webu – či už platobnou kartou, alebo iným spôsobom (prevod z účtu, Google Pay, Apple Pay a pod.).

Z hľadiska nasadenia je vhodné siahnuť po niektorom z univerzálnych riešení ponúkaných špecializovanými firmami, keďže samostatné naprogramovanie platobnej brány je komplikovaná záležitosť. Pri výbere platobnej brány je dôležité si preveriť:

 • kompatibilitu s e-shopovým riešením, resp. prípadnú potrebu programátorských úprav,
 • prijímané meny, akceptované druhy kariet, jazyk,
 • cenu a platobné podmienky (spoplatnená býva tak implementácia platobnej brány, ako aj jednotlivé transakcie – podobne ako pri nasadení platobného terminálu v kamennej predajni).

Na trhu existuje celý rad univerzálnych platobných systémov, napr.:

Vlastné platobné brány ponúkajú aj slovenské banky (Tatrabanka, VÚB a ďalšie) – často aj priamo s modulom na integráciu do PrestaShopu.

Množstvo pripravených platobných brán formou doplnkov ponúka aj samotný PrestaShop: https://addons.prestashop.com/en/482-payment-card-wallet (v zozname sú aj platobné brány slovenských bánk), pričom existujú aj plne lokalizované doplnky pre PrestaShop: https://moduly.prestashop.sk/platobne-brany/.

Doručovanie tovaru

S úhradou za tovar v e-shope úzko súvisí aj výber spôsobu dopravy. Je na každom prevádzkovateľovi internetového obchodu, aké možnosti v závislosti od svojich podmienok zákazníkom ponúkne:

 • služby doručovateľskej spoločnosti – napr. DPD, Geis a iné,
 • služby Slovenskej pošty,
 • vlastný rozvoz/donášku tovaru,
 • osobný odber.

Voľba prepravy má pre obchodníka dôležitosť v tom, aby správne zohľadnil cenu. Samotnú objednávku a jej expedíciu už realizuje v prostredí OBERON-u:

 • z prijatej objednávky sa spracuje výdajka a následne faktúra (v prípade zasielania tovaru), prípadne sa vystaví pokladničný doklad v Pokladnici OBERON (v prípade rozvozu, donášky či osobného odberu),
 • tovar sa po zabalení s priloženými dokumentmi pripraví na odovzdanie kuriérovi.

Na tomto mieste pripomíname možnosti OBERON-u v oblasti tlače adresných štítkov v Knihe pohľadávok (ponuka Fakturácia). Tu je možné vyfiltrovať vystavené faktúry za daný deň a vytlačiť štítky s adresami zákazníkov, ktoré možno použiť pri distribúcii tovaru.

V prípade hromadného zasielania balíkov je možné využiť aj špecializovaný systém Chameleoon na prepojenie OBERON-u priamo s objednávkovými systémami kuriérskych služieb.

Legislatívny rámec

Predaj tovaru či služieb v on-line v priestore má svoje špecifiká. Tento segment obchodu sa búrlivo vyvíja, na čo sa snažia reagovať aj legislatívne normy.

Okrem predpisov a pravidiel platných pre obchody všeobecne (zverejnenie obchodných a reklamačných podmienok a pod.) sa internetových obchodov týkajú aj špecifické nariadenia. Najdiskutovanejším a najznámejším z nich je možnosť zákazníka do 14 dní odstúpiť od zmluvy s nárokom na bezplatné vrátenie tovaru zakúpeného v e-shope.

Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby sa každý podnikateľ pred otvorením internetového obchodu oboznámil s platnou legislatívou a prijal opatrenia na jej dodržiavanie.

Nie je ambíciou tohto článku podrobne sa venovať všetkým právnym predpisom. Na sprehľadnenie on-line biznis priestoru a uľahčenie internetového obchodovania tak pre predávajúcich, ako aj kupujúcich vznikli špecializované združenia a firmy poskytujúce rôzne formy konzultácií, poradenstva, auditov a certifikácií osvedčujúcich dôveryhodnosť internetových obchodov. Na stránkach týchto spoločností sú dostupné aj legislatívne podklady či vzorové riešenia najčastejšie sa vyskytujúcich prípadov. Ako príklad uvádzame dva užitočné zdroje informácií:

GDPR

Pri prevádzkovaní internetového obchodu je zvlášť dôležité dbať na kybernetickú bezpečnosť celého e-shopu a dát. Potrebné je to najmä s ohľadom na platné ustanovenia nariadenia GDPR na ochranu osobných údajov, keďže pri nakupovaní v on-line priestore dochádza k zhromažďovaniu a ukladaniu súkromných údajov zákazníkov (meno a priezvisko, adresa, kontaktné údaje).

Z tohto dôvodu odporúčame pred spustením ostrej prevádzky internetového obchodu dôkladne analyzovať a nastaviť všetky postupy v narábaní s osobnými údajmi a ich zabezpečení pred zneužitím v každom kroku procesu nákupu – od registrácie až po úhradu za tovar. Iba tak sa dá vyhnúť prípadným vysokým pokutám, ktoré môžu byť pre menšie obchody neraz likvidačné.

Ako zvládnuť implementáciu PrestaShopu

Pre používateľov systému OBERON, ktorí sa rozhodnú pre prepojenie s PrestaShopom, sú k dispozícii tri možnosti implementácie internetového obchodu PrestaShop:

 • vo vlastnej réžii podľa informácií z Pomocníka OBERON,
 • vo vlastnej réžii s využitím asistencie na našej linke podpory (táto pomoc je však limitovaná a viac-menej sa obmedzuje len na technickú konzultáciu k jednotlivým nastaveniam komunikácie),
 • s využitím služieb tretej strany (odporúčame).

Využitie služieb tretej strany

Implementácia internetového obchodu PrestaShop môže byť relatívne náročný proces, preto je v niektorých prípadoch lepšie zveriť jeho prepojenie so systémom OBERON do rúk profesionálov.

Firmy, ktoré sa špecializujú na implementáciu prepojenia zvyčajne poskytujú komplexné služby s vybudovaním internetového obchodu (zabezpečenie domény, webhostingu, úpravu dizajnu, prepojenie so skladovým systémom, implementáciu platobnej brány a iné).

Na implementáciu PrestaShopu môžete využiť služby niektorej z nasledujúcich firiem:

Podrobné informácie o problematike prepojenia OBERON-u s internetovým obchodom PrestaShop získate v príslušných témach Pomocníka OBERON.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

OBERON Link

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Platobný terminál ČSOB