UPOZORNENIE: Dňa 30. 5. 2024 (štvrtok) bude naše telefonické centrum podpory celodenne nedostupné. Viac informácií získate kliknutím na tento oznam.   

Nová verzia OBERON-u December/2019 SP2

Dňa 02.01.2019 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením December/2019 SP2. V nasledujúcej časti sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii December/2019.

Pokladnica OBERON

 • Úhrada výdajky – pri úhrade výdajky na Pokladnici OBERON pribudla možnosť nastaviť, s akým príznakom sa majú zaslať prípadné záporné položky do zariadenia eKasa. Ak sa pri importe výdajky pri záporných položkách nastaví príznak Vrátenie tovaru, obsluha pokladnice musí zadať číslo pôvodného dokladu pre systém eKasa. Ak nechcete alebo nemôžete zadávať číslo pôvodného pokladničného dokladu, zvoľte Záporná položka – zľava. Nastavenie je dostupné vo formulári Pokladnica OBERON – nastavenia.
 • eKasa Elcom Euro – rozšírená podpora o pokladnice s označením „i“ – Euro-50i/o Cash, Euro-50i/o Mini, Euro-150i/o Flexy BAT, Euro-150i/o Flexy BAT Plus.
 • eKasa Elcom Euro – EAN – bol odstránený problém pri zápise PLU do pokladnice (pri používaní off-line režimu). Ak došlo k zmene čísla PLU, zápis do pokladnice mohol skončiť chybovým hlásením Duplicitný čiarový kód.

Dňa 21.12.2019 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením December/2019 SP1. V nasledujúcej časti sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii December/2019. 

Účtovníctvo

 • QeeR skener – bol odstránený problém s automatickým účtovaním eKasa dokladov v účtovnom/peňažnom denníku (program za určitých podmienok prestal reagovať).

Pokladnica OBERON

 • Úhrada dobropisu – bol odstránený problém s úhradou dobropisu (vrátením úhrady).
 • Položka typu zľava – bol odstránený problém s položkou typu zľava – zľava nemohla byť na vyššiu sumu ako predchádzajúca položka. Problém sa vyskytoval pri fiškálnych tlačiarňach Pegas FM-06 eKasa, Pegassino Printer, FT4000B.

Dňa 02.12.2019 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením December/2019. V nasledujúcej časti sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii November/2019.

Systémové súbory

 • V systéme OBERON bol vo verzii Júl/2019 zmenený používaný runtime (systémové knižnice) na verziu Microsoft .NET Framework 4.6.1 (pôvodne Microsoft .NET Framework 4.0). Verzia 4.6.1 je súčasťou systému Windows od verzie 10, v starších verziách Windows je ho potrebné doinštalovať alebo aktualizovať (na počítači musí byť verzia 4.6.1 alebo vyššia).

Pokladnica OBERON

 • Pokladnica Euro-150/o Flexy Plus – bola doplnená podpora pripojenia (rozhrania) LAN (pôvodne bolo podporované len rozhranie USB).
 • Fiškálne tlačiarne – bola upravená komunikácia (opravené drobné chyby) pri fiškálnych tlačiarňach Efox/o – T Elcom RP80 a Pegas FM-06 eKasa a Pegassino Printer.
 • Jednoúčelový poukaz – bolo vylepšené zadávanie čísla jednoúčelového poukazu pri predaji. Viac informácií o poukazoch v článku Nové pravidlá pre poukazy.
 • Tlač hotelového účtu – pri výbere hotelového účtu na pokladnici pribudla možnosť tlače vybraného hotelového účtu (na štandardnej tlačiarni).

Skladová evidencia

 • Príznaky pre pokladnicu – na skladovej karte bol v záložke Reg. pokladnice nahradený príznak Vratný obal za Príznak položky. Zaškrtávacie pole bolo zmenené na vybaľovací zoznam, kde pre položku je možné vybrať aj iné príznaky, napr. záloha, jednoúčelový poukaz a pod.

CRM a registratúra

 • Registratúrny denník – pribudla možnosť presunúť neuzatvorený spis do ďalšieho roka (k dispozícii je aj hromadný presun neuzatvorených spisov).

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Platobný terminál ČSOB