Stretnutie zmluvných partnerov – 11/2022

Dňa 24.11.2022 firma EXALOGIC zorganizovala jesenné stretnutie svojich zmluvných partnerov, ktorí ako obchodní zástupcovia zabezpečujú predaj licencií na systém OBERON a zároveň koncovým používateľom poskytujú technickú podporu, servis, odborné poradenstvo, školenia a ostatné služby súvisiace s OBERON-om.

Program stretnutia

Na stretnutí sa prezentovali novinky v rámci posledných verzií systému OBERON. Priestor na prezentáciu bol vyhradený aj hosťom – zástupcovi firmy A3 Soft (zariadenia FiskalPRO) a spoločnosti Global Payments (platobné terminály PAX, GP tom).

Z bodov programu vyberáme najmä:

  • OBERON Automation Center, Webové služby

Program OBERON Automation Center v štruktúre systému OBERON nahrádza starší program OBERON Center. Všetky funkcie programu OBERON Center budú postupne združené do automatických úloh programu OBERON Automation Center. Tie budú pre danú účtovnú jednotku dostupné z ponuky Servis, Automatické úlohyOBERON Automation Center podporuje len databázy (firmy) umiestnené na SQL databázovom serveri (databáza typu Microsoft Access nie je podporovaná; v prípade, že ju používate, je potrebné vykonať jej migráciu na SQL server).

Obrázky pre aplikáciu LUKUL

Na webovej stránke firmy EXALOGIC v sekcii Na stiahnutie, Mobilné riešenia si môžu používatelia aplikácie LUKUL – nielen mobilný čašník zdarma stiahnuť obrázky položiek eMenu (položka LUKUL – obrázky jedál a nápojov).

Obrázok k danej skladovej karte (položke) je možné priradiť vo formulári Skladová karta po stlačení tlačidla Dokumenty a obrázky… – Nový alebo Oprava. Otvorí sa formulár Dokument (obrázok), v ktorom začiarknite možnosť Obrázok použiť na Pokladnici OBERON v režime Fast Food. Obrázky (s odporúčanou veľkosťou 64×64 px) sú určené tak pre obsluhu, ako aj pre zákazníka (hosťa) na lepšiu orientáciu v ponuke.

Súbor na stiahnutie obsahuje len obmedzený počet obrázkov. Používateľom aplikácie LUKUL odporúčame vyhotoviť si vlastné fotografie jedál a nápojov podľa vlastnej ponuky. Zvlášť obrázky určené pre zákazníkov by mali odrážať reálnu ponuku prevádzky. Takto vyhotovené obrázky môžu zároveň využiť aj pre potreby spracovania podrobností o položkách. Ide o podrobné informácie, ktoré pozostávajú z obrázkov a textu. Tieto obrázky (s odporúčanou veľkosťou 600×600 px) sú určené na vizuálnu prezentáciu jednotlivých jedál a nápojov a ich úlohou je pritiahnuť záujem zákazníkov (hostí). Viac informácií získate v článku LUKUL – podrobnosti o položkách.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Správca hesiel

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Fór-um pre používateľov

Platobný terminál ČSOB