UPOZORNENIE: Dňa 21. 6. 2024 (piatok) bude pre prerušenie dodávky elektriny tel. centrum podpory celodenne nedostupné. Viac informácií získate kliknutím na tento oznam.   

Zverte svoj hotel do rúk elitného manažéra!

Ubytovacie zariadenia (hotely, apartmánové domy, penzióny, chaty, turistické ubytovne atď.) štandardne ponúkajú a predávajú svoje ubytovacie služby na viacerých miestach (kanáloch) – od vlastnej webovej stránky, cez webové stránky cestovných kancelárií až po provízne rezervačné portály ubytovania typu Booking.com.

Úlohou recepčného v takom prípade je okrem iného aj sledovanie a aktualizovanie obsadenosti (evidovaných rezervácií a zaevidovaných ubytovaní) na všetkých týchto miestach. Ak sa napr. hosť ubytuje priamo „z ulice“ alebo si vytvorí rezerváciu na webovej stránke hotela, prípadne už vytvorenú rezerváciu zruší, recepčný musí aktualizovať počet voľných izieb na všetkých rezervačných platformách, ktoré ubytovacie zariadenie využíva.

Ak vám to pripomína vašu každodennú rutinu a neustále manuálne aktualizovanie záznamov je pre vás doslova nočnou morou, práve pre vás je určený manažér rezervačných kanálov.

Prepojte Hotelovú recepciu s rezervačnými portálmi typu Booking.com a nechajte sledovanie a aktualizovanie obsadenosti na všetkých svojich rezervačných platformách na inteligentný softvér.

Čo je manažér rezervačných kanálov?

Manažér rezervačných kanálov (angl. Hotel Channel Manager) je softvérový nástroj, resp. komunikačné rozhranie (interface), ktorý umožňuje automaticky sledovať obsadenosť na všetkých rezervačných platformách súčasne. Zabezpečuje totiž on-line prepojenie medzi modulom Hotelová recepcia systému OBERON, rezervačným formulárom na webovej stránke ubytovacieho zariadenia a ďalšími rezervačnými platformami, ktoré využíva, predovšetkým províznymi rezervačnými portálmi ubytovania (Booking.com, Expedia.com, Airbnb.com, Agoda.com, HRS.com, Hotel.cz, Hotel.de, Hotele.pl atď.).

On-line prepojenie

On-line prepojenie spočíva v automatickom odosielaní obsadenosti a v prijímaní rezervácií ubytovania. Umožňuje tak automaticky aktualizovať tieto údaje na viacerých rezervačných platformách súčasne. V praxi to znamená, že ak si napr. niekto rezervuje izbu vo vašom ubytovacom zariadení prostredníctvom Booking.com, manažér rezervačných kanálov zabezpečí, že sa táto rezervácia automaticky zapíše aj do knihy rezervácií a zobrazí sa v grafickom prehľade izieb v OBERON-e. Podobne, ak recepčná zaeviduje nové ubytovanie v OBERON-e, manažér zabezpečí, že sa táto obsadenosť prenesie aj do všetkých ostatných rezervačných platforiem a potenciálny hosť si už nebude môcť danú izbu zarezervovať.

Ďalšie služby

Okrem uvedeného manažér rezervačných kanálov často poskytuje aj ďalšie služby, ako je umiestnenie rezervačného formulára na webovú stránku ubytovacieho zariadenia, práca s rozšírenou cenotvorbou (rôzne akcie, first moment, last minute), prepojenie s porovnávačmi cien typu Trivago atď.

Spôsob práce manažéra rezervačných kanálov

Odosielanie obsadenosti z modulu Hotelová recepcia systému OBERON sa realizuje ihneď pri každej zmene v knihe rezervácií alebo v knihe ubytovaných (pri aktuálne ubytovaných hosťoch). Údaje o obsadenosti sa odošlú do manažéra rezervačných kanálov, ktorý následne tieto údaje odošle do všetkých ostatných rezervačných platforiem (napr. rezervačného portálu Booking.com). Na druhej strane, ak hosť vykoná rezerváciu na ktorejkoľvek rezervačnej platforme (napr. Booking.com), rezervácia sa odošle do manažéra rezervačných kanálov, ktorý ju následne odošle do modulu Hotelová recepcia v OBERON-e, kde sa ihneď zapíše do knihy rezervácií a zobrazí sa v grafickom prehľade izieb. To isté platí aj pri zrušení rezervácie či zmene termínu alebo typu izby. To znamená, že storno alebo zmena sa môže vykonať v ktorejkoľvek rezervačnej platforme (údaje sa zasielajú do manažéra rezervačných kanálov a ten ich zasiela do všetkých ostatných rezervačných platforiem). O každej zmene ste štandardne informovaní e-mailovou, resp. SMS správou.

Výhody používania manažéra rezervačných kanálov

  • Aktuálna obsadenosť – obsadenosť ubytovacieho zariadenia je na všetkých rezervačných platformách neustále aktuálna.
  • Časová úspora – nie je potrebné sa prihlasovať do rôznych rezervačných portálov a aktualizovať zmeny obsadenosti, všetky zmeny stačí robiť priamo v OBERON-e.
  • Finančná úspora – za prácu osoby, ktorá by inak tieto údaje musela aktualizovať manuálne.
  • Zvýšenie predaja – možnosť mať napojenie na viacero rezervačných portálov, a tým zvýšiť počet predajných kanálov (viac rezervácií za menej úsilia).
  • Zníženie rizika prebukovania – minimalizuje sa riziko prebukovania izieb (tzv. overbookingu).
  • Odbúranie chybovosti – s automatickou aktualizáciou údajov sa odbúrava chybovosť pri manuálnom zapisovaní údajov.
  • 24/7 – služba je dostupná 24 hodín denne 7 dní v týždni.
  • Revenue manažment – ušetrený čas je možné venovať výnosovému manažmentu (revenue management).

S ktorými manažérmi dokáže OBERON komunikovať?

OBERON umožňuje prepojenie s týmito manažérmi rezervačných kanálov:

Manažér rezervačných kanálov Beds24

Manažér rezervačných kanálov Beds24 predstavuje tzv. samoimplementačné riešenie. To znamená, že na rozdiel od D-EDGE, ktorý preferuje osobný kontakt – od stanovenia ceny až po nastavenie systému a uvedenie celého prepojenia do prevádzky, pri Beds24 nastavenie systému zostáva na používateľovi. Túto nevýhodu však vyvažuje cena – tento manažér rezervačných kanálov je možné využívať už od cca 16 eur mesačne (viac informácií pozri nižšie).

Implementácia Beds24

Na zriadenie služby na strane Beds24 je potrebné odoslať formulár z webovej stránky www.beds24.com/bookus. Na komunikáciu medzi systémom OBERON a Beds24 je potrebné nastaviť automatickú úlohu v OBERON-e s názvom Manažér rezervačných kanálov Beds24.

Implementáciu Beds24 zvládne len skúsený používateľ, hoci nejde priamo o technicky náročné nastavenia. Je potrebná orientácia v jednotlivých webových rozhraniach (napr. Booking.com a Beds24), ktoré sú v anglickom, resp. nemeckom jazyku. K implementácii sú podrobne spracované príslušné témy Pomocníka, podľa ktorých už mnohí používatelia zvládli implementáciu vo vlastnej réžii.

Aj keď firma EXALOGIC ponúka spoplatnenú pomoc s implementáciou Beds24 spravidla formou vzdialenej pomoci (viac informácií o službe získate v téme Pomoc s implementáciou Beds24.com), používateľom odporúčame vykonať nastavenia vo vlastnej réžii. To im uľahčí aj budúcu správu systému bez toho, aby boli odkázaní na pomoc zvonku. Samozrejme, firma EXALOGIC je pripravená poskytnúť im potrebnú asistenciu a konzultácie.

Podpora a cena Beds24

Na strane OBERON-u je funkcia prepojenia s Beds24 bezplatná. Na strane Beds24 je používanie služby spoplatnené a jej cena sa odvíja od počtu typov izieb a rezervačných portálov, pričom prvý mesiac je ho možné používať zadarmo. Na výpočet ceny je priamo na webovej stránke www.beds24.com/pricing k dispozícii cenová kalkulačka. Cena závisí od počtu izieb, počtu typov izieb a počtu rezervačných portálov. Na obrázku vpravo je uvedená kalkulácia ceny za 25 izieb pri 3 typoch izieb a 2 rezervačných portáloch (napr. Booking.com a Expedia.com). Po registrácii je službu možné okamžite začať využívať (k dispozícii je 30-dňová skúšobná lehota). Platba sa eviduje vo forme kreditu, z ktorého sa každý mesiac odpočíta príslušná čiastka (v závislosti od aktuálne používaných služieb v danom mesiaci).

Po implementácii Beds24 firma EXALOGIC poskytuje základnú pomoc a podporu pri technických problémoch súvisiacich so systémom OBERON, ktorá je štandardne zahrnutá v cene licencie.

Bonus – rezervačný formulár Beds24.com

Bonusom k používaniu manažéra rezervačných kanálov Beds24 je možnosť BEZPLATNE (v rámci ceny licencie Beds24) umiestniť na webovej stránke ubytovacieho zariadenia rezervačný formulár (web booking engine, smart booking engine, on-line booking system atď.). Viac informácií o formulári získate na stránke Rezervačný formulár Beds24.

Podrobné informácie o manažéri Beds24 získate v príslušných témach Pomocníka OBERON.

Kontaktné údaje

Beds24 GmbH
Davoser Str. 1 g
14199 Berlín
Nemecko

Kontaktný formulár: www.beds24.com/bookus
Web: www.beds24.com

Manažér rezervačných kanálov D-EDGE

V porovnaní s manažérom rezervačných kanálov Beds24, ktorý predstavuje tzv. samoimplementačné riešenie, D-EDGE preferuje osobný kontakt – od stanovenia ceny až po nastavenie systému a uvedenie celého prepojenia do prevádzky. V dôsledku toho je cena systému vyššia ako pri Beds24. Vyvažuje ju však kompletný servis pri výstavbe architektúry správy rezervácií vo vašom ubytovacom zariadení.

Implementácia D-EDGE

Na vytvorenie zmluvy a implementáciu služby kontaktujte obchodné zastúpenie D-EDGE na Slovensku e-mailom alebo telefonicky (p. Soňa Korecová, pozri kontaktné údaje nižšie).

Na komunikáciu medzi systémom OBERON a D-EDGE je potrebné nastaviť automatickú úlohu s názvom Manažér rezervačných kanálov D-EDGE.

Podpora a cena D-EDGE

Na strane OBERON-u je funkcia prepojenia s D-EDGE bezplatná. Na strane D-EDGE je používanie služby spoplatnené a jej cena sa stanovuje zmluvne s dodávateľom služby. Po implementácii D-EDGE firma EXALOGIC poskytuje základnú pomoc a podporu pri technických problémoch súvisiacich so systémom OBERON, ktorá je štandardne zahrnutá v cene licencie.

Podrobné informácie o manažéri D-EDGE získate v príslušných témach Pomocníka OBERON.

Kontaktné údaje

D-EDGE (Soňa Korecová)
64-66 Rue des Archives
75003 Paríž
Francúzsko

Tel.: +421 907 211 113
E-mail: skorecova@d-edge.com
Web: www.d-edge.com

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Automatická úloha pre dochádzkové terminály

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Platobný terminál ČSOB