Evidencia vozidiel - prvé kroky
Skladová evidencia - základné možnosti
.NET Framework 4.8 - inštalácia
.NET Framework 4.8 - inštalácia certifikátov a aktualizácií pre Win7 SP1
.NET Framework 4.8 - Win 7 SP1, Win 8.1 a Win 10
150 - Doplatok do min. mzdy
1D kód
2 roky - výmena autentifikačných údajov
2 sekundy - hraničná doba odozvy - eKasa
221 - Stravné (finančný príspevok)
2D kód
30 dní - eKasa
30-dňová lehota - eKasa PANDORA
402 - Príplatok (za sviatok)
601 - Náhrada mzdy za sviatok
690 - Cestovné náhrady - vyúčtovanie
705 - Stravné lístky
780 - Cestovné náhrady (vrátenie rozdielu)
80 % paušálnych výdavkov - účtovanie PHL
810 - Sociálny fond (stravné príspevok)
96 hodín - eKasa
A8 - inštalácia
ACA - kvalifikovaný certifikát
Access OCR31x - čítačka dokladov
Access OCR31x - inštalácia
Add-in do WordPressu - hotel on-line check-in
Administrátor
Adresa - výrobca
Adresa prevádzky - tlač
Adresné štítky - tlač
Akcia - príklady
Akcia - sklad
Akciová cena ubytovania
Akciová cena ubytovania
Akciový leták
Akciový leták (letáková dohoda s dodávateľom)
Akciový leták (letáková dohoda s dodávateľom)
Ako často zálohovať
Ako nadefinovať položky denného menu
Ako objednať OBERON
Ako odoslať databázu účtovnej jednotky pomocou internetu?
Ako poslať databázu
Ako poslať faktúru e-mailom?
Ako používať druhy pohybov
Ako pridať na faktúru podpis alebo pečiatku?
Ako priradiť dochádzkový terminál pracovníkovi
Ako spracovať mzdu pri trvalom prac. pomere a súčasne dohode
Ako upraviť tlačový výstup
Ako zadať neprítomnosť v práci
Ako zadať sviatok v dochádzke
Ako zaslať databázu
Ako zmeniť položky na faktúre za ľubovoľný text?
Aktivácia (multi)licencie
Aktivity - CRM
Aktívna bunka
Aktualizácia - automatická databázová
Aktualizácia firmvéru eKasa PANDORA
Aktualizácia OBERON-u
Aktualizácia OBERON-u - automatická databázová
Aktualizácia OBERON-u z internetu
Aktualizácia predajných cien - XLSX
Aktualizácia údajov skladových kariet - XLSX
Aktualizácia údajov zo súboru typu XLSX
Aktualizácia z internetu
Aktuálna obsadenosť apartmánu - prístup majiteľa
Aktuálna predajná cena - akcia
Alergény
Alernatívna merná jednotka (balenie) - práca
Alernatívna merná jednotka (balenie) - príklad
Alfanumerické znaky na termináli EXALOGIC A-C071S
Alkohol - evidencia a predaj SBL
Alternatívna merná jednotka (balenie) - formulár
Alternatívne merné jednotky - práca
Alternatívne merné jednotky - umožniť pracovať
Alternatívne MJ
Apartmán - prístup majiteľa k aktuálnej obsadenosti
Apartmánový hotel - majiteľ
API - import bankových výpisov
API Key - Beds24
Aplikácia ASTON
Aplikácia ASTON - inštalácia
Aplikácia ASTON - nastavenie snímania pre Zebra TC26s
Aplikácia ASTON - OBERON Data Assistant
Aplikácia eDane - export výkazov
Aplikácia LUKUL
Aplikácia LUKUL - automatická ponuka príloh
Aplikácia LUKUL - automatická ponuka špecifikácií
Aplikácia LUKUL - automatické triedenie položiek
Aplikácia LUKUL - inštalácia
Aplikácia LUKUL - nastavenia v OBERON-e
Aplikácia LUKUL - podrobnosti o položkách
Aplikácia LUKUL - porovnanie režimov
Aplikácia LUKUL - režim donášky
Aplikácia LUKUL a platba kartou
Aplikácia OBERON Web
Aplikácia OBERON Web
Archiles
Archív - elektronický
Archivácia dokumentov a spisov
Archívna databáza
Archívna databáza - zmena umiestnenia
ASSA ABLOY - dverové zámky
ASTON - inštalácia
ASTON - inventúra skladu
ASTON - inventúra skladu
ASTON - kontrola cien
ASTON - mobilné riešenia
ASTON - mobilný terminál ODA (OBERON Data Assistant)
ASTON - nastavenie snímania pre Zebra TC26s
ASTON - OBERON Data Assistant
ASTON - objednávky prijaté
ASTON - príjem do skladu
ASTON - skenovanie so Zebra TC26s
ASTON - sledovanie naskladnenosti tovaru
ASTON - sledovanie pripravenosti tovaru
ASTON - sledovanie vyskladnenosti tovaru
ASTON - všeobecné informácie
ASTON - výdaj zo skladu
Atribút - varianty skladovej karty
Atribút - varianty skladovej karty - definovanie
Atribúty
Atribúty - varianty skladovej karty
Atribúty - varianty skladovej karty - číselník
Atribúty - varianty skladovej karty - definovanie
Autá
Autá - číselník
Autentifikačné údaje - nastavenie pre eKasa PANDORA
Autentifikačné údaje - zápis v ECM
Autentifikačné údaje (eKasa) - postup získania
Autentifikačné údaje (eKasa) - výmena po 2 rokoch
Autentifikačný balíček (eKasa)
Auto - 80 % výdavky PHL
Automatická aktualizácia - zakázanie - LUKUL
Automatická databázová aktualizácia
Automatická notifikácia pre hosťa pred jeho príchodom
Automatická ponuka príloh - LUKUL
Automatická ponuka príloh - LUKUL
Automatická ponuka špecifikácií - LUKUL
Automatická ponuka špecifikácií - LUKUL
Automatická recepcia (pre check-in)
Automatická recepcia (rýchly check-in)
Automatická tlač etikiet - nastavenie
Automatická tlač etikiet na Pokladnici OBERON
Automatická tvorba objednávok
Automatická tvorba zápočtu
Automatická úloha Dochádzkové terminály - komunikácia
Automatická úloha 'WebServices API - OBERON' - formulár
Automatická úloha 'WebServices API - OBERON' - nastavenia
Automatická úloha 'WebServices API - OBERON' - podrobné nastavenia
Automatická úloha 'WebServices API - OBERON vernostný systém' - formulár
Automatická úloha 'WebServices API - OBERON vernostný systém' - nastavenia
Automatická úloha 'WebServices API - Pokladnica OBERON' - formulár
Automatická úloha 'WebServices API - Pokladnica OBERON' - nastavenia
Automatické notifikácie - definovanie typov
Automatické notifikácie - generátor
Automatické notifikácie - predlohy
Automatické notifikácie - všeobecné informácie
Automatické odhlásenie používateľa - umožniť
Automatické odosielanie e-mailov
Automatické odsielanie e-mailov - formulár
Automatické odsielanie e-mailov - nastavenie
Automatické overenie bankových účtov dodávateľov
Automatické overenie IČ DPH na internete
Automatické overenie zaevidovania dokladu
Automatické označovanie dokladov príznakmi - off-line transporty údajov
Automatické spracovanie bankových výpisov
Automatické spustenie Pokladnice OBERON - nastavenie
Automatické stiahnutie kurzového lístka z ECB
Automatické triedenie položiek - LUKUL
Automatické triedenie položiek - LUKUL
Automatické účtovanie bankových výpisov
Automatické účtovanie bločkov
Automatické účtovanie dokladov
Automatické účtovanie pokladničných dokladov
Automatické účtovanie tržieb Pokladnice OBERON (jednoduché účtovníctvo)
Automatické účtovanie tržieb Pokladnice OBERON (podvojné účtovníctvo)
Automatické úlohy
Automatické upozornenia na meškajúcich pracovníkov
Automatické vytvorenie kategórií skladových kariet
Automatické zálohovanie
Automatické zálohovanie - formulár
Automatické zaúčtovanie zaokrúhlenia
Automatický import bankových výpisov
Automatický import bankových výpisov (API)
Automatický import pomocou Bank API - prehľad podporovaných bánk
Automatický import pomocou OBERON Webservices API - prehľad podporovaných služieb
Automatický výpočet ceny za ubytovanie
Automaticky vytvoriť položky hotelového účtu (F9)
Automaticky vytvoriť položky kalkulácie ceny (F9)
Automatický XML export/import
Automatický XML export/import - formulár
Automatický XML export/import - nastavenia
Automaticky zmeniť sadzbu DPH z nižšej na vyššiu - donáška
Automatizácia - OBERON
Autor
AvailPro - D-EDGE
AvailPro (D-EDGE) - nastavenie komunikácie s OBERON-om
AXASOFT - platobné terminály
Bakšiš - LUKUL
Bakšiš - LUKUL
Bakšiš - LUKUL - nastavenie
Balenie
Balenie - príjem/výdaj
Balenie - príjem/výdaj - príklad
Bank API - automatický import bankových výpisov
Bank API - import bankových výpisov
Bank API - manuálny import bankových výpisov
Bankové účty - obchodný partner
Bankové účty firmy
Bankové výpisy
Bankové výpisy - pravidlá pre zaúčtovanie
Bankové výpisy - spôsoby importu
Bankový terminál - inštalácia
Bankový terminál - prehľad
Bankový účet firmy
Bankový úver - účtovanie (JÚ)
Bar - bonovacia tlačiareň
Bar - bonovacie monitory
Barcode
Barcode - snímač
Barion
BarIS - import faktúr
BarIS - transformačná šablóna
Beds24 - cenotvorba
Beds24 - nastavenie automatickej úloy - formulár
Beds24 - nastavenie komunikácie s OBERON-om
Beds24 - prepojenie s Booking.com
Beds24 - spoplatnená pomoc s implementáciou
Beds24 - všeobecné informácie
Beds24.com - rezervačný formulár
Beds24.com - rezervačný miniformulár
Beds24.com - Web Booking Engine
Benefity - Cardberg
Benefity - OBERON Basic
Benefity - OBERON vernostný systém (klient)
Benefity - vernostné systémy
Besteron
Besteron - transformačné šablóny
Beta verzia OBERON-u
Bezhotovostná platba
Bezhotovostná platba - nastavenie
Bezhotovostná platba - typy platieb
Bezinštalačný variant OBERON-u
BIC
Bielizeň a uteráky - výmena - nastavenie
Bigeron
Bigeron - balík dizajnových a rezervačných riešení
Bigeron - hotelové riešenia
Bigeron - pobytové balíčky
Bigeron - rezervačný formulár ubytovania
Bistro.sk
Biznisweb - off-line internetový obchod
BiznisWeb - všeobecné informácie
Blacklist - hromadný mailing
Bločky - automatické účtovanie
Blokácia izieb - údržba
Bodový systém
Bodový systém - Cardberg
Bodový systém - OBERON Basic
Bodový systém - OBERON vernostný systém (klient)
Body - Cardberg
Body - OBERON Basic
Body - OBERON vernostný systém (klient)
Body - vernostný systém
Bonovací monitor
Bonovací monitor - inštalácia
Bonovací monitor - záznamy
Bonovacia kniha
Bonovacia tlačiareň
Bonovacia tlačiareň - inštalácia
Bonovacia tlačiareň - záznamy
Bonovacia tlačiareň U-58
Bonovacie monitory
Bonovacie monitory
Bonovacie tlačiarne
Bonovacie tlačiarne
Bonovacie tlačiarne - priama tlač
Bonovacie zariadenia
Booking.com - zdroje rezervácie
Booking.com - D-EDGE
Booking.com - manažér rezervačných kanálov (Hotel Channel Manager) - všeobecné informácie
Booking.com - prepojenie s Beds24
Booking.com - účtovanie provízie (JÚ)
Booking.com - účtovanie provízie (PÚ)
Booking.com - zaúčtovanie súhrnnej platby
BOWA Pegas FM-06 eKasa
BOWA Pegassino Printer eKasa
BOZP - Edumio
BWS
Bzučiak - bonovacia tlačiareň
Bzučiak - bonovacia tlačiareň - zapojenie
Bzučiak (pípač) - EPSON TM-x - Generic/Text Only
CA certifikát - inštalácia
CammelTools.exe
Cardberg - vernostné systémy
Cardberg - vernostný systém
CAS
CashRegister Universal Interface - nastavenie komunikácie
CashRegister Universal Interface - príručka
CashRegister Universal Interface - všeobecné informácie
Cena práce
Cena za mernú jednotku
Cena za ubytovanie - výpočet
Cenina - formulár
Cenina - nastavenie
Cenina - poukazy
Cenina - typy platieb
Cenník - licencie OBERON
Cenník - servisné práce
Cenník - skladové karty
Cenník - služby
Cenotvorba - prepočet predajnej ceny podľa balenia
Cenotvorba - príklady
Cenotvorba - skladové karty
Cenotvorba podľa výšky obratu obchodného partnera
Cenotvorba PrestaShop
Cenotvorba rozšírená
Cenotvorba ubytovania
Cenotvorba v Beds24
Cenotvorba v sklade
Cenová hladina - ubytovanie
Cenová kalkulácia
Cenová kategória hostí
Cenová kategória hostí - formulár
Cenová ponuka
Cenová ponuka - vytvorenie
Cenová stratégia - sklad
Cenové hladiny
Cenové hladiny - ubytovanie
Cenové kategórie hostí
Cenové ponuky
Cenové ponuky s receptúrami
Cenovky - tlač
Cenovky - tlačiarne
Centrála - off-line pobočková pokladnica
Centrála - pobočka
Centrum podpory
Ceny za deti - ubytovanie
Certifikačná autorita - inštalácia kvalifikovaného certifikátu
Certifikát CA - inštalácia
Cestná daň - daňové priznanie
Cestovná agentúra - zdroje rezervácie
Cestovná kancelária - zmluvná rezervácia
Cestovné náhrady
Cestovné náhrady
Cestovné náhrady - vyplatenie
Cestovné príkazy
Cesty
Clo - príklad zaevidovania colného dlhu
Clo - príklad zaevidovania colného dlhu
Clo - zaevidovanie colného dlhu
Cloud - ENGINE Slovakia
Cloud - migrácia údajov do SQL servera
Cloud - možnosti použitia OBERON-u
Cloud - Websupport
Colný dlh - príklad zaevidovania
Colný dlh - príklad zaevidovania
Colný dlh - zaevidovanie
Colný sadzobník - formulár
Colný sadzobník - import
CompanyDocuments - adresár
CreativeSites - e-shop - doplnok
CRM - FAQ
CRM - základné informácie
CRM - základné možnosti
CRM a registratúra - FAQ
CRM a registratúra - všeobecne o koncepcii
CRM a registratúra - základné možnosti
CRM s Kalendárom Google
CRM zložka - formulár
CRM zložka - priradenie úlohy a udalosti
CRM zložky
CSV - off-line internetový obchod
CSV formát - off-line internetový obchod
CSV súbory - transformačné šablóny na import
Cudzí jazyk - tlač tlačového výstupu
Cudzia mena - vytvorenie faktúry
Cudzie jazyky - doplnok
Cudzie meny
Cudzie meny - umožniť pracovať
Cudzie meny - vytvorenie faktúry
Cudzinecká polícia - hlásenie pobytu cudzincov
Customer Relationship Management - všeobecne o koncepcii
Customer Relationship Management - základné možnosti
Čas donášky - manuálna úprava - LUKUL
Časová platnosť zmluvnej rezervácie
Časová platnosť zmluvnej rezervácie
Časové zložky dochádzky
Čerpanie benefitov - Cardberg
Čerpanie benefitov - formulár
Čerpanie benefitov - OBERON Basic
Čerpanie benefitov - OBERON vernostný systém (klient)
Čerpanie benefitov - pohľadávky a výdajky
Čerpanie benefitov - Pokladnica OBERON
Čerpanie benefitov - vernostný systém
Čiarové kódy - práca
Čiarový kód
Čiarový kód - generovanie
Čiarový kód - generovanie
Čiarový kód - práca
Čiarový kód - pridanie na skladovú kartu
Čiarový kód - snímač
Čiarový kód - variant skladovej karty
Čiarový kód kupónu pre odber zálohovaných jednorazových obalov
Čiarový kód v zlatníctve
Čierna listina - hromadný mailing
Činnosti - členenie
Číselné rady - typy
Číselné rady typov dokladov - kniha pohľadávok a záväzkov
Číselné rady v účtovnom denníku
Číselník - vozidlá
Číselník izieb
Číselník nastavení externých webových služieb
Číselník neskladových položiek
Číselník štátov
Číselník typov izieb
Číselník Typy prechodov
Číselník účelov pobytu
Číselný index
Číselný rad
Číselný rad - skladové karty
Číselný rad - skladové skupiny
Číselný rad - sklady
Čísla platidiel vo fiškálnom zariadení
Číslo dokladu nákupu
Číslo GLN - export faktúr EDITEL
Číslo objednávky na pokladničnom doklade
Číslo platidla vo fiškálnom zariadení
Číslo povolenia na predaj SBL - obchodný partner
Číslovanie bankových výpisov pri importe
Číslovanie dokladov (záznamov)
Číslovanie dokladov v peňažnom denníku
Číslovanie dokladov v peňažnom denníku (nastavenie)
Číslovanie dokladov v účtovnom denníku
Číslovanie dokladov v účtovnom denníku - nastavenie
Číslovanie faktúr
Číslovanie objednávok
Číslovanie pokladničných dokladov
Číslovanie pokladničných dokladov
Číslovanie príjemiek
Číslovanie skladových kariet
Číslovanie skladových kariet
Číslovanie typov dokladov (pohľadávky a záväzky)
Číslovanie výdajok
Číslovanie záznamov v registratúrnom (podacom) denníku
Čítačka čiarových kódov
Čítačka čipových kariet - KEP
Čítačka dokladov Access OCR31x
Čítačka dokladov Access OCR31x - inštalácia
Čítačka dokladov Access OCR31x - nastavenie predvolenej konfigurácie
Čítačka dokladov XTIOT XTZ62E
Čítačka dokladov XTIOT XTZ62E - inštalácia
Čítačka dokladov XTIOT XTZ62x
Čítačky dokladov
Čítačky dokladov - všeobecné informácie
Čítanie PLU z pokladnice
Členenie
Členenie - pokladničné doklady
Členenie dokladov
Členenie pracovníkov a rozúčtovanie miezd
Členovia klubu - Cardberg
Členovia klubu - OBERON Basic
Členovia klubu - OBERON vernostný systém (klient)
Členovia klubu - vernostné systémy
Čo je elektronický podpis
Čo je OBERON
Čo je opravný zápis k zápisu úhrady zálohovej faktúry
Ďalšie možnosti - Pokladnica OBERON
Daň - ročné zúčtovanie
Daň za ubytovanie
Daňová evidencia
Daňové odpisy - účtovanie
Daňové priznanie DPH
Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel
Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel
Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel - formulár Vozidlo
Daňové priznanie k dani z príjmov
Daňový bonus na vyživované dieťa
Daňový úrad - ročné hlásenie
Darčekové poukazy - Bigeron
Darčekové poukážky v Pokladnici OBERON
Darčekový kôš - sada
Darčekový kôš - sada - príklad
Darčekový poukaz (certifikát) - grafický prehľad izieb
Darčekový poukaz (certifikát) - kniha rezervácií
DATA_FileRepository - adresár
Data_System - adresár
DATA_U - adresár
Databáza - odoslanie firme EXALOGIC
Databáza - poškodenie
Databáza - prevod do novej
Databáza - problémy s otvorením
Databáza nie je dostupná
Databáza s predpripravenými údajmi
Databáza so skúšobnými údajmi
Databáza SQL servera - zálohovanie
Databázové systémy
Databázový konektor
Databázový stroj
Databázu nie je možné otvoriť
DATIVERY
Dátum a čas vo fiškálnom zariadení
Dátum výroby
Dávka
DDS - číselník
Debetná karta
D-EDGE - nastavenie automatickej úloy - formulár
D-EDGE - nastavenie komunikácie s OBERON-om
D-EDGE - všeobecné informácie
Delenie výdajok
Demo verzia OBERON-u
Demo verzia OBERON-u
Denná tržba majiteľovi
Denná uzávierka - automatické účtovanie tržieb (jednoduché účtovníctvo)
Denná uzávierka - automatické účtovanie tržieb (podvojné účtovníctvo)
Denná uzávierka - kniha tržieb
Denná uzávierka - nie je možné vyhotoviť
Denná uzávierka - nulovanie hotovosti
Denná uzávierka - Pokladnica OBERON
Denná uzávierka - vyhotovovanie
Denné ceny a sadzby - Beds24
Denné menu - ako nadefinovať
Denné uzávierky - umožniť schvaľovať
Denné uzávierky - umožniť zaúčtovať len schválené
Denník - peňažný
Denník - účtovný
Dennú uzávierku nie je možné vyhotoviť
Detaily - položky - LUKUL
Deti - nastavenie veku (Hotelová recepcia)
Detské porcie - receptúry
Developer - webové služby
Devízy - číselník
Devízy - import kurzového lístka z ECB
Devízy - stiahnutie kurzového lístka z ECB
DFWL
Dialógové okno - zaúčtovanie kurzového rozdielu
DIBAL
Diéty
Digital signature pad
Digitálna podpisová podložka EXALOGIC-DSP1
Digitálne váhy
Digitálny certifikát
Digitálny podpis vygenerovaný v OBERON-e
Displej - Pokladnica OBERON
Displej - Pokladnica OBERON - nastavenie
Displej bonovací
Displeje - zákaznícke
Distribúcia SBL
Distribútori SBL
Diškrécia - LUKUL
Diškrécia - LUKUL
Diškrécia - LUKUL - nastavenie
Dizajnové a rezervačné riešenia - Bigeron
Dlhodobý majetok - zaevidovanie
DLL - Transport Data Universal Interface
DLL knižnica - Fiscal Universal Interface
DLL knižnica - Fiscal Universal Interface - príprava prostredia
Dobropis
Dočasná trial licencia
Dočasná verzia OBERON-u
Dočasne nedostupná položka - F6 - skladové karty
Dočasne nedostupná položka - LUKUL
Dočasne nedostupná položka - OBERON eMenu
Dodané množstvo - objednávky
Dodávateľ
Dodávateľ - obchodný partner
Dodávateľ na skladovej karte - hromadná zmena
Dodávatelia - obchodní partneri
Dodávateľské faktúry
Dodávateľské objednávky
Dodávateľský úver
Dohoda o skončení pracovného pomeru
Dohoda o vykonaní práce + pracovný pomer - spracovanie mzdy
Dochádzka
Dochádzka
Dochádzka - časové zložky
Dochádzka - evidencia príchodov a odchodov
Dochádzka - FAQ
Dochádzka - pracovné plány firmy
Dochádzka - pracovník
Dochádzka - Pracovný kalendár
Dochádzka - pravidlá spracovania
Dochádzka - prestávky v práci
Dochádzka - prvé kroky
Dochádzka - spôsoby evidencie pracovného času
Dochádzka - spracovanie do miezd
Dochádzka - všeobecne o koncepcii
Dochádzkové terminály
Dochádzkové terminály - identifikácia pracovníkov pomocou snímača ECI-125
Dochádzkové terminály - identifikácia pracovníkov pomocou snímača ECI-20
Dochádzkové terminály - identifikácia pracovníkov pomocou snímača RFID kľúčov
Dochádzkové terminály - komunikácia
Dochádzkové terminály - komunikácia - formulár
Dochádzkové terminály - porovnanie
Dochádzkové terminály - všeobecné informácie
Dochádzkový terminál EXALOGIC A-C071S
Dochádzkový terminál EXALOGIC A-C071S - inštalácia
Dochádzkový terminál OBERON
Dochádzkový terminál OBERON - Agenda firmy
Dochádzkový terminál OBERON - Agenda firmy - inštalácia
Dochádzkový terminál OBERON - inštalácia
Doklad - rozúčtovanie na viac účtov účtovného rozvrhu
Doklad - štruktúra a možnosti (všeobecné informácie)
Doklad o nákupe PHL - možnosti zaevidovania
Doklady - číslovanie
Doklady - import z iných softvérov (XML, CSV)
Doklady - ochrana
Doklady - typy v knihe pohľadávok a záväzkov
Doklady - zamknutie
Doklady (záznamy) - členenie
Dokument - príloha k dokladom a záznamom (pohľadávka, výdajka, reklamácia/servis...)
Dokumentácia - OBERON API
Dokumentácia - servisní technici a integrátori
Dokumentácia - špecializovaná
Dokumentácia - štandardná
Dokumentácia - univerzálne rozhrania
Dokumentácia - webové služby
Dokumenty a obrázky - knižnica
Dokumenty a obrázky - pridanie do knižnice
Dokumenty a obrázky - prílohy
Dokumenty a výkazy pracovníkov
Dokumenty k faktúre
Dokumenty v personalistike
Domová kniha
Donáška - LUKUL
Donáška - LUKUL - nastavenia
Donáška - LUKUL - QR kódy
Doplatok do sumy minimálnej mzdy
Doplnková dôchodková spoločnosť (III. pilier) - číselník
Doplnkový materiál
Doplnkový materiál - podpora
Doplnky
Doplňujúci text zo skladovej karty - vložiť do poznámky
Doprava - LUKUL donáška - nastavenia
Dopyt na ubytovanie
Doručené faktúry
Došlé faktúry
Dotyková numerická klávesnica - Pokladnica OBERON
Dotyková numerická klávesnica - Pokladnica OBERON - nastavenie
Dotykový displej - nastavenia programu
Dotykový displej - nastavenie
Dotykový displej - režim Fast food
Dovolenkový priemer
Dôchodková správcovská spoločnosť (II. pilier) - číselník
Dôveryhodné zariadenia - LUKUL
DPH - kniha evidencie
DPH - kontrolný výkaz
DPH - tvorba dokladov po zmene sadzby DPH
DPH - výpočet na doklade
DPH - zmena sadzby
DPH - zmena z neplatiteľa na platiteľa
DPH - zmena z platiteľa na neplatiteľa
DPH daňové priznanie
DPI - zmena podľa Windows
Drag&Drop
Drag&Drop - nefunguje
Drag&Drop - nefunguje
Drag&Drop - obrázky
Driver - Fiscal Universal Interface
Driver - Fiscal Universal Interface - príprava prostredia
Drobný investičný majetok
Drobný investičný majetok - kniha
Druh dokladu - kniha pohľadávok a záväzkov
Druh reklamácie/servisu
Druhy licencií
Druhy pohybov
Druhy pohybov - ako používať
DSS - číselník
Dve sadzby DPH - umožniť pracovať
Dverové zámky
Dverové zámky ASSA ABLOY
Dverové zámky SALTO
Dverové zámky SEALOCK
Dvojrozmerný kód
Dýško - LUKUL
Dýško - LUKUL
Dýško - LUKUL - nastavenie
EAN
EAN- snímač
EAN-13
Easy-Pos - inštalácia
Easy-Pos.eKasa - fiškálna tlačiareň
Easy-Pos.eKasa - inštalácia
Easy-Pos.eKasa - PPEKK
ECB - import kurzového lístka
ECI-125
ECI-125 - inštalácia
ECI-20
ECI-20 - inštalácia
ECM - Nastavenie komunikácie
ECM - Neodoslané doklady
ECM - Poloha pokladnice
ECM - režimy použitia
ECM - Servisné funkcie
ECM - základné informácie
ECM - Zápis identifikačných a autentifikačných údajov
eDane - export výkazov
eDane - poznámky k účtovnej závierke
eDane - priznania a výkazy
EDITEL - export faktúr
EDITEL - transformačné šablóny
Editor jazykov
Editor na úpravu súborou typu XML
Editor predlohy
Editor programového kódu
Editor tlačových výstupov
Education, s.r.o.
Edumio
EFox-T Elcom RP80 - CHDÚ
EFox-T Elcom RP80 - inštalácia
EFox-T Elcom RP80 - PPEKK
EFox-T Elcom RP80 eKasa - fiškálna tlačiareň
eID karta - inštalácia balíka aplikácií (KEP)
eKasa - ECM - Nastavenie komunikácie
eKasa - ECM - Neodoslané doklady
eKasa - ECM - Poloha pokladnice
eKasa - ECM - režimy použitia
eKasa - ECM - Servisné funkcie
eKasa - ECM - základné informácie
eKasa - ECM - Zápis identifikačných a autentifikačných údajov
eKasa - EXALOGIC CashRegister Manager - základné informácie
eKasa - off-line režim
eKasa - postup získania identifikačných a autentifikačných údajov
eKasa - stavy pokladnice
eKasa doklady - automatické účtovanie
eKasa Easy-Pos
eKasa EFox-T Elcom RP8
eKasa EFox-T Elcom RP80 - inštalácia
eKasa Euro-150 v režime on-line
eKasa Euro-150 v režime on-line - inštalácia
eKasa Euro-50 v režime on-line
eKasa Euro-50 v režime on-line - inštalácia
eKasa FiskalPRO
eKasa FiskalPRO - inštalácia
eKasa FiskalPRO A8
eKasa klient ECM - nastavenie - formulár
eKasa PANDORA - aktualizácia firmvéru
eKasa PANDORA - fiškálna tlačiareň
eKasa PANDORA - CHDÚ
eKasa PANDORA - inštalácia
eKasa PANDORA - nastavenie ECM
eKasa PANDORA - nastavenie identifikačných a autentifikačných údajov
eKasa PANDORA - nastavenie komunikácie
eKasa PANDORA - PPEKK
eKasa PANDORA - režim zdieľania
eKasa Pegas FM-06
eKasa Pegas FM-06 - inštalácia
eKasa Pegassino Printer
eKasa Pegassino Printer - inštalácia
eKasa tlačiarne - všeobecné informácie
eKasa VAROS FT4000B
eKasa VAROS FT4000B - inštalácia
eKasa VAROS FT5000
eKasa VAROS FT5000 - inštalácia
eKasa zariadenia - porovnanie
Elcom EFox eKasa
E-learining - Edumio
Elektronická výplatná páska
Elektronické bankovníctvo
Elektronické hotelové zámky
Elektronické podpisovanie v OBERON-e - KEP
Elektronické váhy
Elektronické váhy - zapojenie viacerých váh
Elektronický archív
Elektronický archív - hromadný export príloh dokumentov
Elektronický archív - presun príloh dokumentov
Elektronický jedálny lístok - OBERON eMenu
Elektronický podpis - overenie dôveryhodnosti
Elektronický podpis - všeobecné informácie
Elektronický podpis - vygenerovaný v OBERON-e
Elektronický podpis (KEP) - inštalácia balíka aplikácií pre eID
Elektronický podpis v OBERON-e - KEP
E-mail - centrum podpory
E-mail - odoslanie pokladničného dokladu - nastavenie
Email - poslať faktúru
E-mail - poštový klient
E-mail - šifrovanie
E-mail - výrobca
E-mail - XML komunikácia
E-mail - zoznam príjemcov správ
E-mail - zoznam zakázaných príjemcov správ
E-mailová notifikácia pre hosťa pred jeho príchodom
E-mailové notifikácie - generátor
E-mailové notifikácie - predlohy
E-mailové správy
E-maily - hromadné zasielanie
E-maily - možnosti odosielania
E-maily - predlohy
eMenu - elektronický jedálny lístok
eMenu LUKUL - nastavenia
End point
EPSON TM-T20II - tlačiareň
EPSON TM-T20II - zápis nastavení do fiškálneho zariadenia
E-shop - všeobecné informácie
E-shop - inštalácia PrestaShopu
E-shop - off-line
E-shop - on-line pripojenie
E-shop - PrestaShop
eShop UNIObchod
eShop Universal Interface - internetové obchody
Etikety - automatická tlač na Pokladnici OBERON
Etikety - manuálna tlač
Etikety - tlačiarne
Euro-150 v režime off-line - inštalácia
Euro-150/o Flexy BAT v režime off-line
Euro-150/o Flexy Plus v režime off-line
Euro-150/o Flexy STD v režime off-line
Euro-150/o v režime on-line
Euro-150/o v režime on-line - inštalácia
Euro-150i/o Flexy BAT Plus v režime off-line
Euro-150i/o Flexy BAT v režime off-line
Euro-150i/o v režime on-line
Euro-150i/o v režime on-line - inštalácia
Euro-50/o Cash v režime off-line
Euro-50/o Mini v režime off-line
Euro-50/o v režime off-line - inštalácia
Euro-50/o v režime on-line
Euro-50/o v režime on-line - inštalácia
Euro-50i/o Cash v režime off-line
Euro-50i/o Mini v režime off-line
Euro-50i/o v režime off-line - inštalácia
Euro-50i/o v režime on-line
Euro-50i/o v režime on-line - inštalácia
EuroSMS
EuroSMS - posielanie SMS správ
Event - CRM
Evidencia (kniha, agenda) - ovládanie
Evidencia dochádzky
Evidencia dochádzky
Evidencia dochádzky
Evidencia dochádzky - časové zložky
Evidencia dochádzky - pravidlá spracovania
Evidencia dochádzky - prestávky v práci
Evidencia dochádzky - prvé kroky
Evidencia dochádzky na softvérových dochádzkových termináloch
Evidencia DPH
Evidencia hotovosti v Hotelovej recepcii
Evidencia hromadných správ
Evidencia pracovného času
Evidencia pracovného času
Evidencia pracovného času
Evidencia pracovného času - prvé kroky
Evidencia pracovného času - spôsoby
Evidencia príchodov a odchodov
Evidencia prijatých faktúr
Evidencia reklamácií a servisu
Evidencia rezervácií ubytovania
Evidencia SBL
Evidencia ubytovaných
Evidencia vozidiel - všeobecne o koncepcii
Evidencia vozidiel - základné možnosti
Evidencia vydaných faktúr
Evidencia zápočtov faktúr
Evidencia zápočtov faktúr - rezervačný portál (JÚ)
Evidencia zápočtov faktúr - rezervačný portál (PÚ)
Evidenčný list dôchodkového poistenia
Evidenčný list dôchodkového zabezpečenia
EXALOGIC
EXALOGIC A-C071S - dochádzkový terminál
EXALOGIC A-C071S - inštalácia
EXALOGIC A-C071S - zadávanie znakov
EXALOGIC CashRegister Manager
EXALOGIC CashRegister Manager - Nastavenie komunikácie
EXALOGIC CashRegister Manager - Neodoslané doklady
EXALOGIC CashRegister Manager - Poloha pokladnice
EXALOGIC CashRegister Manager - režimy použitia
EXALOGIC CashRegister Manager - Servisné funkcie
EXALOGIC CashRegister Manager - Zápis identifikačných a autentifikačných údajov
EXALOGIC ECI-125
EXALOGIC ECI-125 - inštalácia
EXALOGIC ECI-20
EXALOGIC ECI-20 - inštalácia
EXALOGIC-DSP1 - digitálna podpisová podložka
EXALOGIC-DSP1 - digitálna podpisová podložka - inštalácia
EXALOGIC-DSP1 - inštalácia
Excel - import (aktualizácia) predajných cien
Excel - import (aktualizácia) skladových kariet
Excel - import (aktualizácia) údajov
Expedia - D-EDGE
Expedia.com - manažér rezervačných kanálov (Hotel Channel Manager) - všeobecné informácie
Expedícia tovaru
Expedícia tovaru zo skladu - Chameleoon
Export do HTML - grafický prehľad izieb
Export do XML - hlásenie pobytu cudzincov
Export dokladov do iných softvérov
Export e-mailových adries do súboru
Export e-mailových adries do súboru typu TXT - obchodní partneri
Export e-mailových adries z histórie ubytovaných osôb
Export o vyplatených zálohoch do CSV
Export o vyplatených zálohoch do CSV - sprievodca
Export príkazov na úhradu - podporované formáty
Export príloh dokumentov - automatický
Export príloh dokumentov do archívu - spôsoby
Export účtovného denníka na externé spracovanie
Export účtovného denníka na externé spracovanie - sprievodca
Export údajov - off-line pobočkový režim
Export údajov - XML komunikácia (sprievodca)
Export údajov v OBERON-e - prehľad možností
Export výkazov do aplikácie eDane
Export/import XML/CSV súborov - off-line internetový obchod
Export_Import - adresár
Extensions - adresár
Externá prevádzka
Externé produkty a služby - prehľad
Externé webové služby
Externé webové služby - číselník prihlasovacích údajov
Externý sklad
F6 - označiť položku za dočasne nedostupnú
Faktúra - - úhrada za ubytovanie
Faktúra - cudzia mena
Faktúra - oprava
Faktúra - pohľadávka
Faktúra - úhrada cez pokladnicu
Faktúra - vystavenie
Faktúra - zaevidovanie
Faktúra - záväzok
Faktúra do e-mailu
Faktúra emailom
Faktúra na zálohu - zaúčtovanie - príklad
Faktúra s logom
Faktúra s ľubovoľným textom
Faktúra v cudzej mene
Faktúra v cudzom jazyku - doplnok
Faktúra z Booking.com (JÚ)
Faktúra z Booking.com (PÚ)
Fakturácia - FAQ
Fakturácia - prvé kroky
Fakturácia - všeobecne o koncepcii
Fakturácia - základné možnosti
Faktúry - export do iných softvérov (XML)
Faktúry - hromadné vystavenie
Faktúry - import od dodávateľov (XML)
Faktúry - import z iných softvérov (XML)
FAQ - CRM
FAQ - CRM a registratúra
FAQ - Dochádzka
FAQ - Fakturácia
FAQ - Hotelová recepcia
FAQ - Jednoduché účtovníctvo
FAQ - Mzdy
FAQ - Mzdy a dochádzka
FAQ - najčastejšie kladené otázky
FAQ - OAC
FAQ - OBERON Automation Center
FAQ - Podvojné účtovníctvo
FAQ - Pokladnica OBERON
FAQ - Registratúra
FAQ - Reklamácie/servis
FAQ - Skladová evidencia
FAQ - všeobecne o systéme OBERON
Farba - skladové karty
Farba izby
Farba izby - nastavenie
Farba LUKUL (guľôčky)
Farebné odlíšenie každého druhého riadka
Farebné odlíšenie záznamov - skladové karty
Farebné rozlíšenie záznamov - Evidencia reklamácií a servisu
Fast food - režim Pokladnice OBERON
Fast food výdaj - bonovacie monitory
Filter Budúci týždeň
Filtre
Filtre - postup nastavenia
Filtre - používanie
Filtre - príklady
Filtre - rozšírené
Filtre - tipy na prácu
Filtre - základné
Filtre v evidenciách - aktivácia viacerých (Shift)
Finančná správa - export výkazov
FinStat
FinStat - informácie o obchodnom partnerovi
FinStat - nastavenia programu
Fio banka - nastavenie priamej komunikácie (API)
Firemné údaje
Firemné vozidlo na súkromné účely - zamestnanec
Firma - CRM a registratúra - nastavenia programu
Firma - Hotelová recepcia - nastavenia programu
Firma - Moduly - nastavenia programu
Firma - Mzdy a dochádzka - nastavenia programu
Firma - Sklad - nastavenia programu
Firma - Účtovníctvo - nastavenia programu
Firma - Všeobecné - nastavenia programu
Firmvér eKasa PANDORA - aktualizácia
Firmvér fiškálneho zariadenia - aktualizácia - problémy
Fiscal UNI (CZ)
Fiscal Universal Driver
Fiscal Universal Driver - príprava prostredia
Fiscal Universal Interface
Fiscal Universal Interface - inštalácia zariadenia
Fiscal Universal Interface - nastavenie komunikácie - formulár
Fiscal Universal Interface - pre používateľov
Fiscal Universal Interface - pre vývojárov
Fiscal Universal Interface - príprava prostredia
Fiscal Universal Interface - všeobecné informácie
Fiscal Virtual - inštalácia
FiskalPRO - nastavenie lokácií
FiskalPRO - platobné terminály
FiskalPRO - zapnuté platobné funkcie
FiskalPRO A8 - inštalácia
FiskalPRO A8 eKasa - fiškálna tlačiareň
FiskalPRO A8 eKasa - CHDÚ
FiskalPRO A8 eKasa - inštalácia
FiskalPRO A8 eKasa - platobný terminál
FiskalPRO A8 eKasa - PPEKK
FiskalPRO eKasa - fiškálna tlačiareň
FiskalPRO eKasa - CHDÚ
FiskalPRO eKasa - inštalácia
FiskalPRO eKasa - platobný terminál
FiskalPRO eKasa - PPEKK
FiskalPRO N86
FiskalPRO N86 - fiškálna tlačiareň
FiskalPRO N86 - inštalácia
FiskalPRO N86 - platobný terminál
FiskalPRO N86 - PPEKK
FiskalPRO platobný terminál - inštalácia
FiskalPRO VX 520
FiskalPRO VX 675
FiskalPRO VX 680
FiskalPRON86 - CHDÚ
Fiškálna tlačiareň - nastavenie ECM
Fiškálna tlačiareň - zdieľanie
Fiškálna tlačiareň Easy-Pos.eKasa
Fiškálna tlačiareň Easy-Pos.eKasa - inštalácia
Fiškálna tlačiareň Efox/o - T Elcom RP80
Fiškálna tlačiareň Efox/o - T Elcom RP80 - inštalácia
Fiškálna tlačiareň eKasa PANDORA
Fiškálna tlačiareň eKasa PANDORA - aktualizácia firmvéru
Fiškálna tlačiareň eKasa PANDORA - inštalácia
Fiškálna tlačiareň FiskalPRO A8 eKasa
Fiškálna tlačiareň FiskalPRO A8 eKasa - inštalácia
Fiškálna tlačiareň FiskalPRO eKasa
Fiškálna tlačiareň FiskalPRO eKasa - inštalácia
Fiškálna tlačiareň FiskalPRO N86
Fiškálna tlačiareň FiskalPRO N86 - inštalácia
Fiškálna tlačiareň Pegas FM-06 eKasa
Fiškálna tlačiareň Pegas FM-06 eKasa - inštalácia
Fiškálna tlačiareň Pegassino Printer eKasa
Fiškálna tlačiareň Pegassino Printer eKasa - inštalácia
Fiškálna tlačiareň VAROS FT4000B
Fiškálna tlačiareň VAROS FT4000B - inštalácia
Fiškálna tlačiareň VAROS FT5000B
Fiškálna tlačiareň VAROS FT5000B - inštalácia
Fiškálne tlačiarne
Fiškálne tlačiarne - porovnanie
Fiškálne tlačiarne - režim zdieľania
Fiškálne tlačiarne (eKasa) - všeobecné informácie
Fiškálne zariadenia - porovnanie
Fiškálne zariadenia - všeobecné informácie
Fiškálne zariadenie Fiscal Virtual
Fiškálne zariadenie Fiscal Virtual - inštalácia
Fiškálny rok
Fľaškomat
Formáty exportovaných príkazov na úhradu
Formáty XML a CSV - off-line internetový obchod
Formulár Alternatívna merná jednotka (balenie)
Formulár Cenina
Formulár Cenová kategória hostí
Formulár Colný sadzobník
Formulár CRM zložka
Formulár Dochádzkové terminály - komunikácia - nastavenia
Formulár Dokument (obrázok)
Formulár eMenu - nastavenia
Formulár Fyzický prechod pracovníka
Formulár Hotelový účet
Formulár Hromadná správa (kampaň)
Formulár Hromadné účtovanie dokladov
Formulár Internetový obchod - on-line pripojenie
Formulár Inventárna karta
Formulár Inventárna karta drobného majetku
Formulár Izba
Formulár Jedálny lístok
Formulár Letáková dohoda
Formulár Mzdová predkontácia
Formulár Nastavenia - Firma - CRM a registratúra
Formulár Nastavenia - Firma - Hotelová recepcia
Formulár Nastavenia - Firma - Moduly
Formulár Nastavenia - Firma - Mzdy a dochádzka
Formulár Nastavenia - Firma - Sklad
Formulár Nastavenia - Firma - Účtovníctvo
Formulár Nastavenia - Firma - Všeobecné
Formulár Nastavenia - Počítač - Dotykový displej
Formulár Nastavenia - Počítač - Všeobecné
Formulár Nastavenia - Používateľ - CRM a registratúra
Formulár Nastavenia - Používateľ - Hotelová recepcia
Formulár Nastavenia - Používateľ - Moduly
Formulár Nastavenia - Používateľ - Sklad
Formulár Nastavenia - Používateľ - Tlač
Formulár Nastavenia - Používateľ - Všeobecné
Formulár Nastavenia programu
Formulár Nastavenie - eKasa klient ECM
Formulár Nastavenie automatickej úlohy 'Automatické odosielanie e-mailov'
Formulár Nastavenie automatickej úlohy 'Automatické spracovanie bankových výpisov'
Formulár Nastavenie automatickej úlohy 'Automatické zálohovanie'
Formulár Nastavenie automatickej úlohy 'Beds24'
Formulár Nastavenie automatickej úlohy 'D-EDGE'
Formulár Nastavenie automatickej úlohy 'Dochádzkové terminály - komunikácia'
Formulár Nastavenie automatickej úlohy 'Import kurzového lístka'
Formulár Nastavenie automatickej úlohy 'Sms sender: EuroSMS'
Formulár Nastavenie automatickej úlohy 'WebServices API - OBERON'
Formulár Nastavenie automatickej úlohy 'WebServices API - OBERON vernostný systém'
Formulár Nastavenie automatickej úlohy 'WebServices API - Pokladnica OBERON'
Formulár Nastavenie dochádzkového terminálu EXALOGIC A-C071S
Formulár Nastavenie Fiscal Universal Interface
Formulár Nastavenie notifikácie
Formulár Nastavenie vzhľadu pokladnice
Formulár Nastavenie XML komunikácie
Formulár Nastavenie zariadenia
Formulár Obchodný partner
Formulár Objednávka prijatá
Formulár Objednávka vydaná
Formulár Organizačný útvar
Formulár Osoba
Formulár Otvorenie agendy (firmy)
Formulár Podrobné nastavenia XML komunikácie
Formulár Pohľadávka
Formulár Pokladnica OBERON - nastavenia
Formulár Položka zápočtu
Formulár Používateľ
Formulár Požiadavka hosťa
Formulár Pracovný plán
Formulár Pracovný pomer pracovníka
Formulár Pravidlo cenotvorby
Formulár Pravidlo spracovania dochádzky
Formulár Predkontácia (jednoduché účtovníctvo)
Formulár Predkontácia (podvojné účtovníctvo)
Formulár Predmet údržby
Formulár Prehľad obsadenosti izieb
Formulár Presun položiek medzi účtami
Formulár Prevádzka
Formulár Príjemka
Formulár Príloha
Formulár Priradiť položku dokladu ku skladovej karte
Formulár Reklamácia/Servis
Formulár Rezervácia
Formulár Rezervácia poskytovanej služby
Formulár Rozšírená cenotvorba - skladová karta
Formulár Skladová karta
Formulár Správca hesiel
Formulár Súčty stĺpcov peňažného denníka
Formulár Štát
Formulár Tlačové výstupy
Formulár Typ dokladu - kniha pohľadávok/záväzkov
Formulár Typ izby
Formulár Typ platby
Formulár Typ pracovného pomeru
Formulár Typ reklamácie/servisu
Formulár Typ stavu prijatej objednávky
Formulár Typ stavu reklamácie/servisu
Formulár Ubytovanie
Formulár Účet účtovnej osnovy
Formulár Účtovný denník - číselné rady
Formulár Udalosť
Formulár Úloha
Formulár Umiestnenie
Formulár Úprava mzdy
Formulár Vernostný systém
Formulár Vernostný systém - kumulovanie/čerpanie benefitu
Formulár Vlastnosti
Formulár Vlastnosti tlačového výstupu
Formulár Vozidlo
Formulár Výdajka
Formulár Zápis v knihe evidencie DPH
Formulár Zápis v peňažnom denníku
Formulár Zápis v účtovnom denníku
Formulár Zápočet
Formulár Zariadenia
Formulár Zaúčtovanie mzdy - nastavenie
Formulár Záväzok
Formulár Záznam v knižnici dokumentov a obrázkov
Formulár Záznam v registratúrnom (podacom) denníku
Formulár Zloženie receptúry
Formulár Zloženie výrobku
Formulár Zmluvná rezervácia
Formulár Zostatky pokladne/bankového účtu
Formulár Zoznam účelov pobytu
Formy elektronického archívu
Framework 4.8 - inštalácia
Framework 4.8 - inštalácia certifikátov a aktualizácií pre Win 7 SP1
FT4000B eKasa - inštalácia
FT4000B VAROS eKasa
FT5000 eKasa - inštalácia
FT5000B VAROS eKasa
Fulltextové vyhľadávanie položiek - LUKUL
Fulltextové vyhľadávanie v programe
Funkčnosť Pokladnice OBERON - nastavenia
Fyzická likvidácia dokumentov a spisov - registratúra
Fyzický prechod pracovníka - formulár
Gastroaplikácia LUKUL
Gastroaplikácia LUKUL - porovnanie režimov
Gastroaplikácia LUKUL - režim donášky
Gastrolístky
Generátor čiarového kódu
Generátor čiarového kódu
Generátor čiarového kódu
Generátor notifikácií
Generátor variantov
Generátor variantov skladovej karty
Generovanie tlačového výstupu
Generovanie tlačového výstupu - bližšie nastavenia
GLN - definícia
GLN (Globálne lokalizačné číslo) - EDITEL - nastavenie
GLN číslo - export faktúr EDITEL
Globálne lokalizačné číslo - definícia
Globálne lokalizačné číslo - export faktúr EDITEL
Globalpayments - Beds24
Gmail SMTP server
Google Calendar
Google kalendár
Google kalendár - nastavenie (používateľ)
Google účet - SMTP server
GP tom - LUKUL
GP tom - platobné terminály
GP tom - platobný POS terminál
GP tom - postup inštalácie
GP tom PIN - LUKUL
GP Webpay
GPrinter 80250 Plus - tlačiareň
GPrinter 80250 Plus - zápis nastavení do fiškálneho zariadenia
Grafický prehľad cien
Grafický prehľad izieb
Grafický prehľad izieb - export do HTML
Grafický prehľad poskytovaných služieb
Grafický prehľad stolov
Grafický prehľad úloh a udalostí - kalendár udalostí
Grandus - všeobecné informácie
GS1 Slovakia
GS1 Slovakia - GLN
Hardvérové a softvérové požiadavky
Hardvérový kľúč - multilicencia
Hardvérový kľúč - nastavenie na disk K
Hardvérový kľúč - zmena cesty
Heslá - správca
Heslá - zdieľanie
Heslo - autentifikačný balíček (eKasa)
Heslo - šifrovanie e-mailov a pdf súborov
Heslo do OBERON-u
Heslo do servera OAC - ako zistím?
Heslo na zasielanie príloh - používateľ
Heslo používateľa - nastavenie
Heslo používateľa - nastavenie
HikCentral
HikCentral - formulár Osoba
História OBERON-u
História sadzieb základných náhrad
História ubytovaných osôb
Hľadanie - základné pojmy
Hľadať kdekoľvek
Hlásenie o pobyte cudzincov - kniha ubytovaných
Hlásenie pobytu (pre cudzineckú políciu) - report
Hlásenie pobytu (pre cudzineckú políciu) - tlačový výstup
Hlásenie pobytu cudzincov - export do XML
Hlásenie pobytu cudzincov - export do XML
Hlasové notifikácie pri zmene stavov na otvorených účtoch
Hlavička dokladu
Hlavička tabuľky
Hlavná kategória - nastavenie (e-shop)
Hlavná kniha - tlač
Hlavná pokladňa
Hlavná vetva pre kategórie skladových kariet
Hodnota ceniny
Hodnota skladových zásob v obstarávacích cenách - kontrola
Hodnota skladu v obstarávacích cenách - kontrola
Homebanking
Horná časť formulára dokladu
Hospodársky rok
Hospodársky rok - umožniť používať
Hosť - požiadavky
Hotel channel manager - Beds24
Hotel channel manager - D-EDGE
Hotel Channel Manager - všeobecné informácie
Hotel on-line check-in
Hotel on-line check-in - technické informácie
Hotel on-line check-in - všeobecné informácie
Hotel on-line check-in (pre check-in)
Hotel on-line check-in (rýchly check-in)
Hotel on-line check-in pre WordPress
Hotelová recepcia - automatické načítanie identifikačných údajov
Hotelová recepcia - FAQ
Hotelová recepcia - prevádzky
Hotelová recepcia - prvé kroky
Hotelová recepcia - všeobecne o koncepcii
Hotelová recepcia - základné možnosti
Hotelové účty
Hotelové zámkové systémy
Hotelový účet - evidencia
Hotelový účet - formulár
Hotelový účet - prístup hosťa
Hotelový účet - úhrada za ubytovanie
Hotelový účet - vytvorenie
Hotovosť - nastavenie
Hotovosť - typy platieb
Hotovosť - úhrada faktúry
Hotovosť pokladnice - typy vkladov a výberov
Hotovostný limit - Pokladnica OBERON
Hraničná doba odozvy - eKasa
Hromadná rezervácia - postup
Hromadná správa (kampaň) - formulár
Hromadná tlač - nastavenie
Hromadná tlač - všeobecné informácie
Hromadná zmena sadzieb DPH - skladové karty
Hromadné overenie IČ DPH - obchodní partneri
Hromadné označovanie záznamov
Hromadné priradenie dochádzkového terminálu pracovníkom
Hromadné SMS
Hromadné SMS
Hromadné správy (kampane)
Hromadné účtovanie dokladov
Hromadné účtovanie dokladov - formulár
Hromadné účtovanie dokladov - sprievodca
Hromadné účtovanie majetku (daňových odpisov)
Hromadné účtovanie majetku (účtovných odpisov)
Hromadné vymazanie e-mailových správ k dátumu
Hromadné vystavenie faktúr - pohľadávok
Hromadné zasielanie e-mailov
Hromadné zasielanie e-mailov - nastavenie
Hromadné zasielanie SMS správ
Hromadné zaúčtovanie skladu
Hromadný export príloh dokumentov
Hromadný mailing
Hromadný mailing
Hromadný mailing - export e-mailových adries
Hromadný mailing - nastavenie
Hromadný mailing - zoznam príjemcov správ
Hromadný mailing - zoznam zakázaných príjemcov správ
Hromadný príkaz na úhradu - postup zaslania do banky
HTTP
HTTPS
Hviezdička (symbol) - označovanie záznamov
Chameleoon
Channel manager - Beds24
Channel manager - D-EDGE
Channel Manager - všeobecné informácie
Channel Manager Beds24 - nastavenie komunikácie s OBERON-om
Channel Manager Beds24 - prepojenie s Booking.com
Channel Manager D-EDGE - nastavenie komunikácie s OBERON-om
CHDÚ - uloženie dátovej správy
CHDU s.r.o. - Easy-Pos.eKasa
Check-in v určitých dňoch
Check-in v určitých dňoch
Chránené (šifrované) údaje - správca hesiel
Chránené dátové úložisko - uloženie dátovej správy
Chyba databázy
Chyba databázy
Chyba databázy - prevod do novej databázy
Chýbajúce alebo poškodené programové súbory
Chybové hlásenia - systémové
Chybové hlásenia pri kontrole (validácii) dokladu pri jeho zaevidovaní (tlači)
Chybové hlásenia z fiškálneho zariadenia
Chybové hlásenia z modulu Pokladnica OBERON
Chybové hlásenie - nedostatočné licenčné práva Mzdy a dochádzka
Chybové hlásenie - nedostatočné licenčné práva Podvojné účtovníctvo
Chybové hlásenie pri zaevidovaní (tlači) dokladu
Chyby - systémové - hlásenia
IBAN
IČ DPH - automatické overenie
IČ DPH obchodných partnerov - hromadné overenie
IČO - vyhľadanie obchodného partnera na internete
IČPV
ID hotela - D-EDGE
ID typu izby - D-EDGE
ID účtu - D-EDGE
IDE - Fiscal Universal Interface
IDE - Integrated Development Environment
Identifikačné údaje - nastavenie pre eKasa PANDORA
Identifikačné údaje - zápis v ECM
Identifikačné údaje (eKasa) - postup získania
Identifikačný balíček (eKasa)
Implementácia - protokol
Implementačný protokol
Import - skladové karty, predajné ceny
Import bankových výpisov
Import bankových výpisov - spôsoby
Import colného sadzobníka
Import dokladov z iných softvérov
Import dokladu - XML komunikácia - sprievodca
Import faktúr z iných účtovných programov - doplnok
Import faktúry z iného softvéru
Import kurzového lístka - formulár
Import kurzového lístka - nastavenie
Import kurzového lístka z ECB
Import obchodných partnerov - jednorazový
Import objednávky do faktúry
Import predajných cien
Import predkontácií - jednoduché účtovníctvo
Import predkontácií - podvojné účtovníctvo
Import príjemky z iného softvéru
Import registratúrneho plánu
Import skladových kariet
Import skladových kariet - PLU
Import skladových kariet z PrestaShopu
Import účtovného rozvrhu a predkontácií
Import údajov - off-line pobočkový režim
Import údajov - XML komunikácia - sprievodca
Import údajov do modulu Hotelová recepcia - kniha ubytovaných
Import údajov v OBERON-e - prehľad možností
Import údajov z iného softvéru
Import údajov zo súboru typu XLSX
Import XLSX
Iná bezhotovostná platba
Informačná zóna (displej) - Pokladnica OBERON
Informačný systém o cene práce (ISCP)
Informovanie o cenách - zákaznícky displej
Informovanie o cenách - zákaznícky displej OBERON
Inicializačné údaje - nastavenie pre eKasa PANDORA
Inicializačné údaje - zápis v ECM
Inicializačné údaje (eKasa) - postup získania
Inicializačný balíček (eKasa)
Insert - označovanie záznamov
Insert - výrobné čísla
Inštalácia .NET Framework 4.8
Inštalácia aktualizácie
Inštalácia aplikácie OBERON Web
Inštalácia balíka aplikácií pre kartu eID
Inštalácia bonovacej tlačiarne
Inštalácia bonovacieho monitora
Inštalácia certifikátov pre .NET Framework 4.8
Inštalácia čítačky dokladov Access OCR31x
Inštalácia čítačky dokladov XTIOT XTZ62x
Inštalácia digitálnej podpisovej podložky EXALOGIC-DSP1
Inštalácia dochádzkového terminálu EXALOGIC A-C071S
Inštalácia dochádzkového terminálu OBERON
Inštalácia fiškálnej tlačiarne - Fiscal Universal Interface
Inštalácia jazykovej mutácie
Inštalácia kvalifikovaného certifikátu CA
Inštalácia MariaDB
Inštalácia MS SQL Servera
Inštalácia MySQL Servera
Inštalácia novšej verzie OBERON-u
Inštalácia novšej verzie OBERON-u - automatická databázová aktualizácia
Inštalácia novšej verzie OBERON-u z internetu
Inštalácia OBERON-u
Inštalácia OBERON-u - sieťová (všeobecné informácie)
Inštalácia platobného POS terminálu
Inštalácia Pokladnice OBERON
Inštalácia PrestaShopu
Inštalácia súkromného kľúča
Inštalácia verejného kľúča
Inštalácia webovej služby
Inštalácia zákazníckeho displeja OBERON
Interaktívna obrazovka do kuchyne/baru
Intergrita skladu
Internet booking engine
Internetbanking
Internetové obchody - všeobecné informácie
Internetový obchod - export/import XML/CSV súborov - všeobecné informácie
Internetový obchod - inštalácia PrestaShopu
Internetový obchod - manuálne spustenie úlohy
Internetový obchod - obrázok (dokument)
Internetový obchod - off-line
Internetový obchod - off-line pripojenie - formulár
Internetový obchod - on-line pripojenie
Internetový obchod - on-line pripojenie - formulár
Internetový obchod - on-line pripojenie (rozšírené nastavenia) - formulár
Internetový obchod - umožniť pracovať
Internetový obchod - všeobecné informácie
Internetový obchod PrestaShop
Internetový obchod Prestashop - import produktov do OBERON-u
Internetový obchod PrestaShop - inštalácia
Internetový obchod UNIobchod
Internetový obchod v systéme OBERON
Interný doklad
Interný formát OBERON
Intrastat - colný sadzobník
Inventárna karta - formulár
Inventárna karta drobného majetku - formulár
Inventúra - ASTON
Inventúra - mobilné zariadenia
Inventúra - OBERON Web
Inventúra hotovosti (mincovka)
Inventúra pokladnice
Inventúra skladu
Inventúra skladu - ASTON
Inventúra skladu - ASTON
Inventúra skladu - mobilné zariadenia
Inventúra skladu - OBERON Web
Inventúra skladu - spracovanie
Inventúrny súpis
Invertovať označenie záznamov
Inverzia označenia záznamov
Investičný majetok
Investičný majetok - kniha
Investičný majetok - zaevidovanie
Iný názov na pokladničnom doklade ako v sklade
Iný softvér - import údajov
ISCP
ISDOC - import faktúr
ISDOC - transformačné šablóny
Izba - formulár
Izby
Izby - číselník
Izby - prehľad obsadenosti
Java - eDane
Jazdy
Jazdy - tvorba
Jazyk - ako pridať do OBERON-u
Jazyk - pridanie do OBERON-u
Jazyk - pridanie do OBERON-u
Jazyk - tlačové výstupy
Jazyková mutácia - inštalácia
Jazyková mutácia - zmena
Jazykové verzie OBERON-u
Jazykové verzie programu
Jazykové verzie údajov
Jazyky - doplnok
Jazyky - preklady formulárov a tlačových výstupov
Jedálny lístok
Jedálny lístok - elektronický (OBERON eMenu)
Jedálny lístok - formulár
Jedálny lístok - LUKUL
Jedálny lístok - LUKUL eMenu
Jedálny lístok - OBERON eMenu
Jedálny lístok - skupiny jedál
Jedálny lístok - tlačený
Jedálny lístok v mobilnom zariadení
Jeden číselný rad pre všetky sklady
Jeden číselný rad pre všetky sklady - číslovanie záznamov
Jeden číselný rad pre všetky sklady - nastavenie
Jedinečný identifikátor izby
Jedinečný identifikátor typu izby
Jednoduchá karta - skladové karty
Jednoduchá karta - typy skladových kariet
Jednoduché účtovníctvo - FAQ
Jednoduché účtovníctvo - prvé kroky
Jednoduché účtovníctvo - všeobecne o koncepcii
Jednoduché účtovníctvo - základné možnosti
Jednorazové vratné obaly
Jednorazové vratné obaly - výkup - nastavenie
Jednorazový import obchodných partnerov
Jednorazový import skladových kariet
Jednorazový import údajov z iného softvéru
Jednorazový import údajov zo súboru typu XLSX
Jednorozmerný kód
Jednostranný zápočet
Jednotlivé priradenie dochádzkového terminálu pracovníkovi
Jednotné kontaktné miesto
Jednoúčelové poukazy
JSON
Kábel 100 Mb - zapojenie
Kalendár Google
Kalendár podujatí
Kalendár podujatí - grafický prehľad izieb
Kalendár udalostí
Kalendár udalostí a Kalendár Google
Kalendár v OBERON-e
Kalkulácie jedál
Kalkulačka
Kam zálohovať
Kampane - hromadné správy
Kanály rezervácie ubytovania
Karta eID - inštalácia balíka aplikácií (KEP)
Kartičky - bonovacie monitory
Karty - aktivácia pre ASSA ABLOY
Karty - aktivácia pre SALTO
Karty - aktivácia pre SEALOCK
Kategórie - dokumenty a obrázky
Kategórie - práva používateľov
Kategórie hesiel
Kategórie skladových kariet
Kategórie skladových kariet - automatické vytvorenie
Kaucia - ubytovanie
KB4490628 - inštalácia
KB474419 - inštalácia
KDS
KEP - overenie dôveryhodnosti
KEP - všeobecné informácie
KEP v OBERON-e
Kitchen Display System
Klasifikácia produkcie
Klasifikácia produkcie
Klávesové skratky
Klávesové skratky v Pokladnici OBERON
Klávesové skratky v Pokladnici OBERON - Množstvo*Kód položky
Kniha bankových výpisov
Kniha cestovných príkazov
Kniha drobného investičného majetku
Kniha Evidencia príchodov a odchodov
Kniha evidencie DPH
Kniha investičného majetku
Kniha jázd
Kniha pohľadávok
Kniha pohľadávok - - úhrada za ubytovanie
Kniha pohľadávok - kumulovanie benefitov
Kniha poskytovaných služieb
Kniha rezervácií
Kniha tržieb
Kniha ubytovaných
Kniha záväzkov
Kniha zmluvných rezervácií
Knižnica dokumentov a obrázkov
Kód položky - predaj
Kód viazanej položky
Kódy štátov
Kódy štátov
Kombinovaná nomenklatúra - colný sadzobník
Komisionálny predaj
Komisionálny predaj - prevodka
Komisionár
Komisný predaj
Komitent
Kompatibilita - prepísať správanie nastavenia vysokého DPI
Komunikácia eKasa - ECM
Komunikácia fiškálneho nastavenia - nastavenie
Konečná vyúčtovacia faktúra - zaúčtovanie - príklad
Koniec
Konkrétna cenová hladina
Konkurenčný softvér - import údajov
Kontakt - centrum podpory
Kontakt - výrobca
Kontrola cien - ASTON
Kontrola hodnoty skladu v obstarávacích cenách
Kontrola skladu v obstarávacích cenách
Kontrola správnosti receptúr a predaných množstiev
Kontrola účtovného rozvrhu
Kontrolný výkaz DPH
Kontrolný výkaz DPH
Konzumácia na hotelový účet (Pokladnica OBERON)
Kópia pokladničného dokladu - tlač
Kopírovanie - skladové karty
Kopírovanie skladových kariet
Korecová Soňa
Košíkový predaj
Košíkový predaj - príklad
Košíkový predaj na Pokladnici OBERON
Kôš - vymazanie a obnova záznamov
Krajiny - číselník
Kredit limit
Kredit limit - obchodný partner
Kreditná karta
Kreditná karta - LUKUL
Kuchyňa - bonovacie monitory
Kuchyňa - bonovacie tlačiarne
Kuchynský monitor
Kultúrne podujatia - kalendár
Kumulovanie benefitov - Cardberg
Kumulovanie benefitov - formulár
Kumulovanie benefitov - OBERON Basic
Kumulovanie benefitov - OBERON vernostný systém (klient)
Kumulovanie benefitov - pohľadávky a výdajky
Kumulovanie benefitov - Pokladnica OBERON
Kumulovanie benefitov - vernostný systém
Kupón - vratné obaly
Kurzový lístok
Kurzový lístok - import z ECB
Kvalifikovaná elektronická pečať
Kvalifikovaná elektronická pečať - inštalácia súkromného kľúča
Kvalifikovaná elektronická pečať - inštalácia verejného kľúča
Kvalifikovaný (digitálny) certifikát
Kvalifikovaný certifikát (ACA) - priradenie používateľovi
Kvalifikovaný certifikát CA - inštalácia
Kvalifikovaný elektronický podpis - overenie dôveryhodnosti
Kvalifikovaný elektronický podpis - všeobecné informácie
Kvalifikovaný elektronický podpis (KEP) v OBERON-e
Legislatíva
Legislatíva - účtovná osnova
Len evidovať prechod
Len označené - filtrovanie záznamov
Letáková dohoda - formulár
Letáková dohoda - sklad
Letný/zimný čas - zmena vo fiškálnom zariadení
LibreOffice - import (aktualizácia) údajov
Licencia - aktivácia
Licencia - objednávka
Licencia - úhrada poplatku
Licencia pre 1 firmu
Licencia pre pobočku
Licencia trial
Licencie OBERON - cenník
Licencie OBERON - licenčná politika
Licencie OBERON - spôsob výpočtu ceny
Licencie OBERON - typy
Licencie OBERON - základné druhy
Licencie pre školy
Licenčná politika
Licenčné práva
Licenčné práva - hlavná ponuka
Limit na Pokladnici OBERON - doklady v hotovosti, doklady v iných platidlách ako hotovosť a úhrada faktúry
Limit pohľadávok
Lineárny kód
Linux - inštalácia OBERON-u
List stromovej štruktúry
LOG - sledovanie činností
Logo - prevádzka
Logo firmy - nastavenie
Logo na faktúre
Logo na faktúre
Logo na Pokladnici OBERON
Logo na Pokladnici OBERON - nastavenie
Logo prevádzky
Logo prevádzky - nastavenie
Logo účtovnej jednotky
Logovacia databáza - zmena názvu
Logovanie - sledovanie činností
Lokácia - nastavenie FiskalPRO
LUKUL - automatická ponuka príloh
LUKUL - automatická ponuka špecifikácií
LUKUL - automatické triedenie položiek
LUKUL - donáška - QR kódy
LUKUL - farba položiek (guľôčky)
LUKUL - generovanie prístupových kódov
LUKUL - GP tom (PIN)
LUKUL - hlavná téma
LUKUL - inštalácia
LUKUL - mazanie účtov/položiek
LUKUL - mobilné riešenia
LUKUL - mobilný čašník (pre obsluhu)
LUKUL - nastavenia eMenu a donášky
LUKUL - nastavenia eMenu a donášky (formulár)
LUKUL - nastavenia v OBERON-e
LUKUL - nastavenie aplikáce v mobilnom zariadení
LUKUL - nielen mobilný čašník
LUKUL - nielen mobilný čašník - inštalácia
LUKUL - notifikácie
LUKUL - platba kartou
LUKUL - podrobnosti o položkách
LUKUL - porovnanie režimov
LUKUL - práca s aktívnym účtom
LUKUL - QR kódy pre hostí
LUKUL - QR kódy pre obsluhu
LUKUL - režim pre tablety
LUKUL - skupiny, priorita
LUKUL - softvérové a hardvérové požiadavky
LUKUL - údaje prenášané z OBERON-u
LUKUL - zakázanie automatickej aktualizácie
LUKUL eMenu
LUKUL eMenu - donáška
LUKUL eMenu - inštalácia
LUKUL eMenu - nastavenia
LUKUL eMenu (pre zákazníka)
LUKUL Local Server
LUKUL mobilný čašník
macOS - inštalácia OBERON-u
Mailing - hromadný
Mailling - export e-mailových adries
Majetok - drobný investičný
Majetok - investičný
Majetok - kniha drobného investičného majetku
Majetok - kniha investičného majetku
Majetok - účtovanie daňových odpisov
Majetok - účtovanie účtovných odpisov
Majetok - zaevidovanie
Majiteľ apartmánu - prístup k aktuálnej obsadenosti
Majiteľ izby (apartmánu)
Majiteľ izby (apartmánu) - nastavenie
Manažér rezervačných kanálov (Hotel Channel Manager) - všeobecné informácie
Manažér rezervačných kanálov Beds24
Manažér rezervačných kanálov Beds24 - nastavenie komunikácie s OBERON-om
Manažér rezervačných kanálov Beds24 - prepojenie s Booking.com
Manažér rezervačných kanálov D-EDGE
Manažér rezervačných kanálov D-EDGE - nastavenie komunikácie s OBERON-om
Manko - inventúra
Manuálna aktualizácia OBERON-u
Manuálna zmena príznakov používateľom - off-line transporty údajov
Manuálne odosielanie e-mailových správ
Manuálne odosielanie SMS správ
Manuálne spracovanie bankových výpisov
Manuálne spustenie úlohy - internetový obchod
Manuálne uzatvorenie hotelového účtu
Manuálne zálohovanie súborovej databázy Microsoft Access
Manuálny hromadný výber faktúr do zápočtu
Manuálny import bankových výpisov
Manuálny import bankových výpisov
Manuálny import pomocou Bank API - prehľad podporovaných bánk
Manuálny import zo súboru - prehľad podporovaných bánk
Manuálny výber faktúr do zápočtu
MariaDB - databázový systém
MariaDB - inštalácia
MariaDB - kontrola fungovania
MariaDB server - cloud
Marža - pojem
Maticový kód
max allowed packet - zmena v MariaDB
max allowed packet - zmena v MySQL
max_allowed_packet - zmena v MariaDB
max_allowed_packet - zmena v MySQL
Mazanie a obnova záznamov - kôš
Meno uvádzané na dokladoch
Menu - jedálny lístok
Menučka - ako nadefinovať
Merné jednotky
Merné jednotky - číselník
Mesačná uzávierka - vyhotovovanie
Mesačná uzávierka miezd
Mesačná uzávierka spracovaných miezd
Mesačný export o vyplatených zálohoch do CSV
Mesačný export o vyplatených zálohoch do CSV - sprievodca
Meškajúci pracovníci
Meškajúci pracovník - notifikácia
Metóda A - účtovanie skladu
Metóda B - účtovanie skladu
METRO - import príjemiek
METRO - transformačná šablóna CSV
Microsoft Access
Microsoft Access - sieťová inštalácia
Microsoft Access - zapojenie kábla 100 Mb
Microsoft SQL Server - databázový systém
Microsoft SQL Server - inštalácia
Microsoft Windows Server - možnosti použitia OBERON-u
MicrosoftRootCertificateAuthority2011.cer - inštalácia
Miestna daň za ubytovanie
Miestny poplatok - hotelová recepcia
Migrácia OBERON-u do iného počítača
Migrácia údajov do iného databázového systému
Migrácia údajov do SQL servera umiestneného v cloude
Mikro účtovná jednotka - nastavenia programu
Mikro účtovná jednotka - účtovná osnova
Mincovka
Mincovka - Pokladnica OBERON
Mini - typ licencie
Minimálna dĺžka pobytu
Minimálna dĺžka pobytu
Minimálna mzda - doplatok do sumy
MJ - číselník
Množstevná zľava v percentách
Množstvo N za cenu množstva N - 1
Množstvo*Kód položky
Mobilné riešenia v OBERON-e
Mobilné terminály
Mobilné terminály - ODA
Mobilné terminály - všeobecné informácie
Mobilný terminál - všeobecné informácie
Mobilný terminál ODA S1-K
Mobilný terminál ODA S2
Modul na úpravu tlačových výstupov
Money - import faktúr
Money - transformačné šablóny
Monitor bonovací
Monitor do kuchyne
Motorové vozidlá - priznanie k dani
Možné problémy s registračnou pokladnicou
Možnosti dokladu
Možnosti importu a exportu údajov v OBERON-e
Možnosti použitia systému OBERON
Možnosti pripojenia k webovej službe
Môžem poslať dennú uzávierku majiteľovi formou SMS alebo e-mailu?
MRP - import faktúr
MRP - transformačné šablóny
MRZ (Machine Readable Zone) - čítačky dokladov
MS Access - automatické zálohovanie
MS SQL Management Studio - inštalácia
MS SQL Server - inštalácia
Multilicencia - aktivácia
Multilicencia - info o jednotlivých moduloch
Multilicencia - moduly
Multilicencia - objednávka
Multilicencia - úhrada poplatku
Multilicencie - súbeh licencií
Multipack - sada - príklad
MySQL Server - databázový systém
MySQL Server - inštalácia
Mzdová osnova
Mzdová predkontácia - formulár
Mzdové predkontácie
Mzdové zvýhodnenie (príplatok)
Mzdy - FAQ
Mzdy - pracoviská
Mzdy - spracovanie dochádzky
Mzdy - tvorba
Mzdy - účtovanie
Mzdy - umožniť schvaľovať
Mzdy - výplatná páskom e-mailom
Mzdy - základné možnosti
Mzdy - zmena spracovávaného obdobia
Mzdy a dochádzka - FAQ
Mzdy a dochádzka - prvé kroky
N86
N86 - inštalácia
Nadčas, prestávka - pravidlá spracovania dochádzky
Nadčasy
Nadstavbová webová aplikácia OBERON Web
Nadstavbová webová aplikácia OBERON Web
Náhľad hotelového účtu (hosť) - OBERON Web
Náhľad tlačového výstupu
Náhrada mzdy vo sviatok
Náhrady - cestovné
Najčastejšie kladené otázky
Najčastejšie kladené otázky - CRM a registratúra
Najčastejšie kladené otázky - Fakturácia
Najčastejšie kladené otázky - Hotelová recepcia
Najčastejšie kladené otázky - Jednoduché účtovníctvo
Najčastejšie kladené otázky - Mzdy a dochádzka
Najčastejšie kladené otázky - OBERON Automation Center
Najčastejšie kladené otázky - Podvojné účtovníctvo
Najčastejšie kladené otázky - Pokladnica OBERON
Najčastejšie kladené otázky - Skladová evidencia
Najčastejšie kladené otázky - všeobecne o systéme OBERON
Nákup PHL
Nákup PHL - možnosti zaevidovania dokladu
Nákupná cena - letáková dohoda
nakupujbezpecne.sk, s.r.o.
Nalistovanie a pripojenie existujúcej firmy
Nápojový lístok
Nápojový lístok - OBERON eMenu
Nápoveď - špecializovaná
Nápoveď - štandardná
Naskladnenosť - ASTON
Naskladnenosť - sledovanie v OBERON-e
Nasledujúce účtovné obdobie - zmena
Nastavenia cenotvorby pre rezervačný portál Booking.com - Beds24
Nastavenia eMenu
Nastavenia na automatické ukladanie príloh do elektronického archívu
Nastavenia Pokladnice OBERON - formulár
Nastavenia programu
Nastavenia programu
Nastavenia programu - Firma - CRM a registratúra
Nastavenia programu - Firma - Hotelová recepcia
Nastavenia programu - Firma - Moduly
Nastavenia programu - Firma - Mzdy a dochádzka
Nastavenia programu - Firma - Sklad
Nastavenia programu - Firma - Účtovníctvo
Nastavenia programu - Firma - Všeobecné
Nastavenia programu - hlavná ponuka
Nastavenia programu - Počítač - Všeobecné
Nastavenia programu - Používateľ - CRM a registratúra
Nastavenia programu - Používateľ - Hotelová recepcia
Nastavenia programu - Používateľ - Moduly
Nastavenia programu - Používateľ - Sklad
Nastavenia programu - Používateľ - Tlač
Nastavenia programu - Používateľ - Všeobecné
Nastavenia XML komunikácie
Nastavenia XML komunikácie
Nastavenia XML komunikácie - hlavná ponuka
Nastavenia zaúčtovania miezd
Nastavenie - eKasa klient ECM - formulár
Nastavenie automatickej úlohy Dochádzkové terminály - komunikácia
Nastavenie automatickej úlohy 'On-line pobočková synchronizácia' - formulár
Nastavenie automatickej úlohy 'On-line pobočková synchronizácia' - hlavná ponuka
Nastavenie automatickej úlohy 'Účtovanie bankových výpisov' - formulár
Nastavenie bonovacieho monitora
Nastavenie cenotvorby v Beds24
Nastavenie času
Nastavenie dátumu a času vo fiškálnom zariadení
Nastavenie dochádzkového terminálu EXALOGIC A-C071S - formulár
Nastavenie eurosms.sk
Nastavenie hesla používateľa
Nastavenie hromadnej tlače dokumentov
Nastavenie jedálneho lístka
Nastavenie komunikácie OBERON-u s Beds24
Nastavenie komunikácie OBERON-u s D-EDGE
Nastavenie komunikácie OBERON-u s off-line internetovým obchodom
Nastavenie komunikácie OBERON-u s on-line internetovým obchodom
Nastavenie komunikácie OBERON-u s PrestaShopom
Nastavenie merných jednotiek pri predaji SBL
Nastavenie notifikácie pre hosťa pred jeho príchodom
Nastavenie OBERON Automation Center (klient)
Nastavenie odosielania notifikácií
Nastavenie off-line pobočkového režimu
Nastavenie on-line pobočkového režimu
Nastavenie ovládača ECM
Nastavenie Pokladnice OBERON v režime Fast food
Nastavenie servera OBERON Automation Center
Nastavenie typov notifikácí
Nastavenie vzhľadu pokladnice - formulár
Nastavenie vzhľadu Pokladnice OBERON
Nastavenie XML komunikácie - formulár
Nastavenie zariadenia - formulár
Nastaviť zariadenie
Nástroj na úpravu tlačových výstupov
Natívny formát OBERON XML
Navýšenie - pojem
Navýšenie z obstarávacej ceny
Navýšenie z poslednej nákupnej ceny
Názov - vyhľadanie obchodného partnera na internete
Názov fiškálneho zariadenia - zápis eKasa PANDORA
Názvy objektov
Neaktívny obchodný partner
Nedostatočné licenčné práva na vykonanie tejto činnosti
Nedostatočné licenčné práva na vykonanie tejto činnosti
Nedostatočné licenčné práva na vykonanie tejto činnosti
Nemocenské
Neodoslané doklady
Neodoslané doklady - eKasa
Neplatiteľ DPH - zmena na platiteľa
Neplatiteľ DPH - zmena z platiteľa
Neplatiteľ DPH registrovaný podľa §7,§7a - nastavenia programu
Nepodporovaný e-shop - možnosti pripojenia
Neprítomní pracovníci
Neprítomnosť v práci - postup zadania
Neskladová položka - priradenie ku skladovej karte
Neskladové položky - číselník
Neskladové položky - zoznam
Neuhradené pohľadávky - kredit limit
NEXTIS - import príjemiek
NEXTIS - transformačné šablóny
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka
Neziskové organizácie
Nezobrazovať v zozname skladov - odstránenie skladovej karty
Notifikácia pre hosťa pred jeho príchodom
Notifikácie - generátor
Notifikácie - nastavenie typov
Notifikácie - predlohy
Notifikácie - tabuľka
Notifikácie - umožniť používať
Notifikácie o meškajúcich pracovníkoch
Nová firma
Nová prázdna databáza
Nová predajná cena - letáková dohoda
Nový účtovný rok - zmena
Nulovanie hotovosti
Nulovanie hotovosti - denná uzávierka
Nutričná hodnota
O automatických notifikáciách
O bezhotovostných platbách
O číslovaní dokladov v peňažnom denníku
O členení pracovníkov a rozúčtovaní miezd
O elektronických hláseniach do štátnych inštitúcií
O kvalifikovanom elektronickom podpise (KEP)
O pracovných plánoch firmy
O predajných miestach a zónach
O prestávkach v práci
O programe
O spôsoboch odpisovania stavu zásob
OAC
OAC - automatické notifikácie
OAC - databázové systémy (podpora)
OAC - FAQ
OAC - generátor notifikácií
OAC - nastavenie klienta
OAC - nastavenie servera
OAC - OBERON Automation Center
OAC - OBERON Automation Center (klient)
Obal
Obal - vratný - zálohovanie
Občianske združenie
Obdobie - mzdy - zmena
Obdobie - zmena
Obedové menu - ako nadefinovať
OBERON - Agenda firmy - dochádzkový terminál
OBERON - Agenda firmy terminál
OBERON - čo to je
OBERON - dochádzkový terminál
OBERON - FAQ
OBERON - hardvérové a softvérové požiadavky
OBERON - Hotel Reservation
OBERON - Hotel Reservation - inštalácia pluginu
OBERON - migrácia do iného počítača
OBERON - nastavenia
OBERON - problémy s tlačou
OBERON - štruktúra
OBERON - technické parametre
OBERON - všeobecné informácie
OBERON - základné technické informácie
OBERON Automation Center
OBERON Automation Center - FAQ
OBERON Automation Center - nastavenie klienta
OBERON Automation Center - nastavenie servera
OBERON Automation Center - všeobecné informácie
OBERON Automation Center (klient)
OBERON Automation Center (klient) - formulár
OBERON Automation Center Service.exe (server)
OBERON Automation Client.exe (klient)
OBERON Basic
OBERON Basic - rozšírenie
OBERON Basic - vernostný systém
OBERON bez licencie
OBERON Center
OBERON Center - aktualizácia z internetu
OBERON Center - automatické zálohovanie
OBERON Center - funkcie
OBERON Center - internetový obchod
OBERON Center - off-line transporty údajov
OBERON Center - otvorenie
OBERON Connector - všeobecné informácie
OBERON Data Assistant
OBERON Data Assistant - ODA S1-K
OBERON Data Assistant - ODA S2
OBERON Data Cloud
OBERON Database - transport údajov
OBERON eMenu
OBERON eMenu - mobilné riešenia
OBERON Link
OBERON Link - inštalácia ASTON
OBERON Link - inštalácia LUKUL
OBERON Link - inštalácia OBERON eMenu
OBERON Link - inštalácia OBERON Web
OBERON Link - inštalácia webovej služby
OBERON Link - možnosti použitia
OBERON Link - možnosti pripojenia k webovej službe
OBERON Link - postup nastavenia služby
OBERON Link - technické informácie
OBERON na internete (www.exalogic.sk)
OBERON na Linuxe
OBERON na macOSe
OBERON nie je možné spustiť (aktualizovať)
OBERON terminál - dochádzkový
OBERON terminál - inštalácia
OBERON terminál - vypnutie
OBERON vernostný systém (klient)
OBERON vernostný systém (klient)
OBERON Web
OBERON Web - inštalácia
OBERON Web - inventúra skladu
OBERON Web - mobilné riešenia
OBERON Web - náhľad hotelového účtu (hosť)
OBERON-Automation-Center-Service.exe (server) - nastavenie
OBERON-Automation-Client.exe (klient) - nastavenie
Obchodné podmienky
Obchodní partneri
Obchodní partneri
Obchodní partneri - jednorazový import
Obchodní partneri - práca s prevádzkami
Obchodní partneri - skupiny
Obchodný partner
Obchodný partner - cenová kategória hostí
Obchodný partner - formulár
Objednávka - zložky receptúr
Objednávka (multi)licencie
Objednávka prijatá - cenová ponuka
Objednávka prijatá - formulár
Objednávka vydaná - formulár
Objednávka vydaná - import do faktúry (záväzku)
Objednávka z ponuky
Objednávková tlačiareň
Objednávková tlačiareň - inštalácia
Objednávkové tlačiarne
Objednávkové zariadenia
Objednávkový kupón pre zákazníka
Objednávkový monitor
Objednávkový monitor - inštalácia
Objednávky - umožniť pracovať
Objednávky - všeobecné informácie
Objednávky - vytvorenie
Objednávky jedál a nápojov - zariadenia
Objednávky jedál/nápojov - priama tlač
Objednávky prijaté
Objednávky prijaté - ASTON
Objednávky vydané
Objednávky vydané - automatická tvorba
Objekt ubytovacieho zariadenia - definovanie
Objekty - prehľad obsadenosti izieb
Obmedzenia licencie
Obnova manuálne zálohovaných údajov
Obnova údajov
Obnova údajov - hlavná ponuka
Obnova údajov - všeobecné informácie
Obnova údajov automaticky zálohovaných údajov - Microsoft Access
Obnova údajov automaticky zálohovaných údajov - SQL server
Obnova záznamov - kôš
Obnova zo zálohy
Obrat a zľavy - sklad
Obrat a zľavy - skupiny obchodných partnerov
Obraty pokladnice podľa typov platieb - nastavenie tlače
Obrázky - kategórie
Obrázky - knižnica
Obrázky - LUKUL
Obrázky - práca s nimi
Obrázky - prehľad odporúčaných parametrov
Obrázky - spôsob ukladania
Obrázky - tabuľka (veľkosti)
Obrázok - logo prevádzky
Obrázok - príloha k dokladom a záznamom (pohľadávka, výdajka, reklamácia/servis...)
Obrázok - veľkosť pre jedálny lístok
Obrázok - veľkosť pre LUKUL
Obrázok - veľkosť pre Pokladnicu OBERON
Obrázok (dokument) pre internetový obchod
Obrázok položky, resp. logo firmy - Pokladnica OBERON
Obrázok zadanej položky - Pokladnica OBERON
Obrázok zadanej položky - Pokladnica OBERON - nastavenie
Obsadenosť apartmánu - prístup majiteľa
Obsadenosť izieb - prehľad
Obsah
Obsah dokladu
Obslužné - LUKUL
Obslužné - LUKUL
Obslužné - LUKUL - nastavenie
Obstarávacia cena - kontrola hodnoty skladu
Obstarávacie ceny a výnosy - prepočet
Obstarávacie náklady - práca
OČR
ODA (OBERON Data Assistant)
ODA S1-K
ODA S2
Odberateľ - obchodný partner
Odberatelia - obchodní partneri
Odberateľské faktúry
Odberateľské objednávky
Odberné miesto (kód) - objednávka prijatá
Odberné miesto (kód) - pohľadávka
Odberné miesto (kód) - výdajka
Oddelenie - prevádzka
Oddeľovač chodov - Pokladnica OBERON
Odhlásenie používateľa
Odhlásiť sa
Odchod - evidencia dochádzky
Odchod hosťa
Odinštalácia OBERON-u
Odinštalovanie OBERON-u
Odmeňovanie práce vo sviatok
Odosielanie e-mailov - nastavenie poštového klienta
Odosielanie e-mailov v systéme OBERON
Odosielanie SMS správ v systéme OBERON
Odoslané faktúry
Odoslanie faktúry e-mailom ako XML
Odoslať e-mail
Odoslať e-mail
Odoslať e-mail - ponuka OBERON
Odpisová skupina
Odpisová skupina
Odpisová skupina - kniha drobného investičného majetku
Odpisová skupina - kniha investičného majetku
Odpisovanie stavu zásob - spôsoby
Odporúčaná predajná cena
Odporúčané riešenia
Odporúčaný denný postup - uzávierky
Odstránenie firmy
Odstránenie firmy - formulár
Odstránenie hesla používateľa
Odstránenie licencie
Odstránenie skladovej karty
Odťaženie receptúry
Off-line internetový obchod
Off-line internetový obchod
Off-line internetový obchod - formáty súborov
Off-line internetový obchod - nastavenie komunikácie s OBERON-om
Off-line internetový obchod - pripojenie - formulár
Off-line internetový obchod - všeobecné informácie
Off-line internetový obchod (export/import súborov)
Off-line pobočková Pokladnica OBERON
Off-line pobočkový režim - nastavenie
Off-line pobočkový režim - všeobecné informácie
Off-line režim - eKasa
Off-line transport údajov - formulár
Off-line transporty údajov - hlavná ponuka
Off-line transporty údajov - off-line pobočková pokladnica
Off-line transporty údajov - postup nastavenia
Off-line transporty údajov - príklad
Off-line transporty údajov - umožniť používať
Off-line transporty údajov
Ochrana dokladov
Okupometer
Okupometer - prehľad obsadenosti izieb
One Stop Shop (OSS) – osobitná úprava dane
On-line booking system
On-line check-in (pre check-in)
On-line check-in (rýchly check-in)
On-line check-in formulár
On-line informácie o tržbách, zisku, dlhoch a nedoplatkoch
On-line internetový obchod - inštalácia PrestaShopu
On-line internetový obchod - nastavenie komunikácie s OBERON-om
On-line internetový obchod - PrestaShop
On-line internetový obchod - všeobecné informácie
On-line internetový obchod (s priamym prístupom)
On-line pobočkový režim - nastavenie
On-line pobočkový režim - všeobecné informácie
On-line Pomocník OBERON - hlavná ponuka
On-line registračné pokladnice - porovnanie
On-line registračné pokladnice - všeobecné informácie
On-line rezervácia
On-line synchronizácie - umožniť používať
OOÚ - Edumio
Oprava položky - Pokladnica OBERON
Oprava základu dane
Oprava základu DPH - dobropis a ťarchopis
Oprava zaúčtovanej faktúry
Opravná faktúra
Opravný zápis k zápisu úhrady zálohovej faktúry
Opravy a servisy
Opravy a servisy - vyúčtovanie
Organizačné útvary - číselník
Organizačný útvar - formulár
ORP - porovnanie
ORP - všeobecné informácie
Osnova
Osnova - účtovná
Osoba - formulár
Osobitná úprava dane OSS
Osobný PIN - nastavenia programu
Osoby - obchodný partner
Osoby v ubytovaní
OSS - One Stop Shop
Otvorené účty - košíkový predaj
Otvorené účty (stoly)
Otvorené účty (stoly) - grafický prehľad stolov
Otvorené účty (stoly) - predajné miesta a zóny
Otvorenie agendy (firmy)
Otvorenie agendy (firmy) - formulár
Otvoriť centrálnu databázu v cloude
Otvoriť lokálnu pobočkovú databázu
Otvoriť OBERON Center
Outlook - poštový klient
Overenie bankového účtu dodávateľa - platiteľa DPH - obchodný partner
Overenie bankového účtu dodávateľa - platiteľa DPH - príkazy na úhradu
Overenie bankového účtu dodávateľa - platiteľa DPH - stále platby
Overenie bankového účtu dodávateľa - platiteľa DPH - záväzok
Overenie bankových účtov - platitelia DPH
Overenie dôveryhodnosti elektronického podpisu
Overenie IČ DPH
Overenie IČ DPH - kontrolný výkaz
Overenie zaevidovania dokladu
Ovládač ECM
Ovládanie knihy (evidencie)
Označovanie záznamov
Označovanie záznamov - filtre
Označovanie záznamov - filtre
Označovanie záznamov - off-line transporty údajov
Packeta
Pad - signature
Paleta
PANDORA - aktualizácia firmvéru
PANDORA - eKasa tlačiareň
PANDORA - inštalácia
PANDORA - nastavenie ECM
PANDORA - nastavenie komunikácie
Panel na zmenu poradia položiek zoznamu - základné pojmy
Panel nástrojovej lišty
Panel na rýchle hľadanie
Paragón - náhradný doklad
Paralelná inštalácia OBERON-u
Parametre - umožniť pracovať
Parametre (technické)
Párovanie skladových položiek - XML komunikácia
PAX - platobné terminály
PAX - platobný POS terminál
PAX - platobný POS terminál
PAX platobný terminál - postup inštalácie
PAX platobný terminál - postup inštalácie
PAY by square v e-mailovej predlohe - faktúra, objednávka prijatá
PAY by square vo faktúre
PayPal - Beds24
PC zostava - sada - príklad
PCA - podpisový certifikát
PDF - šifrovanie
PDF, XML - overenie dôveryhodnosti el. podpisu
Pečať - kvalifikovaná elektronická
Pečiatka a podpis - nastavenie tlače
Pečiatka na faktúre
Pečiatka na faktúre - nastavenie
Pegas FM-06 eKasa - fiškálna tlačiareň
Pegas FM-06 eKasa - CHDÚ
Pegas FM-06 eKasa - inštalácia
Pegas FM-06 eKasa - PPEKK
Pegassino Printer eKasa - fiškálna tlačiareň
Pegassino Printer eKasa - CHDÚ
Pegassino Printer eKasa - inštalácia
Pegassino Printer eKasa - PPEKK
Penále z omeškania - neuhradená faktúra
Penále z omeškania - výpočet (sprievodca)
Penále za neuhradenú faktúru
Peňažné zásuvky
Peňažný denník
Peňažný denník - číslovanie dokladov
Peňažný denník - pridanie zápisu
Peňažný denník - účtovná závierka
Peňažný denník - účtovná závierka - zrušenie
Peňažný denník - zápis staršieho pokladničného dokladu
Peňažný denník - zaúčtovanie úhrady pohľadávky
Peniaze na ceste
PET fľaše - zálohovanie
PHL - možnosti zaevidovania dokladu
PHL - nákup
PHL - percento odpočítania
PHL - percento odpočítania
PHL - percento odpočítania 80 %
PHM - nákup
PIN - nastavenia programu
PIN osobný - prihlásenie používateľa
Pípač - bonovacia tlačiareň - zapojenie
Pípač (bzučiak) - EPSON TM-x - Generic/Text Only
Plachta - grafický prehľad izieb
Plachta - poskytované služby
Plán registratúry
Platba kartou - LUKUL
Platby do banky
Platidlá
Platidlá - nastavenie
Platiteľ DPH - zmena na neplatiteľa
Platiteľ DPH - zmena z neplatiteľa
Platitelia DPH - automatické overenie bankových účtov
Platobná brána
Platobná brána Globalpayments - Beds24
Platobná brána Globalpayments v Beds24
Platobná brána PayPal - Beds24
Platobná brána PayPal v Beds24
Platobná karta
Platobná karta - typy platieb
Platobná karta - LUKUL
Platobná karta - nastavenie
Platobné POS terminály
Platobný POS terminál - inštalácia
Platobný POS terminál - prehľad
Platobný terminál GP tom
Platobný terminál PAX
Platobný terminál Softplus Ticket
Platobný terminál Teya
Plechovky - zálohovanie
PLU - čítanie z pokladnice
PLU - definícia
PLU - vytvorenie skladových kariet
PLU - zápis do pokladnice
PLU (rýchly predaj) - Pokladnica OBERON
PLU (rýchly predaj) - Pokladnica OBERON - nastavenie
Plugin pre WordPress - hotel on-line check-in
PN
PO - Edumio
Pobočka - centrála
Pobočka - definícia
Pobočka - fyzická prevádzka
Pobočka - off-line pobočková pokladnica
Pobočková pokladnica - off-line režim
Pobočková synchronizácia
Pobočkový režim - možnosti použitia OBERON-u
Pobočkový režim - všeobecné informácie
Počet záznamov v jednotlivých evidenciách podľa účtovných období
Počiatočné stavy - podvojné účtovníctvo
Počiatočné stavy v sklade
Počítač - Všeobecné - nastavenia programu
Počítačová zostava - sada - príklad
Podací denník
Podčiarknuté písmeno
Podkategórie - práva používateľov
Podklady k inventúre
Podlimitné zásoby
Podložka - podpisová
Podpis - KEP v OBERON-e
Podpis - KEP, ZEP - všeobecné informácie
Podpis a pečiatka - nastavenie tlače
Podpis alebo pečiatka na faktúre
Podpis alebo pečiatka na faktúre - nastavenie
Podpis na faktúre
Podpisová listina záloh
Podpisová podložka EXALOGIC-DSP1
Podpisová podložka EXALOGIC-DSP1 - inštalácia
Podpisovanie dokumentov KEP-om - postup
Podpisový certifikát - digitálny podpis vygenerovaný v OBERON-e
Podpisový certifikát (PCA)
Podpora - formuáre
Podpora - hotline
Podpora - technická
Podpora - technická
Podpora k systému OBERON
Podpora používateľom
Podporované registračné pokladnice
Podporované registračné pokladnice - porovnanie
Podporované registračné pokladnice - prehľadná tabuľka
Podrobné nastavenia XML komunikácie - formulár
Podrobnosti o aktuálnej licencii
Podrobnosti o položkách - LUKUL
Podrobnosti o položke - LUKUL
Podrobný prehľad obsadenosti izieb
Podujatia - kalendár
Podujatie - kalendár
Podvojné účtovníctvo - FAQ
Podvojné účtovníctvo - poznámky k účtovnej závierke
Podvojné účtovníctvo - prvé kroky
Podvojné účtovníctvo - všeobecne o koncepcii
Podvojné účtovníctvo - základné možnosti
Pohľadávka - čerpanie benefitov
Pohľadávka - formulár
Pohľadávka - vernostný systém
Pohľadávka - vystavenie
Pohľadávka - zaúčtovanie
Pohľadávky
Pohľadávky - hromadné vystavenie
Pohoda - import faktúr
Pohoda - transformačné šablóny
Pohyb v sklade
Poisťovne
Poisťovne - číselník
Pokladne účtovnej jednotky
Pokladnica - stavy - eKasa
Pokladnica Euro-150i/o
Pokladnica Euro-150i/o - inštalácia
Pokladnica Euro-150i/o v režime on-line
Pokladnica Euro-150i/o v režime on-line - inštalácia
Pokladnica Euro-50i/o
Pokladnica Euro-50i/o - inštalácia
Pokladnica Euro-50i/o v režime on-line
Pokladnica Euro-50i/o v režime on-line - inštalácia
Pokladnica OBEORN - popis formulára
Pokladnica OBEORN - popis používateľského rozhrania
Pokladnica OBERON
Pokladnica OBERON - typy platieb
Pokladnica OBERON - čerpanie benefitov
Pokladnica OBERON - ďalšie možnosti
Pokladnica OBERON - FAQ
Pokladnica OBERON - hlavná ponuka
Pokladnica OBERON - inštalácia
Pokladnica OBERON - kumulovanie benefitov
Pokladnica OBERON - odporúčané fiškálne zariadenie
Pokladnica OBERON - otvorené účty (stoly)
Pokladnica OBERON - ponuka Sklad
Pokladnica OBERON - postup pri predaji
Pokladnica OBERON - praktické informácie k predaju
Pokladnica OBERON - prihlasovanie obsluhy pomocou snímača ECI-125
Pokladnica OBERON - prihlasovanie obsluhy pomocou snímača ECI-20
Pokladnica OBERON - prihlasovanie obsluhy pomocou snímača RFID kľúčov
Pokladnica OBERON - pripojiteľné zariadenia
Pokladnica OBERON - prvé kroky
Pokladnica OBERON - typy platieb - číselník
Pokladnica OBERON - uvedenie do prevádzky
Pokladnica OBERON - vernostný systém
Pokladnica OBERON - všeobecne o koncepcii
Pokladnica OBERON - vyhotovovanie uzávierok
Pokladnica OBERON - základné možnosti
Pokladničná kniha
Pokladničná kniha - úhrada za ubytovanie
Pokladničná kniha v Hotelovej recepcii - pridanie zápisu
Pokladničné doklady
Pokladničné zásuvky
Pokladničný doklad - odoslanie e-mailom - nastavenie
Pokladničný predaj
Pole na synchronizáciu skladových položiek
Poloha pokladnice
Polovičné porcie - receptúry
Položka skladu - formulár
Položka zápočtu - formulár
Položky dokladu
Položky dokladu - Pokladnica OBERON
Pomoc s implementáciou Beds24
Pomocník OBERON
Pomocník OBERON - hlavná ponuka
Pomocník OBERON - on-line verzia - hlavná ponuka
Pomocník on-line
Ponuka
Ponuka
Ponuka - vytvorenie
Ponuka - základné pojmy
Ponuky
Ponuky - všeobecné informácie
Ponuky - vytvorenie
Popis adresára s údajmi účtovnej jednotky (firmy)
Popis adresárov na disku počítača
Porovnanie režimov - LUKUL
Porovnanie základných a rozšírených služieb
Portable variant OBERON-u
Poruchy v hoteli
POS terminál - GP tom
POS terminál - inštalácia
POS terminál - PAX
POS terminál - PAX
POS terminál - prehľad
POS terminál - Softplus Ticket
Poschodie - izby
Poschodie - izby - nastavenie
Posielanie SMS správ cez EuroSMS
Posielanie tržby e-mailom alebo SMS správou
Poskytované služby - grafický prehľad
Poslanie databázy
Poslať SMS
Posledné kroky v aktuálnom účtovnom období
Postup hromadného exportu príloh dokumentov
Postup nastavenia hromadného zasielania e-mailov
Postup podrobného rozúčtovania mzdy
Postup prechodu z neplatiteľa na platiteľa DPH
Postup prechodu z platiteľa na neplatiteľa DPH
Postup presunu príloh dokumentov do archívu
Postup spracovania mzdy pracovníkovi
Postup storna dokladu - doklad sa nachádza v databázovej evidencii
Postup storna dokladu - doklad sa nenachádza v databázovej evidencii
Postup úhrady faktúr zápočtom - import zo súboru
Postup úhrady faktúr zápočtom - štandardné zadanie
Postup vrátenia tovaru - doklad sa nachádza v databázovej evidencii
Postup vrátenia tovaru - doklad sa nenachádza v databázovej evidencii
Postup vytvorenia a odoslania hromadnej správy
Postup vytvorenia jedálneho/nápojového lístka
Postup vytvorenia receptúry
Postup zaradenia položky (skladovej karty) do jedálneho/nápojového lístka
Postup zaúčtovania dokladu do účtovného denníka
Postup získania identifikačných a autentifikačných údajov
Postup získania identifikačných a autentifikačných údajov (eKasa)
Posun splatnosti pohľadávok - kredit limit
Poškodená databáza
Poškodená databáza - prevod do novej databázy
Poštový klient
Potencionálny obchodný partner
Potvrdenie o príjme
Potvrdenie o príjme
Poukážky na nákup tovaru
Použitie elektronických váh
Použitie filtrov - príklady
Použitie registračných pokladníc v režime off-line
Používanie filtrov
Používateľ - CRM a registratúra - Nastavenia programu
Používateľ - formulár
Používateľ - Hotelová recepcia - Nastavenia programu
Používateľ - Moduly - Nastavenia programu
Používateľ - práva
Používateľ - priradenie kvalifikovaného certifikátu (ACA)
Používateľ - priradenie podpisového certifikátu
Používateľ - Sklad - Nastavenia programu
Používateľ - sprievodca vytvorením
Používateľ - Tlač - Nastavenia programu
Používateľ - vytvorenie
Používatelia
Používatelia - práva
Poznámka namiesto názvu na pokladničnom doklade
Poznámky k účtovnej závierke
Poznámky k účtovnej závierke - export a podanie
Požiadať o vzdialenú pomoc
Požiadavka hosťa
Požiadavka hosťa - definovanie
Požiadavka hosťa - formulár
Požiadavky hosťa
Požiadavky hosťa - formulár
Požiadavky hosťa - grafický prehľad izieb
Požiadavky hostí
Pôdorys reštaurácie - grafický prehľad stolov
Pôvod rezervácie
Práca nadčas
Práca s čiarovými kódmi
Práca s mernými jednotkami
Práca s množstvami - objednávky prijaté
Práca s obrázkami
Práca s obstarávacími nákladmi
Práca s otvorenými účtami (stolmi)
Práca s prílohami
Práca s variantmi skladovej karty
Pracoviská
Pracovná cesta
Pracovná zmluva
Pracovné plány firmy
Pracovné pomery - typy
Pracovné pomery pracovníkov
Pracovné zmeny
Pracovné zmeny
Pracovné zmeny - umožniť používať
Pracovníci
Pracovníci - členenie
Pracovník - formulár
Pracovník - vytvorenie pracovného pomeru
Pracovník - zaradenie do evidencie
Pracovník nepríde do práce - notifikácia
Pracovný kalendár
Pracovný plán firmy - formulár
Pracovný pomer - skončenie
Pracovný pomer - typy
Pracovný pomer - vytvorenie
Pracovný pomer + dohoda o vykonaní práce - spracovanie mzdy
Pracovný pomer pracovníka - formulár
Práva používateľov
Pravidlá pre zaúčtovanie bankových výpisov - príklady
Pravidlá rozšírenej cenotvorby
Pravidlá rozšírenej cenotvorby - príklady
Pravidlá spracovania bankových výpisov
Pravidlá spracovania dochádzky
Pravidlá zvolenia mernej jednotky
Pravidlo cenotvorby - formulár
Pravidlo rozšírenej cenotvorby - formulár
Pravidlo spracovania - bankové výpisy
Pravidlo spracovania dochádzky - formulár
Pravidlo spracovania dochádzky - prestávky v práci
Pravý bočný panel - Pokladnica OBERON
Pravý bočný panel - Pokladnica OBERON
Pravý bočný panel - Pokladnica OBERON - nastavenie
Prázdniny - kalendár podujatí
Pre check-in
Pre vývojárov - webové služby
Pre vývojárov na úvod
Prebytok - inventúra
Precenenie dokladu - formulár
Precenenie dokladu - Pokladnica OBERON
Prečíslovanie (interných) nepeňažných dokladov - sprievodca
Prečíslovanie dokladov v účtovnom denníku - sprievodca
Prečíslovanie nepeňažných dokladov
Prečíslovanie pokladničných dokladov - Hotelová recepcia
Prečíslovanie pokladničných dokladov v peňažnom denníku - sprievodca
Prečíslovanie poradových čísel dokladov v peňažnom denníku - sprievodca
Prečo zálohovať
Predaj na pobočke - off-line pobočková pokladnica
Predaj na Pokladnici OBERON
Predaj pomocou kódu položky
Predaj pomocou kódu položky - Pokladnica OBERON
Predaj receptúry
Predaj s využitím čiarových kódov
Predaj SBL
Predajcovia SBL
Predajná cena 1 - 4
Predajné ceny - import (aktualizácia)
Predajné miesta
Predajné miesto
Predajné miesto - grafický prehľad stolov
Predané položky na pokladnici - evidencia
Preddavková faktúra
Preddavky na cestovné náhrady
Preddefinované texty dokladov
Predfaktúra
Predchádzajúce účtovné obdobie - zmena
Predkontácia (jednoduché účtovníctvo) - formulár
Predkontácia (podvojné účtovníctvo) - formulár
Predkontácia (skladové predkontácie) - formulár
Predkontácia (účtovné predkontácie) - formulár
Predkontácie - Jednoduché účtovníctvo
Predkontácie (jednoduché účtovníctvo)
Predkontácie (podvojné účtovníctvo)
Predlohy e-mailov
Predlohy e-mailových a SMS notifikácií
Predmet údržby - definovanie
Predmet údržby - formulár
Predvolená merná jednotka
Predvolená prevádzka
Predvolený poštový klient
Prefix - číslovanie
Prehľad obsadenosti izieb
Prehľad obsadenosti izieb - formulár
Prehľad pripojiteľných zariadení
Prehľad prítomných pracovníkov na pracovisku
Pre-check in - WordPress
Prechod pracovníka cez terminál - formulár
Prechod z iného softvéru na OBERON
Prechod z jednoduchého účtovníctva na podvojné
Prechod z neplatiteľa na platiteľa DPH
Prechod z platiteľa na neplatiteľa DPH
Prechody - typy (dochádzka)
Preinštalovanie systému Windows
Preklady - program
Preklady - údaje
Preklady formulárov a tlačových výstupov
Preklepnutie obchodného partnera
Prelom účtovných období
Premiestnenie OBERON-u do iného počítača
Prenesenie daňovej povinnosti
Prenos daňovej povinnosti
Prenosný variant OBERON-u
Prepínač - základné pojmy
Prepitné - LUKUL
Prepitné - LUKUL
Prepitné - LUKUL - nastavenie
Prepnúť z pobočkovej databázy do centrálnej databázy
Prepočet merných jednotiek
Prepočet merných jednotiek
Prepočet merných jednotiek (balenie) - príklad
Prepočet obstarávacích cien a výnosov
Prepočet predajnej ceny podľa balenia
Prepočet predajných cien - skladové karty
Prepojenie Beds24 s Booking.com
Prepojenie Kalendára Google s OBERON-om
Prepojenie s externými produktami a službami
Prepravka
PrestaShop
PrestaShop - import produktov do OBERON-u
PrestaShop - import skladových kariet do OBERON-u
PrestaShop - inštalácia
PrestaShop - nastavenie komunikácie s OBERON-om
PrestaShop - on-line pripojenie - formulár
PrestaShop - on-line pripojenie (rozšírené nastavenia) - formulár
PrestaShop - prepojenie s OBERON-om
PrestaShop - rozsah synchronizácie
PrestaShop - transformačné šablóny
PrestaShop - všeobecné informácie
PrestaShop - vybrané nastavenia
Prestávka
Prestávka v práci
Prestávka, nadčas - pravidlá spracovania dochádzky
Presun hosťa na inú izbu
Presun hotelového účtu na inú izbu
Presun na hotelový účet - nastavenie
Presun na hotelový účet - typy platieb
Presun OBERON-u do iného počítača
Presun položiek medzi otvorenými účtami
Presun položiek medzi účtami - formulár
Presun položiek z Pokladnice OBERON na hotelový účet
Presun príloh dokumentov do archívu
Presun údajov do iného databázového systému
Presunúť službu
Preúčtovanie neuhradenej DPH na uhradenú
Prevádka - formulár
Prevádzka - fyzická (pobočka)
Prevádzka - tlač adresy
Prevádzka - virtuálna
Prevádzky
Prevádzky - definovanie
Prevádzky - delenie
Prevádzky - obchodný partner
Prevádzky na dokladoch
Prevod do iného skladu
Prevod do iného skladu
Prevod do iného skladu - postup
Prevod do novej databázy
Prevod medzi pokladnicou a bankovým účtom
Prevodka
Prevodka - druh pohybu
Prevodka - druh pohybu
Prevody medzi finančnými účtami
Prezenčná listina
Prezentácie
Priama tlač na bonovacej tlačiarni
Priamy predaj - Množstvo*Kód položky
Priamy predaj - Pokladnica OBERON
Priamy prístup do databázy - transport údajov
Pridanie podpisu alebo pečiatky na faktúru
Pridanie skladu
Pridanie zápisu do pokladničnej knihy
Pridanie záznamu do registratúrneho (podacieho) denníka
Pridávanie príloh do aktuálnej databázy
Pridelený referent
Priemer - ročný a trojmesačný
Priemery
Priemery - výpočet
Priemyselné mobilné terminály
Prihlásení používatelia
Prihlásenie používateľa
Prihlásenie pracovníka do štátnych inštitúcií
Prihlásenie zamestnanca - Sociálna poisťovňa
Prihlásenie zamestnanca - zdravotná poisťovňa
Prihlásenie/Odhlásenie
Prihlásiť sa
Prihlasovací formulár do OBERON-u - typy
Príchod - evidencia dochádzky
Príchod hosťa - postup zaevidovania
Príchod v dňoch
Príchod v dňoch
Príchod/Odchod
Prijatá objednávka - formulár
Prijaté faktúry
Prijaté objednávky
Prijaté objednávky - ASTON
Prijaté objednávky - stavy
Prijaté objednávky - vytvorenie
Prijaté objednávky - zmena stavu
Príjem do skladu
Príjem do skladu - ASTON
Príjem tovaru s výrobným/sériovým číslom do skladu
Príjem v baleniach
Príjem v baleniach - príklad
Príjemka - formulár
Príjemky
Príjemky - import z iných softvérov (XML, CSV)
Príjemky - kniha
Prijímanie objednávok
Príkaz na úhradu - postup zaslania do banky
Príkazy na úhradu
Príkazy na úhradu - podporované formáty
Príklad - číslovanie skladových kariet
Príklad nastavenia a použitia cenových kategórií hostí
Príklad nastavenia transportu faktúr
Príklad príjmu/výdaja tovaru v baleniach
Príklad účtovania prevodu medzi pokladnicou a bankovým účtom
Príklad vytvorenia hromadnej správy
Príklad zaevidovania colného dlhu
Príklad zaevidovania colného dlhu
Príklad zaúčtovania faktúry so zúčtovanou zálohou
Príklady prepočtu ceny za mernú jednotku
Príklady receptúr
Príklady rozšírenej cenotvorby
Príklady rôzneho spôsobu výdaja
Príklady sád
Príklady účtovania - 80 % výdavky PHL
Príklady účtovania skladu
Prilásenie/odhlásenie - zoznam prihlásených používateľov
Prílohy
Prílohy - automatická ponuka - LUKUL
Prílohy - dokumenty a obrázky
Prílohy - LUKUL
Prílohy - LUKUL - automatická ponuka
Prílohy - spôsob ukladania
Prílohy dokumentov - hromadný export
Prílohy dokumentov - presun do archívu
Prílohy k dokladom a záznamom (pohľadávka, výdajka, reklamácia/servis...)
Prílohy k faktúre
Priorita - automatické triedenie položiek - LUKUL
Priorita - LUKUL
Priorita - LUKUL
Priorita ceny - ubytovanie
Príplatok za prácu vo sviatok
Pripojenie k systému eKasa - stavy pokladnice
Pripojenie k webovej službe - možnosti
Pripojiteľné zariadenia - prehľad
Pripomenutie SMS správou alebo e-mailom - generátor notifikácií
Pripomenutie udalosti - CRM
Pripomenutie úlohy - CRM
Pripravené množstvo - objednávky
Pripravené množstvo tovaru - sledovanie v OBERON-e
Pripravenosť tovaru - ASTON
Pripravenosť tovaru - sledovanie v OBERON-e
Priradenie dochádzkového terminálu pracovníkovi
Priradiť položku dokladu ku skladovej karte
Príspevok na stravovanie
Prispôsobenie veľkosti zobrazenia systému Windows
Prístelky
Prístup hosťa k svojmu hotelovému účtu
Prístup majiteľa k aktuálnej obsadenosti svojho apartmánu
Prístupové karty - aktivácia pre ASSA ABLOY
Prístupové karty - aktivácia pre SALTO
Prístupové karty - aktivácia pre SEALOCK
Prítomní pracovníci
Príznaky pre transport údajov
Priznania a výkazy
Priznania a výkazy - eDane
Priznanie k dani z motorových vozidiel
Problém s antivírusovým programom
Problém so systémom Windows
Problémy pri zaevidovaní dokladu
Problémy s aktualizáciou OBERON-u - všeobecne
Problémy s aktualizáciou OBERON-u - Windows
Problémy s otvorením databázy
Problémy s otvorením databázy - poškodená databáza
Problémy s otvorením databázy - všeobecne
Problémy s tlačou
Problémy so spustením OBERON-u - antivírusový program
Problémy so spustením OBERON-u - chýbajúce alebo poškodené programové súbory
Problémy so spustením OBERON-u - všeobecne
Problémy so spustením OBERON-u - Windows
Produkty a služby - súvisiace
Profi - typ licencie
Proforma faktúra
Propagačné videá
Protokol o implementácii systému OBERON (technické údaje)
Provízia z Booking.com (JÚ)
Provízia z Booking.com (PÚ)
Prvé číslo v číselnom rade - skladové skupiny
Prvé kroky
Prvé kroky - CRM
Prvé kroky - dochádzka
Prvé kroky - Evidencia vozidiel
Prvé kroky - fakturácia
Prvé kroky - Hotelová recepcia
Prvé kroky - jednoduché účtovníctvo
Prvé kroky - Mzdy a dochádzka
Prvé kroky - podvojné účtovníctvo
Prvé kroky - Pokladnica OBERON
Prvé kroky - registratúra
Prvé kroky - reklamácie a servis
Prvé kroky - skladová evidencia
Prvé kroky v novom účtovnom období
Prvotná inštalácia OBERON-u
PZS - Edumio
QeeR skener
QeeR skener - automatické účtovanie pokladničných dokladov
QeeR skener - inštalácia
QeeR skener - mobilné riešenia
QR kód
QR kód - snímač
QR kód na pokladničnom doklade - automatické účtovanie
QR kód platby v e-mailovej predlohe - faktúra, objednávka prijatá
QR kód platby vo faktúre
QR kód za čiarový kód
QR kódy - ASTON
QR kódy - LUKUL
QR kódy - použitie v OBERON-e
QR kódy - práca s čiarovými kódmi
QR kódy - QeeR skener
QR kódy - všeobecné informácie
QR kódy aplikácie LUKUL - režim donášky (generovanie)
QR kódy donáškovej služby - LUKUL (generovanie)
QR kódy LUKUL pre hostí (generovanie)
QR kódy LUKUL pre obsluhu (generovanie)
QR kódy stolov - LUKUL (generovanie)
Rajón - izby
Rajón - izby - nastavenie
Rajón (zóna)
Rajóny (zóny)
Raňajkový lístok
Receptúr - zložená
Receptúra - postup vytvorenia
Receptúra - predaj
Receptúra - skladové karty
Receptúra - typy skladových kariet
Receptúra - výdaj
Receptúry - príklady
Receptúry - všeobecné informácie
Receptúry a kalkulácie jedál - umožniť pracovať
Recyklačný poplatok pri predaji elektrozariadení
Referencie
Referent - obchodný partner
Registračné pokladnice - integrácia
Registračné pokladnice - porovnanie
Registračné pokladnice - všeobecné informácie
Registračné pokladnice v režime off-line - čítanie PLU z pokladnice
Registračné pokladnice v režime off-line - súhrn predaja
Registračné pokladnice v režime off-line - všeobecné informácie
Registračné pokladnice v režime off-line - všeobecné informácie
Registračné pokladnice v režime off-line - vytvorenie skladových kariet z PLU
Registračné pokladnice v režime off-line - zápis PLU do pokladnice
Registračné pokladnice v režime on-line - všeobecné informácie
Registračný formulár (pre check-in)
Registratúra - FAQ
Registratúra - základné informácie
Registratúra - základné možnosti
Registratúrna značka
Registratúrne stredisko (archív)
Registratúrny (podací) denník
Registratúrny (podací) denník - pridanie záznamu
Registratúrny denník
Registratúrny denník - záznam
Registratúrny plán
Registratúrny plán - import
Regulárny výraz
Regulárny výraz - príklad
Regulárny výraz - vernostný systém
Reklamácia
Reklamácia - formulár
Reklamácia - vytvorenie
Reklamácia - vyúčtovanie
Reklamácia/servis - formulár
Reklamácie/servis - FAQ
Reklamácie/servis - prvé kroky
Reklamácie/servis - základné informácie
Reklamácie/servis - základné možnosti
Remote Desktop - možnosti použitia OBERON-u
Reporty v cudzom jazyku
Reset hlavného hesla
Reštauračný režim - grafický prehľad stolov
Reverse vending machine
Reverzný predajný automat
Rezervácia - postup zaevidovania
Rezervácia - zdroje
Rezervácia izby - evidencia
Rezervácia izby - formulár
Rezervácia izby - postup
Rezervácia izby cez internet
Rezervácia poskytovanej služby - formulár
Rezervácia pre cestovnú kanceláriu
Rezervácia rozšírenej služby - postup zaevidovania
Rezervácia služby - kniha poskytovaných služieb
Rezervácie tovaru
Rezervácie ubytovania - evidencia
Rezervačný formulár Beds24
Rezervačný formulár ubytovania
Rezervačný formulár ubytovania - inštalácia
Rezervačný formulár ubytovania Bigeron
Rezervačný formulár ubytovania pre WordPress
Rezervačný portál - Beds24
Rezervačný portál - D-EDGE
Rezervačný portál - účtovanie provízie (JÚ)
Rezervačný portál - účtovanie provízie (PÚ)
Rezervačný systém služieb a vstupov - Bigeron
Rezervované množstvo - objednávky
Režim donášky - aplikácia LUKUL
Režim Fast food
Režim Fast food - nastavenie Pokladnice OBERON
Režim predaja - Pokladnica OBERON - nastavenie
Režim prenesenia daňovej povinnosti
Režim zdieľania
Režim zdieľania - eKasa PANDORA
Režim zobrazenia - Pokladnica OBERON - nastavenie
Režimy aplikácie LUKUL - porovnanie
Režimy použitia ovládača EXALOGIC CashRegister Manager
RFID - EXALOGIC ECI-125
RFID - EXALOGIC ECI-20
RFID snímač
Riešenie problémov
Ročná licencia
Ročná uzávierka - vyhotovovanie
Ročné hlásenie o vyúčtovaní dane
Ročné hlásenie o vyúčtovaní dane
Ročné zúčtovanie dane
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň
Ročný kalendár
Ročný priemer
Rodné číslo - cudzinci
Rozbaľovací zoznam - základné pojmy
Rozdelenie výdajky
Rozdeľovacia lišta - základné pojmy
Rozdiely medzi typmi licencií
Rozhrania - univerzálne - všeobecné informácie
Rozlíšenie záznamov typom písma - Evidencia reklamácií a servisu
Rozmiestnenie stolov - grafický prehľad stolov
Rozsah typov licencií
Rozsah výrobných čísel
Rozšírená cenotvorba - pravidlá
Rozšírená cenotvorba - PrestaShop
Rozšírená cenotvorba - príklady
Rozšírená cenotvorba - sklad
Rozšírená cenotvorba - skladová karta - formulár
Rozšírená cenotvorba - skladové karty
Rozšírená cenotvorba - umožniť používať
Rozšírená cenotvorba a internetový obchod
Rozšírená cenotvorba podľa obratov obchodných partnerov
Rozšírená služba
Rozšírené možnosti filtrov
Rozšírené služby
Rozšírené služby - grafický prehľad
Rozšírené služby - rezervácia - formulár
Rozšírenie licencie
Rozšírený filter
Rozúčtovanie miezd
Rozúčtovanie na viac účtov účtovného rozvrhu
RVM
Rýchla zmena sadzby DPH na pokladničnom doklade - nastavenie
Rýchle objednávanie - LUKUL
Rýchly filter
Rýchly check-in
Rýchly check-in - WordPress
Sada - príklady
Sada - skladové karty
Sada - typy skladových kariet
Sada - všeobecné informácie
Sada a vratné obaly
Sady - príklady
Sady - všeobecné informácie
Sadzby - ubytovanie
Sadzby a denné ceny - Beds24
Sadzby cestovných náhrad a stravného (diét)
Sadzby DPH - zmena
Sadzby poistného do Sociálnej poisťovne
Sadzby poistného do zdravotných poisťovní
Sadzby základných náhrad
SALTO - dverové zámky
SALTO - dverové zámky - izba
Samolepiace etikety - tlačiarne
Samozdanenie tovaru
SASI
Satelitný set - sada - príklad
SBL - evidencia a predaj
SBL - formulár Skladová karta
SBL - nastavenie merných jednotiek
SBL - skladové karty
SBL - umožniť pracovať
SCA - šifrovací certifikát
SCT - validácia
SEALOCK - dverové zámky SEAGUEST
SEPA Credit Transfer - validácia
SEPA Credit Transfer - všeobecný formát
SEPA XML súbor - validácia
Séria
Sériové čísla
Sériové čísla - príjem tovaru
Sériové čísla - umožniť pracovať
Sériové čísla - výdaj tovaru
Sériové číslo
Servis - formulár
Servis - vytvorenie
Servis a opravy
Servis a opravy - vyúčtovanie
Servisné funkcie ECM
Servisné strediská
Servisný technik
Servisný technik - denná uzávierka
Sezónna cena ubytovania
Sezónna cena ubytovania
SHARE - adresár
Shoptet - off-line internetový obchod
Shoptet - všeobecné informácie
Schéma rozúčtovania faktúry na tovary a služby
Sieťová inštalácia (databáza MS Access)
Sieťová inštalácia OBERON-u - všeobecné informácie
Sieťová prevádzka - možnosti použitia OBERON-u
Sieťová tlač - Fiscal Virtual
Sieťová tlač - nastavenie
Signál - bonovací monitor
Signature pad
Skartácia dokumentov a spisov
Skener - jednorazové vratné obaly
Skener čiarových kódov
Skener QeeR
Skener QeeR - inštalácia
Sklad
Sklad - formulár
Sklad - hromadné zaúčtovanie
Sklad - inventúra
Sklad - príjem
Sklad - účtovanie - príklady
Sklad - výdaj
Skladová evidencia - FAQ
Skladová evidencia - prvé kroky
Skladová evidencia - všeobecne o koncepcii
Skladová karta
Skladová karta - ako odstrániť
Skladová karta - formulár
Skladová karta - kategórie
Skladová karta - založenie
Skladová položka - formulár
Skladová skupina - ASTON
Skladová skupina - skladová karta
Skladové karty
Skladové karty - ako odstrániť
Skladové karty - atribúty
Skladové karty - číslovanie
Skladové karty - import (aktualizácia)
Skladové karty - skladové skupiny
Skladové karty - skupiny v pokladnici
Skladové karty - typy
Skladové pohyby
Skladové pohyby - vytváranie
Skladové pohyby (obstarávacie ceny - sumárne za doklad)
Skladové predkontácie
Skladové skupiny - skladová karta
Skladový pohyb
Sklady
Sklady - kategórie
Sklenené fľaše - zálohovanie
Skončenie pracovného pomeru pracovníka
Skrátený popis izby
Skrátený popis izby - nastavenie
Skratkové klávesy
Skupina v pokladnici - skladová karta
Skupinová rezervácia - postup
Skupiny - LUKUL
Skupiny obchodných partnerov
Skupiny obchodných partnerov
Skupiny používateľov
Skupiny spisov - registratúra
Skupiny v jedálnom lístku
Skupiny v pokladnici - Pokladnica OBERON
Skupiny v pokladnici - skladová karta
Skúšobné účely - Fiscal Virtual
Sledovanie činností
Sledovanie naskladnenosti a vyskladnenosti tovaru
Sledovanie naskladnenosti tovaru - ASTON
Sledovanie pripravenosti tovaru
Sledovanie pripravenosti tovaru - ASTON
Sledovanie vyskladnenosti tovaru - ASTON
Služba - skladové karty
Služba - typy skladových kariet
Služba OBERON Link
Služby
Služby - hotelová recepcia
Služby - kniha poskytovaných služieb
Služby - zaevidovanie rezervácie rozšírenej služby
Smart booking engine
SMS - hromadné zasielanie
SMS - zoznam príjemcov správ
SMS - zoznam zakázaných príjemcov správ
SMS brána - EuroSMS
SMS notifikácia pre hosťa pred jeho príchodom
SMS notifikácie - generátor
SMS notifikácie - nastavenie úlohy
SMS notifikácie - predlohy
SMS správy
SMS správy - možnosti odosielania
SMS správy - postup zaslania
SMTP server - nastavenie
Snímač čiarových kódov
Snímač čiarových kódov - automatické účtovanie pokladničných dokladov
Snímač čiarových kódov - inštalácia
Snímač čiarových kódov - váhoskener
Snímač prístupu
Snímač prístupu - EXALOGIC ECI-20
Snímač prístupu EXALOGIC ECI-125
Snímač QR kódov QeeR skener
Snímač RFID kľúčov EXALOGIC ECI-125
Snímač RFID kľúčov EXALOGIC ECI-125 - inštalácia
Snímač RFID kľúčov EXALOGIC ECI-20
Snímač RFID kľúčov EXALOGIC ECI-20 - inštalácia
Snímače čiarových kódov
Snímače RFID kľúčov
SOAP
Sociálna poisťovňa - číselník
Sociálna poisťovňa - export výkazov
Sociálna poisťovňa - prihlásenie zamestnanca
Sociálna poisťovňa - registračný list FO
Sociálny fond - účtovanie
Softplus Ticket - platobné terminály
Softplus Ticket - platobný POS terminál
Softplus Ticket - postup inštalácie
Softvérové dochádzkové terminály - evidencia dochádzky
Softvérový snímač QeeR skener
Soňa Korecová
Spis - registratúra
Spisy - registratúra
Spodný text na doklade
Spoločenské podujatia - kalendár
Spotrebiteľské balenie liehu
Spotrebiteľské balenie liehu - skladové karty
Spôsob A - účtovanie skladu
Spôsob A - všeobecne o účtovaní skladu
Spôsob B - účtovanie skladu
Spôsob B - všeobecne o účtovaní skladu
Spôsoby evidencie a spracovania nadčasov
Spôsoby evidencie pracovného času
Spôsoby evidencie prestávky
Spôsoby importu bankových výpisov
Spôsoby odpisovania stavu zásob
Spôsoby zaevidovania úhrady za ubytovanie
Spôsoby zaúčtovania faktúry
Spracovanie bankových výpisov
Spracovanie dochádzky do miezd
Spracovanie inventúry
Spracovanie mzdy pracovníkovi
Spracovávané obdobie - zmena
Správa údržby
Správa údržby - grafický prehľad izieb
Správca doplnkov
Správca hesiel
Správca hesiel - formulár
Správca hesiel - nastavenie zdieľania
Správca záloh
Sprepitné - LUKUL
Sprepitné - LUKUL
Sprepitné - LUKUL - nastavenie
Sprevádzkovanie Pokladnice OBERON
Sprievodca Export e-mailových adries
Sprievodca Export účtovného denníka na externé spracovanie
Sprievodca Hromadné účtovanie dokladov
Sprievodca Nastavenie EXALOGIC CashRegister Manager
Sprievodca Nastavenie identifikačných a autentifikačných údajov
Sprievodca Nastavenie komunikácie fiškálneho zariadenia
Sprievodca Obchodní partneri - import údajov
Sprievodca Precenenie dokladu
Sprievodca Prečíslovanie dokladov
Sprievodca Prečíslovanie interných (nepeňažných) dokladov
Sprievodca Prečíslovanie pokladničných dokladov
Sprievodca QR kód donáškovej služby a aplikácie LUKUL
Sprievodca QR kód pre režim čašníka aplikácie LUKUL
Sprievodca QR kódy stolov a aplikácie LUKUL
Sprievodca Výpočet úrokov z omeškania
Sprievodca Vytvorenie nového používateľa
Sprievodca Vytvorenie nového pripojenia
Sprievodca XML komunikácia - export údajov
Sprievodca XML komunikácia - import údajov
Sprievodca XML komunikácia - odoslať na e-mail
Sprievodca Zápis nastavení do fiškálneho zariadenia
Sprievodca Zaslanie SMS
SQL - automatické zálohovanie
SQL - podpora OAC
SQL - SSL
SQL server
SQL server - automatické zálohovanie
SSL - inštalácia webovej služby
SSL - internetbanking
SSL - nastavenia webovej služby OBERON vernostný systém
SSL - nastavenia webovej služby Pokladnica OBERON
SSL - poštový klient
SSL - PrestaShop
SSL - Secure Socket Layer - databázové systémy
SSL - Secure Socket Layer - vytvorenie účtovnej jednotky (databázy) (SQL server)
SSL - vytvorenie nového pripojenia (SQL server)
Stále platby
Stav prijatej objednávky
Stav vydanej objednávky
Stavy licencií
Stavy pokladnice z hľadiska pripojenia k systému eKasa
Stavy udalostí reklamácie/servisu
Stavy zásob (skladové karty) - k dátumu
Stoly - číselník
Stoly - postup definovania
Stoly - zoznam
Storno (vrátenie tovaru) na pokladnici
Storno dokladu - Pokladnica OBERON
Storno mzdy
Storno položky dokladu - Pokladnica OBERON
Storno uzávierky miezd
Stôl - definovanie
Stôl - grafický prehľad stolov
Stôl - otvorené účty (stoly)
Stratégie pri kombinácii denných cien a sadzieb
Stravné
Stravné lístky
Stravné lístky - nastavenie
Stravné lístky - typy platieb
Stravovacie poukážky
Strediská - členenie
Strediská - rozúčtovanie mzdy
Stretnutia - CRM
Strojovo čitateľná zóna (MRZ) - čítačky dokladov
Stromová štruktúra
Súbeh viacerých verzií OBERON-u
Súbor - import bankových výpisov
Súborová databáza
Súborová databáza - automatické zálohovanie
Súborová databáza - sieťová inštalácia
Súborová databáza - zapojenie kábla 100 Mb
Súčtový riadok
Súčty stĺpcov peňažného denníka - formulár
Súhrn balíkov pripravených na expedíciu
Súhrn predaja
Súhrnná platba - zaúčtovanie
Súhrnný výkaz DPH
Súhrnný výkaz o príjme v sklade
Súhrnný výkaz o výdaji v sklade
Súkromný kľúč
Súkromný kľúč - inštalácia kvalifikovanej elektronickej pečate
Suma minimálnej mzdy - doplatok
Sumy na doklade - výpočet
Superfaktúra - import faktúr
SuperFaktura.sk - transformačné šablóny
Súvaha
Súvaha - tlač
Súvisiace produkty a služby - prehľad
Súvisiace produkty a služby - všeobecné informácie
Sviatky - kalendár podujatí
Sviatok - ako zadať v dochádzke
Sviatok - odmeňovanie práce
Sviatok v dochádzke - ako zadať
SWIFT
Symbol hviezdičky - označovanie záznamov
Symboly platieb - príkazy na úhradu
Synchronizácia s Kalendárom Google
Synchronizácia so systémom HikCentral
Systém HikCentral
Systém HikCentral - formulár Osoba
Systém klient/server
Systém OBERON - štruktúra
Systém OBERON - všeobecné informácie
Systém OBERON - webová stránka
Systémové chybové hlásenia
Systémový panel - základné pojmy
Systémový používateľ
Šablóna (predloha) skladovej karty - skladová skupina
Šablóny
Šablóny e-mailových a SMS notifikácií
Šablóny na vytváranie príkazov na úhradu
Šarža
Šifrovací certifikát (SCA)
Šifrovanie e-mailu
Šírka stĺpcov tabuľky
Školenia - Edumio
Školy - licencie
Špecializovaná dokumentácia
Špecifický symbol - príkazy na úhradu
Špecifikácie - LUKUL - automatická ponuka
Špecifikácie - LUKUL
Športové podujatia - kalendár
Štandard - typ licencie
Štandardná zľava v percentách
Štandardné zálohovanie - automatické
Štát - číselník
Štát - formulár
Štát - výber do formulára Zoznam štátov - čítačky dokladov
Štatistika rezervácií ubytovania
Štátny archív - registratúra
Štáty
Štáty - číselník
Štáty - formulár
Štítky - tlač
Štítky - tlačiarne
Štruktúra a možnosti dokladu
Štrúktúra dokladu
Štruktúra systému OBERON
Štvrťročný výkaz o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04
Tabuľka - bonovacie monitory
Tabuľka záznamov
Tankovanie - evidencia dokladov
Ťarchopis
Task - CRM
TCP/IP
TeamViewer
Telefón - centrum podpory
Telefón - výrobca
Telefonické centrum podpory
Telefónne číslo izby - nastavenie
Temp - adresár
Terminál - mobilný
Terminológia
Testovací e-mail - hromadný mailing
Testovacia verzia OBERON-u
Testovacie účely - - Fiscal Virtual
Text na dodacom liste
Text pred položkami dokladu
Text za položkami dokladu
Textové pole - základné pojmy
Texty dokladov
Thunderbird - poštový klient
Tlač - cudzie jazyky
Tlač - hromadná
Tlač - problémy
Tlač - rozsah strán tlačového výstupu
Tlač - rôzne štýly
Tlač - triedenie a filtrovanie
Tlač - všeobecné informácie
Tlač adresných štítkov
Tlač adresy prevádzky na dokladoch a obálkach
Tlač cenoviek
Tlač cenoviek a etikiet
Tlač etikiet - manuálna
Tlač expedičných štítkov - Chameleoon
Tlač hlavnej knihy
Tlač kópie pokladničného dokladu
Tlač pokladničného dokladu - nastavenia
Tlač poznámky namiesto názvu na pokladničnom doklade
Tlač súvahy
Tlač štítkov
Tlač tlačového výstupu v cudzom jazyku
Tlač účtovných kníh
Tlač výplatnej pásky
Tlač výsledovky
Tlačený jedálny lístok
Tlačiareň do kuchyne
Tlačiareň do kuchyne - inštalácia
Tlačiareň EPSON TM-T20II
Tlačiareň GPrinter 80250 Plus
Tlačiareň pokladničných dokladov - nastavenie pre eKasa PANDORA
Tlačiareň pokladničných dokladov - prehľad
Tlačiareň pre bar - záznamy
Tlačiareň pre kuchyňu - záznamy
Tlačiareň WD-5890x
Tlačiareň WD-TX80U
Tlačiarne pokladničných dokladov
Tlačiarne samolepiacich etikiet a cenoviek
Tlačidlá - Pokladnica OBERON - nastavenie
Tlačidlá na Pokladnici OBERON - postup vytvorenia
Tlačidlá pre každý typ platby
Tlačidlá vrchného panela - Pokladnica OBERON
Tlačidlo - základné pojmy
Tlačidlo výberu - základné pojmy
Tlačové výstupy - formulár
Tlačový výstup
Tlačový výstup - bližšie nastavenia a úprava
Tlačový výstup - hromadná tlač
Tlačový výstup - manuálne vytvorenie kópie
Tlačový výstup - pridanie vlastného jazyka (prekladu)
Tlačový výstup - úprava (editácia)
Tlačový výstup - úprava veľkosti strany
Tlačový výstup na mieru
Tlačový výstup podľa vlastných požiadaviek
Tlačový výstup v cudzom jazyku
TOMRA
Tovar - expedícia
Tovar - rezervácie
Tovar - vrátenie na pokladnici
Transakcie vernostného systému
Transformácia (konverzia) databázy
Transformačné šablóny - výber
Transformačné šablóny na import súborov CSV
Transformačné šablóny XSLT
Transformačné šablóny XSLT - príklad
Transformačné šablóny XSLT - základné informácie
Transformačné šablóny XSLT na mieru
Transport Data Universal Interface
Transport údajov - off-line pobočkový režim
Transport údajov typu OBERON Database
TREXIMA
Trial licencia - ako objednať OBERON
Trial licencia - licenčná politika
Trial licencia - licenčné práva
Triedenie - filter
Triedenie položiek - LUKUL
Triedenie položiek - LUKUL
Triedenie záznamov - základné pojmy
Tringeld - LUKUL
Tringeld - LUKUL
Tringeld - LUKUL - nastavenie
Trojmesačný priemer
Trojuholník v rohu bunky
Trvalé príkazy na úhradu
Tržba - automatické účtovanie (jednoduché účtovníctvo)
Tržba - automatické účtovanie (podvojné účtovníctvo)
Tržba - evidencia
Tržba - poslať na e-mail alebo telefónne číslo
Tržba z registračnej pokladnice - zaúčtovanie (JÚ)
Tržba z registračnej pokladnice - zaúčtovanie (PÚ)
Tržby - automatické účtovanie (jednoduché účtovníctvo)
Tržby - automatické účtovanie (podvojné účtovníctvo)
Tržby - evidencia
TSS Softplus Ticket
Turistický poplatok - hotelová recepcia
Tvárové rozpoznávanie - hotelová recepcia
Tvorba (redizajn) webovej stránky - Bigeron
Tvorba dokladov po zmene sadzby DPH
Tvorba knihy jázd
Tvorba miezd
Tvorba predlôh e-mailov
Typ bankového výpisu - prednastavenie
Typ cenovej hladiny - ubytovanie
Typ dokladu v knihe pohľadávok a záväzkov - formulár
Typ DPH - pohľadávka
Typ DPH - záväzok
Typ izby
Typ izby - definovanie
Typ izby - formulár
Typ platby
Typ pracovného pomeru - formulár
Typ príkazu na úhradu - prednastavenie
Typ reklamácie/servisu - formulár
Typ skladovej karty
Typ skladovej karty
Typ skladovej karty - skladové karty
Typ stálej platby
Typ stavu prijatej objednávky - formulár
Typ účtovníctva - nastavenia programu
Typu dokladu - kniha pohľadávok a záväzkov
Typy číselných radov
Typy dokladov v knihe pohľadávok a záväzkov
Typy dokladov v knihe pohľadávok a záväzkov - číslovanie
Typy dokladov v knihe pohľadávok a záväzkov - formulár
Typy dokladov v účtovnom denníku
Typy izieb - definovanie
Typy licencií
Typy platieb
Typy platieb - číselník
Typy platieb na Pokladnici OBERON - číselník
Typy používateľov
Typy pracovných pomerov
Typy prechodov
Typy prihlasovacieho formulára do OBERON-u
Typy skladových kariet
Typy skladových kariet - porovnanie
Typy stavov prijatých objednávok
Typy vkladov a výberov hotovosti
ŤZP - Fiscal Virtual
U-58 - bonovacia tlačiareň
Ubytované osoby
Ubytovaní hostia - evidencia
Ubytovaní hostia - história
Ubytovanie - formulár
Ubytovanie - výpočet ceny
Ubytovanie hosťa - postup zaevidovania
Účel pobytu
Účet Google - SMTP server
Účet účtovnej osnovy - formulár
Účtenka - otvorené účty (stoly)
Účtová osnova
Účtovanie bankových výpisov
Účtovanie bankových výpisov - nastavenie - formulár
Účtovanie daňových odpisov
Účtovanie faktúr za ubytovanie cez rezervačný portál (jednoduché účtovníctvo)
Účtovanie faktúr za ubytovanie cez rezervačný portál (podvojné účtovníctvo)
Účtovanie majetku (JÚ)
Účtovanie majetku (PÚ)
Účtovanie miezd
Účtovanie PHL pri uplatňovaní 80 % paušálnych výdavkov
Účtovanie pohľadávky
Účtovanie skladu - hromadné
Účtovanie skladu - príklady
Účtovanie sociálneho fondu
Účtovanie spôsobom A
Účtovanie spôsobom B
Účtovanie tržieb Pokladnice OBERON (jednoduché účtovníctvo)
Účtovanie tržieb Pokladnice OBERON (podvojné účtovníctvo)
Účtovanie účtovných odpisov
Účtovná osnova pre neziskové organizácie
Účtovná osnova pre podnikateľské subjekty
Účtovná závierka
Účtovná závierka - peňažný denník
Účtovná závierka - peňažný denník - zrušenie
Účtovná závierka - poznámky
Účtovná závierka - poznámky
Účtovná závierka - tlač
Účtovná závierka - účtovný denník
Účtovná závierka - účtovný denník - zrušenie
Účtovná závierka účtovného denníka
Účtovné dáta - spôsob a štruktúra uloženia
Účtovné knihy - tlač
Účtovné obdobie - hospodársky rok
Účtovné odpisy - účtovanie
Účtovné pokladne
Účtovné predkontácie
Účtovný denník
Účtovný denník - číselné rady - formulár
Účtovný denník - export na externé spracovanie
Účtovný denník - prečíslovanie dokladov - sprievodca
Účtovný denník - typy dokladov
Účtovný denník - účtovná závierka
Účtovný denník - účtovná závierka - zrušenie
Účtovný rozvrh
Účtovný rozvrh a predkontácie - import
Údaje na expedíciu tovaru
Údaje o firme
Udalosť - CRM - vytvorenie
Udalosť - evidencia
Udalosť - formulár
Udalosť - kalendár udalostí
Udalosti - evidencia
Údržba - hotelová recepcia
Údržba databázy
Úhrada dobropisu cez pokladnicu
Úhrada faktúr zápočtom
Úhrada faktúry cez pokladnicu
Úhrada faktúry v hotovosti
Úhrada faktúry v hotovosti - Pokladnica OBERON
Úhrada pohľadávky (podvojné účtovníctvo) - zaúčtovanie
Úhrada pohľadávok zápočtom
Úhrada poplatku za (multi)licenciu
Úhrada za servis (opravu)
Úhrada za ubytovanie - spôsoby
Úhrada zálohovej faktúry - opravný zápis
Úhrada záväzkov zápočtom
UID/OKP - vrátenie tovaru
Ukončenie programu OBERON - Agenda firmy
Úloha - CRM - vytvorenie
Úloha - evidencia
Úloha - formulár
Úloha - kalendár udalostí
Úlohy - evidencia
Úlohy a udalosti
Úlohy a udalosti - CRM - vytvorenie
Úlohy a udalosti - Kalendár Google
Úlohy a udalosti - priradenie CRM zložke
Umiestnenie - formulár
Umožniť použiť aj ďalšie pravidlá spracovania
UNIobchod
UNIobchod - off-line internetový obchod
UNIobchod - všeobecné informácie
UNITECH
Univerzálne rozhrania - všeobecné informácie
Update - adresár
Upgrade OBERON-u
Upgrade OBERON-u - aktualizácia z internetu
Upgrade OBERON-u - automatická databázová aktualizácia
upload.exalogic.sk
Upomienka - neuhradená faktúra
Upozornenia - neuhradené pohľadávky
Upozornenia na meškajúcich pracovníkov
Upratanie v hoteli
Upratovanie v hoteli
Úprava databázových štruktúr
Úprava mzdy - formulár
Úprava mzdy pracovníkovi - postup
Úprava predlôh notifikácií
Úprava usporiadania a šírky stĺpcov tabuľky
Úroky z omeškania - neuhradená faktúra
Úroky z omeškania - výpočet (sprievodca)
USB disk (kľúč) - multilicencia
Uteráky a bielizeň - výmena - nastavenie
Uvedenie do prevádzky - Pokladnica OBERON
Uvítací text - LUKUL - nastavenie
Uzatvorenie účtovného obdobia
Uzávierka miezd
Uzávierky - vyhotovovanie
Užitočné odkazy
Užívateľ - formulár
Užívateľ (správne Používateľ)
Užívatelia (správne Používatelia)
Váhoskenery
Váhoskenery - zapojenie viacerých váh
Váhy
Váhy - váhoskener
Váhy - zapojenie viacerých váh
Validácia SEPA súboru XML
Valutová pokladňa
Valuty - číselník
Variabilné symboly v OBERON-e
Variabilný symbol - príkazy na úhradu
Variant skladovej karty - čiarový kód
Varianty
Varianty - umožniť pracovať
Varianty použitia OBERON-u
Varianty skladovej karty
Varianty skladovej karty - automatické generovanie
Varianty skladovej karty - generátor
Varianty skladovej karty - hromadné generovanie
Varianty skladovej karty - práca
Várka
VAROS FT4000B eKasa - fiškálna tlačiareň
VAROS FT4000B eKasa - inštalácia
VAROS FT5000 eKasa - fiškálna tlačiareň
VAROS FT5000 eKasa - inštalácia
Vážený čiarový kód
Vážený čiarový kód - elektronické váhy
Vážený čiarový kód - nastavenie
Väzby medzi dokladmi - kniha pohľadávok
Väzby medzi dokladmi - kniha záväzkov
Veličiny - mzdové a iné
Veľkosť (plocha) izby
Veľkosť (plocha) izby - nastavenie
Veľkosť formulárov - zmena podľa Windows
Veľkosť obrázka - jedálny lístok
Veľkosť obrázka - LUKUL
Veľkosť obrázka - Pokladnica OBERON
Veľkosť písma - objednávky jedál/nápojov
Veľkosť písma - zmena podľa Windows
Veľkosť písma pri objednávke do kuchyne
Veľkosť tlačidiel pokladnice - nastavenie
Veľkosť tlačidiel položiek (Fast food) - nastavenie
Verejný kľúč
Verejný kľúč - inštalácia kvalifikovanej elektronickej pečate
Vernostná karta
Vernostná karta
Vernostná karta - Cardberg
Vernostná karta - OBERON Basic
Vernostná karta - OBERON vernostný systém (klient)
Vernostné (zľavové) systémy
Vernostné karty
Vernostné karty - Cardberg
Vernostné karty - OBERON Basic
Vernostné karty - OBERON vernostný systém (klient)
Vernostné karty - tlač
Vernostný systém
Vernostný systém - formulár
Vernostný systém - identifikácia vernostných kariet pomocou snímača ECI-125
Vernostný systém - identifikácia vernostných kariet pomocou snímača ECI-20
Vernostný systém - identifikácia vernostných kariet pomocou snímača RFID kľúčov
Vernostný systém - nastavenie
Vernostný systém - transakcie
Vernostný systém - umožniť používať
Vernostný systém Cardberg
Vernostný systém na Pokladnici OBERON
Vernostný systém OBERON Basic
Vernostný systém v pohľadávkach a výdajkách
Verzia beta (testovacia) OBERON-u
Verzia databázy - informácie
Verzia programu - informácie
Vetva stromovej štruktúry
Viacjazyčné názvy položiek
Viacúčelové poukazy
Viazaná položka
Viazaná položka - príjem do skladu
Viazaná položka - príjemky
Viazaná položka - výdaj zo skladu
Viazaná položka - výdajka
Videonávody
Videonávody
Videonávody - hlavná ponuka
Virtuálna prevádzka
Virtuálna registračná pokladnica 2
Virtuálne fiškálne zariadenie Fiscal Virtual
Virtuálne fiškálne zariadenie Fiscal Virtual - inštalácia
Víza - štát
Víza - štáty
Vízová povinnosť - štát
Vízová povinnosť - štáty
Vízum - formulár Osoba
Vízum - štát
Vízum - štáty
Vklad hotovosti do pokladnice - typy
Vklady a výbery hotovosti - Pokladnica OBERON
Vklady hotovosti do pokladnice - číselník typov
Vlastné bankové účty
Vlastnosti - formulár
Vlastnosti tlačového výstupu - formulár
VNC
Vnútorné zaúčtovanie - nastavenie
Vnútorné zaúčtovanie - typy platieb
Vonkajší internet - OBERON Link
Vozidlá
Vozidlá - číselník
Vozidlá - priznanie k dani
Vozidlo - formulár
V-Prevodka
V-Príjemka
Vrátenie tovaru
Vrátenie tovaru (storno) na pokladnici
Vratné balenie - príjem/výdaj
Vratné balenie - príjem/výdaj - príklad
Vratné obaly - sada
Vratné obaly - sada - príklad
Vratné obaly - zálohovanie
Vratný obal
Vratný obal - multipack
Vratný obal - sada - príklad
Vratný obal - skladové karty
Vratný obal - typy skladových kariet
Vratný obal - zálohovanie
Vrchný panel - Pokladnica OBERON
Vrchný panel - Pokladnica OBERON - nastavenie
Vrchný text na doklade
VRP 2
Vstavaný filter
Všeobecne o koncepcii - dochádzka
Všeobecne o koncepcii - Evidencia vozidiel
Všeobecne o koncepcii - fakturácia
Všeobecne o koncepcii - Hotelová recepcia
Všeobecne o koncepcii - jednoduché účtovníctvo
Všeobecne o koncepcii - mzdy
Všeobecne o koncepcii - podvojné účtovníctvo
Všeobecne o koncepcii - Pokladnica OBERON
Všeobecne o koncepcii - skladová evidencia
Všeobecne o objednávkach
Všeobecne o obnove údajov
Všeobecne o off-line pobočkovom režime
Všeobecne o on-line pobočkovom režime
Všeobecne o pobočkovom režime OBERON-u
Všeobecne o receptúrach
Všeobecne o registračných pokladniciach
Všeobecne o sadách
Všeobecne o súvisiacich produktoch
Všeobecne o tlačových výstupoch
Všeobecne o účtovaní skladu (zásob)
Všeobecne o univerzálnych rozhraniach
Všeobecne o výrobných a sériových číslach
Všeobecne o webových službách
Všeobecne o XML komunikácii
Všeobecne o zálohovaní
Vvytvorenie nového pripojenia
Výber (uplatnenie) šablóny
Výber hotovosti z pokladnice - typy
Výber tržby z pokladnice
Výber údajov na transport
Výbery hotovosti z pokladnice - číselník typov
Vybrať záznamy - Len označené
Vybrať záznamy (filtre)
Výdaj do mínusu - vždy povoliť
Výdaj pomocou prepočtu merných jednotiek
Výdaj pomocou receptúr
Výdaj receptúry
Výdaj tovaru s výrobným/sériovým číslom zo skladu
Výdaj v baleniach
Výdaj v baleniach - príklad
Výdaj zo skladu
Výdaj zo skladu - ASTON
Výdajka - čerpanie benefitov
Výdajka - formulár
Výdajka - vernostný systém
Výdajky
Výdajky - kniha
Výdajky - kumulovanie benefitov
Vydaná objednávka - formulár
Vydaná objednávka - import do faktúry (záväzku)
Vydané faktúry
Vydané objednávky
Vydané objednávky - automatická tvorba
Vydané objednávky - vytvorenie
Vyhľadanie obchodného partnera podľa názvu alebo IČO
Vyhľadávanie položiek (fulltext) - LUKUL
Výhody elektronického podpisovania vlastných dokumentov
Vyhotovovanie uzávierok
Výkaz DPH
Výkazy
Vykonanie uzávierok
Výkup jednorazových vratných obalov - nastavenie
Výkup zálohovaných vratných obalov
Vymazanie hesla používateľa
Vymazanie skladovej karty
Vymazanie skladu
Výmena autentifikačných údajov - problémy
Výmena autentifikačných údajov po 2 rokoch
Výmena posteľnej bielizne a uterákov - nastavenie
Výmena posteľnej bielizne a uterákov - príklad
Výmena softvéru za OBERON
Výnos - pojem
Výnos - zistenie
Výnosy - prepočet
Vyplatenie cestovných náhrad
Vyplatenie cestovných náhrad bez preddavku
Vyplatenie cestovných náhrad s preddavkom
Výplatná páska - tlač
Výplatná páska e-mailom
Výplatná páska v cudzom jazyku
Výplatné pásky e-mailom
Výpočet cien položiek v doklade
Výpočet DPH v rekapitulácii dokladu
Výpočet priemerov
Výpočet rekapitulácie dokladu - DPH
Výpočet súm na doklade
Výpočet zľavy v doklade
Výpoveď
Vyradenie a fyzická likvidácia registratúrnych záznamov
Vyradenie majetku
Výrobca
Výrobky s premenlivou hmotnosťou
Výrobné a sériové čísla
Výrobné a sériové čísla - umožniť pracovať
Výrobné čísla
Výrobné čísla - príjem tovaru
Výrobné čísla - výdaj tovaru
Výrobné číslo
Výrobok - skladové karty
Výrobok - typy skladových kariet
Výrobok - zloženie
Vyskladnenosť - ASTON
Vyskladnenosť - sledovanie v OBERON-e
Výsledovka - tlač
Vystavené faktúry
Vystavené objednávky
Vystavenie faktúry - pohľadávky
Vystavenie faktúry v cudzej mene
Vystavenie pohľadávky
Vystavenie pohľadávky - hromadné
Vystavenie prevodky
Výška recyklačného poplatku
Výška životného minima
Vyšlé faktúry
Vyťaženosť izieb a objektov
Vytlačenie hlavnej knihy, súvahy, výsledovky
Vytlačenie pracovnej zmluvy
Vytlačenie rozsahu strán tlačového výstupu
Vytlačenie výplatných pások
Vytváranie objednávok prepravy - Chameleoon
Vytváranie skladových pohybov
Vytváranie skladových pohybov
Vytvorenie a odoslanie hromadnej správy
Vytvorenie a vytlačenie pracovnej zmluvy
Vytvorenie bezpečnostného certifikátu
Vytvorenie faktúry v cudzej mene
Vytvorenie hotelového účtu
Vytvorenie nového používateľa - sprievodca
Vytvorenie novej firmy
Vytvorenie novej firmy - formulár
Vytvorenie objednávky
Vytvorenie receptúry
Vytvorenie reklamácie/servisu
Vytvorenie rezervácie tovaru
Vytvorenie skladových kariet z pokladnice
Vytvorenie skladových kariet z pokladnice
Vytvorenie skladových pohybov
Vytvorenie šablóny
Vytvorenie tlačidla na Pokladnici OBERON
Vytvorenie účtovnej jednotky (databázy)
Vytvorenie úlohy a udalosti
Vytvorenie zbernej faktúry
Vyúčtovanie pracovnej cesty
Vyúčtovanie reklamácie/servisu
Vyúčtovanie rozšírených služieb
Vývojári - všeobecne na úvod
Vývojové nástroje OBERON-u
Vyvolávací systém - objednávky jedál/nápojov
Vzdialená plocha - možnosti použitia OBERON-u
Vzdialená pomoc
Vzdialená pomoc
Vzhľad Pokladnice OBERON - nastavenie
Vzor zmlúv
Vzorová DLL knižnica (ovládač) - Fiscal Universal Interface
Vzorová DLL knižnica (ovládač) - Fiscal Universal Interface - príprava prostredia
WD-5890x - tlačiareň
WD-5890x - zápis nastavení do fiškálneho zariadenia
WD-TX80U - tlačiareň
WD-TX80U - zápis nastavení do fiškálneho zariadenia
Web booking engine
Webová aplikácia - Chameleoon
Webová aplikácia OBERON Web
Webová aplikácia OBERON Web
Webová služba - inštalácia (všeobecný postup)
Webová služba - možnosti pripojenia
Webová služba - vytvorenie bezpečnostného certifikátu
Webová služba Hasam EPOS - všeobecné informácie
Webová služba 'WebServices API - OBERON' - formulár
Webová služba 'WebServices API - OBERON' - nastavenia
Webová služba 'WebServices API - OBERON' - podrobné nastavenia
Webová služba 'WebServices API - OBERON vernostný systém' - formulár
Webová služba 'WebServices API - OBERON vernostný systém' - nastavenia
Webová služba 'WebServices API - Pokladnica OBERON' - formulár
Webová služba 'WebServices API - Pokladnica OBERON' - nastavenia
Webová stránka - systém OBERON
Webové služby - heslo - obchodný partner
Webové služby - pripojenie internetového obchodu
Webové služby - všeobecné informácie
Webservice - možnosti pripojenia
WebServices - adresár
WebServices API - OBERON 1G - všeobecné informácie
WebServices API - OBERON 2G - všeobecné informácie
WebServices API - OBERON vernostný systém 1G - všeobecné informácie
WebServices API - Pokladnica OBERON 1G - všeobecné informácie
Websupport (cloud)
Websupport SMTP server
Weby Group - UNIobchod
Windows - preinštalovanie
Windows 10 - .NET Framework 4.8
Windows 7 SP1 - .NET Framework 4.8
Windows 8.1 - .NET Framework 4.8
WooCommerce OBERON Connector - všeobecné informácie
WooConn - všeobecné informácie
WordPress - e-shop - všeobecné informácie
WordPress - hotel on-line check-in
WordPress - rezervačný formulár ubytovania
Wysiwyg - problémy s tlačou
XLSX - import (aktualizácia) predajných cien
XLSX - import (aktualizácia) skladových kariet
XLSX - import (aktualizácia) údajov
XLSX - jednorazový import obchodných partnerov
XLSX - jednorazový import skladových kariet
XLSX importy
XML - editor na úpravu súborov
XML - export výkazov pre eDane
XML - hlásenie pobytu cudzincov
XML - import do eDane
XML Editor
XML formát - off-line internetový obchod
XML import - priradenie neskladovej položky ku skladovej karte
XML komunikácia - automatický export/import údajov
XML komunikácia - export údajov
XML komunikácia - import údajov
XML komunikácia - manuálny export údajov (sprievodca)
XML komunikácia - manuálny import dokladu - sprievodca
XML komunikácia - manuálny import údajov - sprievodca
XML komunikácia - možnosti použitia
XML komunikácia - nastavenia
XML komunikácia - nastavenia - formulár
XML komunikácia - odoslať na e-mail - sprievodca
XML komunikácia - podrobné nastavenia - formulár
XML komunikácia - postup nastavenia parametrov
XML komunikácia - schématický diagram
XML komunikácia - transformačné šablóny CSV
XML komunikácia - transformačné šablóny XSLT
XML komunikácia - transformačné šablóny XSLT na mieru
XML komunikácia - všeobecné informácie
XML, PDF - overenie dôveryhodnosti el. podpisu
XSD schéma SEPA úhrada - SCT - validácia
XSLT transformačné šablóny
XTIOT XTZ62E – čítačka dokladov
XTIOT XTZ62E - inštalácia
Zabezpečený IP tunel - OBERON Link
Zabolokovanie izieb - údržba
Začiarkavacie políčko - základné pojmy
Zadanie počiatočných stavov
Zadávanie alfanumerických znakov do terminálu EXALOGIC A-C071S
Zadávanie zľavy na dokladoch
Zaevidovanie colného dlhu
Zaevidovanie colného dlhu - príklad
Zaevidovanie colného dlhu - príklad
Zaevidovanie dokladu o nákupe PHL
Zaevidovanie faktúry - záväzku
Zaevidovanie faktúry v cudzej mene
Zaevidovanie majetku do knihy investičného majetku
Zaevidovanie odchodu hosťa
Zaevidovanie rezervácie
Zaevidovanie rezervácie služby
Zaevidovanie ubytovania (príchod hosťa)
Zakázať tlač čísla pokladničného dokladu v účtovnom denníku
Zákazky - členenie
Zákazky - rozúčtovanie mzdy
Zákaznícka karta
Zákaznícke displeje
Zákaznícke karty - Cardberg
Zákaznícke karty - OBERON Basic
Zákaznícke karty - OBERON vernostný systém (klient)
Zákaznícke karty - vernostný systém
Zákaznícke objednávky
Zákaznícky displej
Zákaznícky displej OBERON
Zákaznícky displej OBERON - inštalácia
Základná cena ubytovania
Základná cenotvorba - skladové karty
Základná služba
Základné možnosti
Základné možnosti
Základné možnosti
Základné možnosti
Základné možnosti - CRM a registratúra
Základné možnosti - dochádzka
Základné možnosti - Evidencia vozidiel
Základné možnosti - fakturácia
Základné možnosti - Hotelová recepcia
Základné možnosti - jednoduché účtovníctvo
Základné možnosti - Mzdy
Základné možnosti - podvojné účtovníctvo
Základné možnosti - Pokladnica OBERON
Základné možnosti - Skladová evidencia
Základné náhrady
Základné pojmy
Základné služby
Základný filter
Základný prehľad obsadenosti izieb
Zákon o odpadoch
Zákonné sadzby a ďalšie odkazy
Záloh - vratné obaly
Záloha databázy SQL servera - automatické zálohovanie
Záloha súborovej databázy Microsoft Access - manuálna
Zálohomat
Zálohová faktúra
Zálohová faktúra - zúčtovanie
Zálohované vratné obaly
Zálohovanie - prevod do novej databázy
Zálohovanie databázy - automatické
Zálohovanie súborovej databázy Microsoft Access - manuálne
Zálohovanie údajov
Zálohovanie údajov - všeobecné informácie
Zálohovanie vratných obalov
Zálohy - vratné obaly
Zálohy na rezervácie - Globalpayments - Beds24
Zálohy na rezervácie - PayPal - Beds24
Zálohy za vratné obaly - export do CSV
Zálohy za vratné obaly - export do CSV - sprievodca
Založenie novej firmy
Založenie skladovej karty
Záložky - základné pojmy
Záložky ľavého panela - Pokladnica OBERON
Zámena izieb
Zámena zložky receptúr/výrobkov
Zameniť izby
Zameniť služby
Zamestnanci
Zamestnanec - výpoveď
Zamestnanec používa firemné vozidlo aj na súkromné účely
Zamknúť doklady
Zamknutie dokladov
Zámkové systémy pre ubytovacie zariadenia
Zamykanie dokladov
Zamykanie dokladov - zrušenie
Zaokrúhlenia - predkontácie (podvojné účtovníctvo)
Zaokrúhlenie - automatické zaúčtovanie
Zaokrúhlenie DPH
Zápis do peňažného denníka
Zápis identifikačných a autentifikačných údajov
Zápis nastavení do eKasa PANDORA - sprievodca
Zápis odchodu hosťa
Zápis PLU do pokladnice
Zápis staršieho dokladu do peňažného denníka
Zápis staršieho pokladničého dokladu do peňažného denníka
Zápis v knihe evidencie DPH - formulár
Zápis v peňažnom denníku - formulár
Zápis v účtovnom denníku - formulár
Zápočet - formulár
Zápočet - položka - formulár
Zápočet - rezervačný portál (JÚ)
Zápočet - rezervačný portál (PÚ)
Zápočet dohodou
Zápočtový list
Zápočty - formulár
Zápočty faktúr - evidencia
Zápočty faktúr - postup úhrady
Zapojenie sériového kábla pre tlačiarne EPSON - bonovacie tlačiarne
Zapojenie sieťového kábla 100 Mb
Zapojenie viacerých elektronických váh
Zaradenie pracovníka do evidencie
Zariadenia
Zariadenia - prehľad
Zariadenie - nastavenie
Zárobok - priemerný
Zaručený elektronický podpis - obchodný partner
Zaručený elektronický podpis - všeobecné informácie
Zaručený elektronický podpis v OBERON-e
Záručná doba
Záručný list
Záruka
Zasielanie SMS správ
Zasielanie výplatných pások e-mailom
Zaslanie databázy
Zaslanie príkazu na úhradu do banky
Zaslanie SMS - sprievodca
Zaslanie SMS obchodnému partnerovi
Zaslanie upomienky formou SMS
Zaslať SMS
Zásuvky - pokladničné (peňažné)
Zaškrtavacie políčko - základné pojmy
Zatvorenie programu OBERON - Agenda firmy
Zaúčtovaná faktúra - oprava
Zaúčtovanie dokladu do účtovného denníka
Zaúčtovanie faktúry na zálohu - príklad
Zaúčtovanie konečnej vyúčtovacej faktúry - príklad
Zaúčtovanie kurzového rozdielu
Zaúčtovanie miezd - nastavenia
Zaúčtovanie miezd do účtovného denníka
Zaúčtovanie mzdy - nastavenie - formulár
Zaúčtovanie pohľadávky
Zaúčtovanie skladu - hromadné
Zaúčtovanie súhrnnej platby
Zaúčtovanie tržby z registračnej pokladnice do peňažného denníka
Zaúčtovanie tržby z registračnej pokladnice do účtovného denníka
Zaúčtovanie účtovného predpisu pohľadávky
Zaúčtovanie úhrady pohľadávky do peňažného denníka
Zaúčtovanie úhrady pohľadávky do účtovného denníka
Závady v hoteli
Záväzky
Záväzok - formulár
Záväzok - zaevidovanie
Záznam udalostí - sledovanie činností
Záznam v knižnici dokumentov a obrázkov - formulár
Záznam v registratúrnom (podacom) denníku - formulár
Zaznamenávanie udalostí - sledovanie činností
Záznamy - číslovanie
Zberná faktúra - vytvorenie
Zberný portál spoločnosti TREXIMA
Zdaňovanie poukazov
Zdieľanie fiškálnej tlačiarne
Zdieľanie fiškálnej tlačiarne
Zdieľanie hesiel
Zdravotná poisťovňa - číselník
Zdravotná poisťovňa - prihlásenie zamestnanca
Zdravotné poisťovne - export výkazov
Zdroj rezervácie - vyžadovať zadať
Zdroje rezervácie
Zdroje rezervácie - rezervácia ubytovania
Zdroje rezervácie - ubytovanie
Zebra TC26s - nastavenie snímania pre ASTON
ZEP - všeobecné informácie
ZEP v OBERON-e
Zimný/letný čas - zmena vo fiškálnom zariadení
Zistenie výnosu
Zľava - pojem
Zľava a akcia - príklady
Zľava a akcia - sklad
Zľava na doklad
Zľava na faktúre
Zľava na objednávke
Zľava na pohľadávke
Zľava na položku
Zľava na príjemke
Zľava na výdajke
Zľava na záväzku
Zľavy podľa obratov obchodných partnerov
Zložená receptúra
Zloženie receptúry - formulár
Zloženie výrobku - formulár
Zložky CRM
Zložky mzdy - predkontácie
Zložky receptúr v objednávkach
Zmena - Pokladnica OBERON
Zmena ceny na doklade - formulár
Zmena času
Zmena hesla používateľa
Zmena jazykovej mutácie
Zmena neplatiteľa na platiteľa DPH
Zmena obdobia
Zmena platiteľa na neplatiteľa DPH
Zmena sadzby DPH
Zmena sadzby DPH - tvorba dokladov
Zmena spracovávaného obdobia
Zmena spracovávaného obdobia miezd
Zmena stavu prijatej objednávky
Zmena veľkosti formulárov podľa Windows
Zmena veľkosti písma objednávok jedál/nápojov
Zmluvná rezervácia
Zmluvná rezervácia - formulár
Zmluvné ceny
Zmluvné ceny - príklady
Zmluvné ceny - sklad
Zmluvní partneri
Zmluvní partneri - podpora
Zníženie stavu zásob - spôsoby
Zobrazenie položiek - Pokladnica OBERON - nastavenie
Zobrazovanie cien - zákaznícky displej
Zobrazovanie cien - zákaznícky displej OBERON
Zóna
Zóna - grafický prehľad stolov
Zóna udalostí
Zóna udalostí - Pokladnica OBERON
Zóna údalostí - Pokladnica OBERON - nastavenie
Zóny
Zoskupenia skladov
Zoskupenie izieb
Zoskupenie izieb - nastavenie
Zostaky pokladne a bankového účtu - formulár
Zostavenie tlačového výstupu
Zostavenie tlačového výstupu - bližšie nastavenia
Zoznam alergénov - LUKUL - nastavenie
Zoznam automatických úloh
Zoznam izieb
Zoznam neskladových položiek
Zoznam pracovných pomerov
Zoznam príjemcov správ
Zoznam stolov
Zoznam stolov - otvorené účty (stoly)
Zoznam štátov - číselník
Zoznam účelov pobytu
Zoznam úloh a udalostí - kalendár udalostí
Zoznam zakázaných príjemcov správ
Zrážka - stravné lístky
Zrušenie odchodu hosťa
Zrušenie označenia záznamov
Zrušenie účtovnej závierky účtovného denníka
Zrušenie uzávierky miezd
Zrušenie zamknutia dokladov
Zrušenie zaúčtovania faktúry
Zrušiť zamknutie dokladov
Zúčtovanie dane
Zúčtovanie zálohovej faktúry
Zväčšenie veľkosti formulárov podľa systému Windows
Zvukový signál - bonovací monitor