Jednorazový import obchodných partnerov
.NET Framework 4.8 - inštalácia
.NET Framework 4.8 - inštalácia certifikátov a aktualizácií pre Win7 SP1
.NET Framework 4.8 - Win 7 SP1, Win 8.1 a Win 10
1D kód
2D kód
A8 - inštalácia
ACA - kvalifikovaný certifikát
Access - po aktualizácií Windows
Access OCR31x - čítačka dokladov
Access OCR31x - inštalácia
Add-in do WordPressu - hotel on-line check-in
Administrátor
Adresa - výrobca
Adresa prevádzky - tlač
Adresár
Adresáre na disku počítača
Adresné štítky - tlač
Akcia - príklady
Akcia - sklad
Akciová cena ubytovania
Akciová cena ubytovania
Akciový leták (letáková dohoda s dodávateľom)
Ako často zálohovať
Ako naprogramovať položky denného menu
Ako objednať OBERON
Ako odoslať databázu účtovnej jednotky pomocou internetu?
Ako poslať faktúru e-mailom?
Ako používať druhy pohybov
Ako pridať na faktúru podpis alebo pečiatku?
Ako spracovať mzdu pri trvalom prac. pomere a súčasne dohode
Ako upraviť tlačový výstup
Ako zadať neprítomnosť v práci
Ako zmeniť položky na faktúre za ľubovoľný text?
Aktivácia (multi)licencie
Aktivity
Aktívna bunka
Aktualizácia - automatická databázová
Aktualizácia firmvéru eKasa PANDORA
Aktualizácia OBERON-u
Aktualizácia OBERON-u - automatická databázová
Aktualizácia OBERON-u z internetu
Aktualizácia predajných cien - XLSX
Aktualizácia údajov skladových kariet - XLSX
Aktualizácia údajov zo súboru typu XLSX
Aktualizácia Windows - problém
Aktualizácia z internetu
Aktuálna obsadenosť apartmánu - prístup majiteľa
Aktuálna predajná cena - akcia
Alergény
Alernatívna merná jednotka (balenie) - práca
Alernatívna merná jednotka (balenie) - príklad
Alfanumerické znaky na termináli EXALOGIC A-C071S
Alkohol - evidencia a predaj SBL
Alternatívna merná jednotka (balenie) - formulár
Alternatívne MJ
Antivírus
Apartmán - prístup majiteľa k aktuálnej obsadenosti
Apartmánový hotel - majiteľ
API
API
API
API
API
API Key - Beds24
Aplikácia ASTON
Aplikácia ASTON - inštalácia
Aplikácia ASTON - OBERON Data Assistant
Aplikácia eDane - export výkazov
Aplikácia LUKUL
Aplikácia LUKUL - automatická ponuka príloh
Aplikácia LUKUL - automatická ponuka špecifikácií
Aplikácia LUKUL - automatické triedenie položiek
Aplikácia LUKUL - inštalácia
Aplikácia LUKUL - nastavenia v OBERON-e
Aplikácia LUKUL - podrobnosti o položkách
Aplikácia LUKUL - porovnanie režimov
Aplikácia LUKUL - režim donášky
Aplikácia LUKUL a platba kartou
Aplikácia OBERON Web
Archivácia dokumentov a spisov
ASSA ABLOY - dverové zámky
ASTON - inštalácia
ASTON - inventúra skladu
ASTON - inventúra skladu
ASTON - kontrola cien
ASTON - mobilné riešenia
ASTON - mobilný terminál ODA (OBERON Data Assistant)
ASTON - OBERON Data Assistant
ASTON - príjem do skladu
ASTON - sledovanie naskladnenosti tovaru
ASTON - sledovanie vyskladnenosti tovaru
ASTON - všeobecné informácie
ASTON - výdaj zo skladu
Atribút - varianty skladovej karty
Atribút - varianty skladovej karty - definovanie
Atribúty
Atribúty - varianty skladovej karty
Atribúty - varianty skladovej karty - definovanie
Autá
Autá
Autá
Autá
Autentifikačné údaje
Autentifikačné údaje - zápis v ECM
Autentifikačné údaje (eKasa) - postup získania
Autentifikačný balíček (eKasa)
Auto - 80% výdavky
Automatická aktualizácia - zakázanie - LUKUL
Automatická databázová aktualizácia
Automatická notifikácia pre hosťa pred jeho príchodom
Automatická ponuka príloh - LUKUL
Automatická ponuka príloh - LUKUL
Automatická ponuka špecifikácií - LUKUL
Automatická ponuka špecifikácií - LUKUL
Automatická recepcia (pre check-in)
Automatická recepcia (rýchly check-in)
Automatická tlač etikiet na Pokladnici OBERON
Automatická tvorba objednávok
Automatická tvorba zápočtu
Automatické notifikácie - definovanie typov
Automatické notifikácie - generátor
Automatické notifikácie - predlohy
Automatické notifikácie - všeobecné informácie
Automatické odosielanie e-mailov
Automatické odsielanie e-mailov - formulár
Automatické odsielanie e-mailov - nastavenie
Automatické overenie bankových účtov dodávateľov
Automatické overenie IČ DPH na internete
Automatické označovanie dokladov príznakmi - off-line transporty údajov
Automatické stiahnutie kurzového lístka z ECB
Automatické triedenie položiek - LUKUL
Automatické triedenie položiek - LUKUL
Automatické účtovanie bankových výpisov
Automatické účtovanie bločkov
Automatické účtovanie dokladov
Automatické účtovanie pokladničných dokladov
Automatické účtovanie tržieb Pokladnice OBERON (jednoduché účtovníctvo)
Automatické účtovanie tržieb Pokladnice OBERON (podvojné účtovníctvo)
Automatické úlohy
Automatické upozornenia na meškajúcich pracovníkov
Automatické vytvorenie kategórií skladových kariet
Automatické zálohovanie
Automatické zálohovanie
Automatické zálohovanie - hlavná ponuka
Automatické zálohovanie - súborová databáza Microsoft Access (formulár)
Automatické zálohovanie - štandardná záloha (formulár)
Automatické zálohovanie - záloha databázy SQL servera (formulár)
Automatické zálohovanie databázy SQL servera
Automatické zaúčtovanie zaokrúhlenia
Automatický výpočet ceny za ubytovanie
Automaticky vytvoriť položky hotelového účtu (F9)
Automaticky vytvoriť položky kalkulácie ceny (F9)
Automatický XML export/import
Automatický XML export/import - formulár
Automatický XML export/import - nastavenia
Automatizácia - OBERON
Autor
AvailPro - D-EDGE
AvailPro (D-EDGE) - nastavenie komunikácie s OBERON-om
Avast antivírusový systém
AVG antivírusový systém
AXASOFT - platobné terminály
Bakšiš - LUKUL
Bakšiš - LUKUL
Bakšiš - LUKUL - nastavenie
Balenie
Balenie - príjem/výdaj
Balenie - príjem/výdaj - príklad
Bankové účty - obchodný partner
Bankové účty firmy
Bankové výpisy
Bankové výpisy - pravidlá pre zaúčtovanie
Bankový terminál - inštalácia
Bankový terminál - prehľad
Bankový účet firmy
Bankový úver - účtovanie (JÚ)
Bar - bonovacia tlačiareň
Bar - bonovacie monitory
Barcode
Barcode - snímač
Barion
BarIS - import faktúr
Beds24 - cenotvorba
Beds24 - nastavenie automatickej úloy - formulár
Beds24 - nastavenie komunikácie s OBERON-om
Beds24 - prepojenie s Booking.com
Beds24 - spoplatnená pomoc s implementáciou
Beds24 - všeobecné informácie
Beds24.com - rezervačný formulár
Beds24.com - rezervačný miniformulár
Beds24.com - Web Booking Engine
Benefity - Cardberg
Benefity - OBERON Basic
Benefity - OBERON vernostný systém (klient)
Benefity - vernostné systémy
Besteron
Besteron - doplnok
Beta verzia OBERON-u
Bezhotovostná platba
Bezhotovostné platby
Bezhotovostné platby
Bezinštalačný variant OBERON-u
BIC
Bielizeň a uteráky - výmena - nastavenie
Bigeron
Bigeron - balík dizajnových a rezervačných riešení
Bigeron - hotelové riešenia
Bigeron - pobytové balíčky
Bigeron - rezervačný formulár ubytovania
Biznisweb - off-line internetový obchod
BiznisWeb - všeobecné informácie
Blacklist - hromadný mailing
Bločky - automatické účtovanie
Bodový systém
Bodový systém - Cardberg
Bodový systém - OBERON Basic
Bodový systém - OBERON vernostný systém (klient)
Body - Cardberg
Body - OBERON Basic
Body - OBERON vernostný systém (klient)
Body - vernostný systém
Bonovací monitor
Bonovací monitor - inštalácia
Bonovací monitor - záznamy
Bonovacia kniha
Bonovacia tlačiareň
Bonovacia tlačiareň - inštalácia
Bonovacia tlačiareň - záznamy
Bonovacia tlačiareň U-58
Bonovacie monitory
Bonovacie monitory
Bonovacie tlačiarne
Bonovacie tlačiarne
Bonovacie tlačiarne - priama tlač
Bonovacie zariadenia
Booking.com - zdroje rezervácie
Booking.com - D-EDGE
Booking.com - manažér rezervačných kanálov (Hotel Channel Manager) - všeobecné informácie
Booking.com - prepojenie s Beds24
Booking.com - účtovanie provízie (JÚ)
Booking.com - účtovanie provízie (PÚ)
Booking.com - zaúčtovanie súhrnnej platby
BOWA Pegas FM-06 eKasa
BOWA Pegassino Printer eKasa
BOZP - Edumio
BWS
Bzučiak - bonovacia tlačiareň
Bzučiak - bonovacia tlačiareň - zapojenie
CA certifikát - inštalácia
CammelTools.exe
Cardberg - vernostné systémy
Cardberg - vernostný systém
CAS
CashRegister Universal Interface
CashRegister Universal Interface - nastavenie komunikácie
CashRegister Universal Interface - príručka
CashRegister Universal Interface - všeobecné informácie
Cena práce
Cena za mernú jednotku
Cena za ubytovanie - výpočet
Cenina
Cenina
Cenník - licencie OBERON
Cenník - servisné práce
Cenník - skladové karty
Cenník - služby
Cenník - tlačový výstup
Cenotvorba - prepočet predajnej ceny podľa balenia
Cenotvorba - príklady
Cenotvorba - skladové karty
Cenotvorba podľa výšky obratu obchodného partnera
Cenotvorba PrestaShop
Cenotvorba rozšírená
Cenotvorba ubytovania
Cenotvorba v Beds24
Cenotvorba v sklade
Cenová hladina - ubytovanie
Cenová kalkulácia
Cenová kategória hostí
Cenová kategória hostí - formulár
Cenová ponuka
Cenová ponuka - vytvorenie
Cenová stratégia - sklad
Cenové hladiny
Cenové hladiny - ubytovanie
Cenové kategórie hostí
Cenové ponuky s receptúrami
Cenovky - tlač
Cenovky - tlačiarne
Centrála - off-line pobočková pokladnica
Centrála - pobočka
Centrum podpory
Ceny za deti - ubytovanie
Certifikačná autorita - inštalácia kvalifikovaného certifikátu
Certifikát CA - inštalácia
Cestná daň
Cestná daň
Cestovná agentúra - zdroje rezervácie
Cestovné náhrady
Cestovné príkazy
Cesty
Clo - príklad zaevidovania colného dlhu
Clo - zaevidovanie colného dlhu
Cloud - ENGINE Slovakia
Cloud - migrácia údajov do SQL servera
Cloud - možnosti použitia OBERON-u
Cloud - Websupport
Colný dlh - príklad zaevidovania
Colný dlh - zaevidovanie
Colný sadzobník
CreativeSites - e-shop - doplnok
CRM a registratúra
CRM a registratúra
CRM s Kalendárom Google
CRM zložky
CRM zložky
CSV - off-line internetový obchod
CSV formát - off-line internetový obchod
CSV súbory - transformačné šablóny na import
Cudzí jazyk - tlač tlačového výstupu
Cudzia mena - vytvorenie faktúry
Cudzie jazyky - doplnok
Cudzie meny
Cudzie meny - vytvorenie faktúry
Cudzinecká polícia - hlásenie pobytu cudzincov
Customer Relationship Management
Čas donášky - manuálna úprava - LUKUL
Časová platnosť zmluvnej rezervácie
Časové zložky
Časové zložky dochádzky
Čerpanie benefitov - Cardberg
Čerpanie benefitov - formulár
Čerpanie benefitov - OBERON Basic
Čerpanie benefitov - OBERON vernostný systém (klient)
Čerpanie benefitov - pohľadávky a výdajky
Čerpanie benefitov - Pokladnica OBERON
Čerpanie benefitov - vernostný systém
Čiarové kódy - práca
Čiarový kód
Čiarový kód - generovanie
Čiarový kód - generovanie
Čiarový kód - práca
Čiarový kód - pridanie na skladovú kartu
Čiarový kód - snímač
Čiarový kód - variant skladovej karty
Čiarový kód kupónu pre odber zálohovaných jednorazových obalov
Čiarový kód v zlatníctve
Čierna listina - hromadný mailing
Činnosti - členenie
Číselné rady - typy
Číselné rady typov dokladov - kniha pohľadávok a záväzkov
Číselné rady v účtovnom denníku
Číselník izieb
Číselník nastavení externých webových služieb
Číselník neskladových položiek
Číselník štátov
Číselník typov izieb
Číselník účelov pobytu
Číselný index
Číselný rad
Číselný rad - skladové skupiny
Číselný rad - sklady
Číslo GLN - export faktúr EDITEL
Číslo objednávky
Číslo povolenia na predaj SBL - obchodný partner
Číslovanie dokladov (záznamov)
Číslovanie dokladov v peňažnom denníku
Číslovanie dokladov v peňažnom denníku (nastavenie)
Číslovanie dokladov v účtovnom denníku
Číslovanie dokladov v účtovnom denníku (nastavenie)
Číslovanie faktúr
Číslovanie objednávok
Číslovanie príjemiek
Číslovanie skladových kariet
Číslovanie skladových kariet
Číslovanie typov dokladov (pohľadávky a záväzky)
Číslovanie výdajok
Čítačka čiarových kódov
Čítačka čipových kariet - elektronický podpis
Čítačka dokladov Access OCR31x
Čítačka dokladov Access OCR31x - inštalácia
Čítačka dokladov Access OCR31x - nastavenie predvolenej konfigurácie
Čítačka dokladov XTIOT XTZ62E
Čítačka dokladov XTIOT XTZ62E - inštalácia
Čítačky dokladov
Čítačky dokladov - všeobecné informácie
Čítanie denného elektronického žurnálu z pokladnice
Čítanie PLU z pokladnice
Členenie
Členovia klubu - Cardberg
Členovia klubu - OBERON Basic
Členovia klubu - OBERON vernostný systém (klient)
Členovia klubu - vernostné systémy
Členské krajiny EU
Čo je elektronický podpis
Čo je OBERON
Čo je opravný zápis k zápisu úhrady zálohovej faktúry
Daň za ubytovanie
Daňová evidencia
Daňové odpisy - účtovanie
Daňové priznanie DPH
Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel
Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel
Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel
Daňové priznanie k dani z prímov
Daňový bonus
Daňový úrad - ročné hlásenie
Darčekové poukazy - Bigeron
Darčekové poukážky v Pokladnici OBERON
Darčekový kôš - sada
Darčekový kôš - sada - príklad
Darčekový poukaz (certifikát) - grafický prehľad izieb
Darčekový poukaz (certifikát) - kniha rezervácií
Databáza - poškodenie
Databáza - prevod do novej
Databáza nie je dostupná
Databáza s predpripravenými údajmi
Databáza so skúšobnými údajmi
Databáza SQL servera - zálohovanie
Databáza SQL servera - zálohovanie
Databázové systémy
Databázový konektor
Databázový stroj
Dátum a čas vo fiškálnom module
Dátum a čas vo fiškálnom module
Dátum výroby
Dávka
Debetná karta
D-EDGE - nastavenie automatickej úloy - formulár
D-EDGE - nastavenie komunikácie s OBERON-om
D-EDGE - všeobecné informácie
Definovanie rozhrania webovej služby
Delenie výdajok
Demo verzia OBERON-u
Demo verzia OBERON-u
Denná tržba majiteľovi
Denná uzávierka
Denná uzávierka
Denná uzávierka
Denná uzávierka
Denná uzávierka - automatické účtovanie tržieb (jednoduché účtovníctvo)
Denná uzávierka - automatické účtovanie tržieb (podvojné účtovníctvo)
Denné menu
Denník - peňažný
Denník - účtovný
Dennú uzávierku nie je možné vyhotoviť
Detaily - položky - LUKUL
Deti - nastavenie veku
Detské porcie
Devízy
Devízy - import kurzového lístka z ECB
Devízy - stiahnutie kurzového lístka z ECB
DFWL
Dialógové okno - zaúčtovanie kurzového rozdielu
DIBAL
Diéty
Digitálne váhy
Digitálny podpis
Displej bonovací
Displeje - zákaznícke
Distribúcia SBL
Distribútori SBL
Diškrécia - LUKUL
Diškrécia - LUKUL
Diškrécia - LUKUL - nastavenie
Dizajnové a rezervačné riešenia - Bigeron
Dlhodobý majetok - zaevidovanie
DLL
DLL
DLL knižnica - Fiscal Universal Interface
DLL knižnica - Fiscal Universal Interface - príprava prostredia
Dobropis
Dočasná trial licencia
Dočasná verzia OBERON-u
Dočasne nedostupná položka - F6 - skladové karty
Dočasne nedostupná položka - LUKUL
Dočasne nedostupná položka - OBERON eMenu
Dočasne nedostupná položka - OBERON eMenu
Dodávateľ
Dodávateľ - obchodný partner
Dodávateľ na skladovej karte - hromadná zmena
Dodávatelia - obchodní partneri
Dodávateľské faktúry
Dodávateľské objednávky
Dodávateľský úver
Dohoda o vykonaní práce
Dochádzka
Dochádzka
Dochádzka
Dochádzka
Dochádzka
Dochádzka
Dochádzka
Dochádzka
Dochádzka
Dochádzka
Dochádzka
Dochádzka
Dochádzka
Dochádzka - pracovník
Dochádzka - Pracovný kalendár
Dochádzka - všeobecne o koncepcii
Dochádzkové terminály
Dochádzkové terminály
Dochádzkové terminály
Dochádzkové terminály - identifikácia pracovníkov pomocou snímača ECI-125
Dochádzkové terminály - identifikácia pracovníkov pomocou snímača ECI-20
Dochádzkové terminály - identifikácia pracovníkov pomocou snímača RFID kľúčov
Dochádzkové terminály - porovnanie
Dochádzkové terminály - všeobecné informácie
Dochádzkový terminál EXALOGIC A-C071S
Dochádzkový terminál EXALOGIC A-C071S - inštalácia
Dochádzkový terminál OBERON
Dochádzkový terminál OBERON - Agenda firmy
Dochádzkový terminál OBERON - Agenda firmy - inštalácia
Dochádzkový terminál OBERON - inštalácia
Docházkový systém
Doklad - rozúčtovanie na viac účtov účtovného rozvrhu
Doklad - štruktúra a možnosti (všeobecné informácie)
Doklady - číslovanie
Doklady - import z iných softvérov (XML, CSV)
Doklady - ochrana
Doklady - typy v knihe pohľadávok a záväzkov
Doklady - zamknutie
Doklady (záznamy) - členenie
Dokument - príloha k dokladom a záznamom (pohľadávka, výdajka, reklamácia/servis...)
Dokumentácia - OBERON API
Dokumentácia - servisní technici a integrátori
Dokumentácia - špecializovaná
Dokumentácia - štandardná
Dokumentácia - univerzálne rozhrania
Dokumentácia - webové služby
Dokumenty
Dokumenty a obrázky - knižnica
Dokumenty a obrázky - pridanie do knižnice
Dokumenty a výkazy pracovníkov
Dokumenty k faktúre
Dokumenty v personalistike
Domová kniha
Donáška - LUKUL
Donáška - LUKUL - QR kódy
Donáška - nastavenia
Doplatok do sumy minimálnej mzdy
Doplnkový materiál
Doplnkový materiál - podpora
Doplnky
Dopyt na ubytovanie
Doručené faktúry
Došlé faktúry
Dotykový displej
Dotykový displej
Dovolenkový priemer
DPH
DPH
DPH - kniha evidencie
DPH - kontrolný výkaz
DPH - zmena sadzby
DPH daňové priznanie
DPI - zmena podľa Windows
Driver - Fiscal Universal Interface
Driver - Fiscal Universal Interface - príprava prostredia
Drobný investičný majetok
Drobný investičný majetok - kniha
Druh dokladu - kniha pohľadávok a záväzkov
Druhy licencií
Druhy pohybov
Druhy pohybov - ako používať
Dverové zámky
Dverové zámky ASSA ABLOY
Dverové zámky SALTO
Dverové zámky SEALOCK
Dvojrozmerný kód
Dýško - LUKUL
Dýško - LUKUL
Dýško - LUKUL - nastavenie
EAN
EAN- snímač
EAN-13
Easy-Pos - inštalácia
Easy-Pos.eKasa - fiškálna tlačiareň
Easy-Pos.eKasa - inštalácia
Easy-Pos.eKasa - PPEKK
ECB - import kurzového lístka z ECB
ECI-125
ECI-125 - inštalácia
ECI-20
ECI-20 - inštalácia
ECM - Nastavenie komunikácie
ECM - Neodoslané doklady
ECM - Poloha pokladnice
ECM - režimy použitia
ECM - Servisné funkcie
ECM - základné informácie
ECM - Zápis identifikačných a autentifikačných údajov
eDane - export výkazov
eDane - poznámky k účtovnej závierke
eDane - priznania a výkazy
eDane - problém s aplikáciou
EDITEL - doplnok
EDITEL - export faktúr
Editor jazykov
Editor kódu
Editor kódu
Editor na úpravu súborou typu XML
Editor predlohy
Editor programového kódu
Editor tlačových výstupov
Education, s.r.o.
Edumio
EFox-T Elcom RP80 - CHDÚ
EFox-T Elcom RP80 - inštalácia
EFox-T Elcom RP80 - PPEKK
EFox-T Elcom RP80 eKasa - fiškálna tlačiareň
eID karta - inštalácia balíka aplikácií
eKasa - ECM - Nastavenie komunikácie
eKasa - ECM - Neodoslané doklady
eKasa - ECM - Poloha pokladnice
eKasa - ECM - režimy použitia
eKasa - ECM - Servisné funkcie
eKasa - ECM - základné informácie
eKasa - ECM - Zápis identifikačných a autentifikačných údajov
eKasa - EXALOGIC CashRegister Manager - základné informácie
eKasa - offline režim
eKasa - postup získania identifikačných a autentifikačných údajov
eKasa - stavy pokladnice
eKasa doklady - automatické účtovanie
eKasa Easy-Pos
eKasa EFox-T Elcom RP8
eKasa EFox-T Elcom RP80 - inštalácia
eKasa Euro-150 v režime on-line
eKasa Euro-150 v režime on-line - inštalácia
eKasa Euro-50 v režime on-line
eKasa Euro-50 v režime on-line - inštalácia
eKasa FiskalPRO
eKasa FiskalPRO - inštalácia
eKasa FiskalPRO A8
eKasa klient ECM - nastavenie (formulár)
eKasa PANDORA
eKasa PANDORA - aktualizácia firmvéru
eKasa PANDORA - fiškálna tlačiareň
eKasa PANDORA - CHDÚ
eKasa PANDORA - inštalácia
eKasa PANDORA - nastavenie ECM
eKasa PANDORA - nastavenie komunikácie
eKasa PANDORA - PPEKK
eKasa Pegas FM-06
eKasa Pegas FM-06 - inštalácia
eKasa Pegassino Printer
eKasa Pegassino Printer - inštalácia
eKasa tlačiarne - všeobecné informácie
eKasa VAROS FT4000B
eKasa VAROS FT4000B - inštalácia
eKasa VAROS FT5000
eKasa VAROS FT5000 - inštalácia
eKasa zariadenia - porovnanie
Elcom EFox eKasa
E-learining - Edumio
Elektronická evidencia tržieb v ČR
Elektronická registračna pokladnica
Elektronická výplatná páska
Elektronická výplatná páska
Elektronické bankovníctvo
Elektronické hotelové zámky
Elektronické podpisovanie v OBERON-e
Elektronické váhy
Elektronické váhy - zapojenie viacerých váh
Elektronický jedálny lístok
Elektronický jedálny lístok - OBERON eMenu
Elektronický podpis - inštalácia balíka aplikácií pre eID
Elektronický podpis - overenie dôveryhodnosti
Elektronický podpis - všeobecné informácie
Elektronický podpis v OBERON-e
Elektronický podpis v systéme OBERON
E-mail - centrum podpory
Email - poslať faktúru
E-mail - poštový klient
E-mail - šifrovanie
E-mail - výrobca
E-mail - XML komunikácia
E-mail - zoznam príjemcov správ
E-mail - zoznam zakázaných príjemcov správ
E-mailová notifikácia pre hosťa pred jeho príchodom
E-mailové notifikácie - generátor
E-mailové notifikácie - predlohy
E-mailové správy
E-maily - hromadné zasielanie
E-maily - možnosti odosielania
E-maily - predlohy
eMenu
eMenu - elektronický jedálny lístok
eMenu LUKUL - nastavenia
EPSON TM-T20II - tlačiareň
EPSON TM-T20II - zápis nastavení do fiškálneho zariadenia
ERP
ESET antivírusový systém
E-shop - všeobecné informácie
E-shop - inštalácia PrestaShopu
E-shop - off-line
E-shop - on-line pripojenie
E-shop - PrestaShop
eShop UNIObchod
eShop Universal Interface
eShop Universal Interface - internetové obchody
Etikety - automatická tlač na Pokladnici OBERON
Etikety - tlač
Etikety - tlačiarne

Euro-150 v režime off-line - inštalácia
Euro-150/o Flexy BAT v režime off-line
Euro-150/o Flexy Plus v režime off-line
Euro-150/o Flexy STD v režime off-line
Euro-150/o v režime on-line
Euro-150/o v režime on-line - inštalácia
Euro-150i/o Flexy BAT Plus v režime off-line
Euro-150i/o Flexy BAT v režime off-line
Euro-150i/o v režime on-line
Euro-150i/o v režime on-line - inštalácia
Euro-50/o Cash v režime off-line
Euro-50/o Mini v režime off-line
Euro-50/o v režime off-line - inštalácia
Euro-50/o v režime on-line
Euro-50/o v režime on-line - inštalácia
Euro-50i/o Cash v režime off-line
Euro-50i/o Mini v režime off-line
Euro-50i/o v režime off-line - inštalácia
Euro-50i/o v režime on-line
Euro-50i/o v režime on-line - inštalácia
EuroSMS
Event
Evidencia (kniha, agenda) - ovládanie
Evidencia dochádzky
Evidencia dochádzky
Evidencia dochádzky
Evidencia dochádzky
Evidencia dochádzky
Evidencia dochádzky
Evidencia dochádzky
Evidencia dochádzky
Evidencia dochádzky
Evidencia dochádzky
Evidencia dochádzky
Evidencia dochádzky
Evidencia dochádzky
Evidencia dochádzky
Evidencia dochádzky na softvérových dochádzkových termináloch
Evidencia dokumentov
Evidencia dokumentov
Evidencia dokumentov
Evidencia DPH
Evidencia hotovosti v Hotelovej recepcii
Evidencia hotovosti v Hotelovej recepcii
Evidencia hromadných správ
Evidencia pracovného času
Evidencia pracovného času
Evidencia pracovného času
Evidencia pracovného času
Evidencia pracovného času
Evidencia pracovného času
Evidencia pracovného času
Evidencia pracovného času
Evidencia pracovného času
Evidencia pracovného času
Evidencia pracovného času
Evidencia príchodov a odchodov
Evidencia prijatých faktúr
Evidencia reklamácií a servisu
Evidencia rezervácií ubytovania
Evidencia SBL
Evidencia ubytovaných
Evidencia vozidiel
Evidencia vozidiel
Evidencia vydaných faktúr
Evidencia zápočtov faktúr
Evidencia zápočtov faktúr - rezervačný portál (JÚ)
Evidencia zápočtov faktúr - rezervačný portál (PÚ)
Evidenčný list dôchodkového zabezpečenia
EXALOGIC
EXALOGIC A-C071S - dochádzkový terminál
EXALOGIC A-C071S - inštalácia
EXALOGIC A-C071S - zadávanie znakov
EXALOGIC CashRegister Manager
EXALOGIC CashRegister Manager - Nastavenie komunikácie
EXALOGIC CashRegister Manager - Neodoslané doklady
EXALOGIC CashRegister Manager - Poloha pokladnice
EXALOGIC CashRegister Manager - režimy použitia
EXALOGIC CashRegister Manager - Servisné funkcie
EXALOGIC CashRegister Manager - Zápis identifikačných a autentifikačných údajov
EXALOGIC ECI-125
EXALOGIC ECI-125 - inštalácia
EXALOGIC ECI-20
EXALOGIC ECI-20 - inštalácia
Excel - import (aktualizácia) predajných cien
Excel - import (aktualizácia) skladových kariet
Excel - import (aktualizácia) údajov
Expedia - D-EDGE
Expedia.com - manažér rezervačných kanálov (Hotel Channel Manager) - všeobecné informácie
Expedícia tovaru zo skladu - Chameleoon
Export do HTML - grafický prehľad izieb
Export do XML - hlásenie pobytu cudzincov
Export dokladov do iných softvérov
Export e-mailových adries do súboru
Export e-mailových adries do súboru typu TXT - obchodní partneri
Export e-mailových adries z histórie ubytovaných osôb
Export o vyplatených zálohoch do CSV
Export o vyplatených zálohoch do CSV - sprievodca
Export príkazov na úhradu - podporované formáty
Export účtovného denníka na externé spracovanie
Export údajov - off-line pobočkový režim
Export údajov - XML komunikácia (sprievodca)
Export údajov v OBERON-e - prehľad možností
Export výkazov do aplikácie eDane
Export/import XML/CSV súborov - off-line internetový obchod
Externá prevádzka
Externé produkty a služby - prehľad
Externé webové služby
Externé webové služby - číselník prihlasovacích údajov
Externý sklad
F6 - označiť položku za dočasne nedostupnú
Faktúra - - úhrada za ubytovanie
Faktúra - cudzia mena
Faktúra - oprava
Faktúra - pohľadávka
Faktúra - vystavenie
Faktúra - zaevidovanie
Faktúra - záväzok
Faktúra cez pokladnicu
Faktúra do e-mailu
Faktúra emailom
Faktúra na zálohu - zaúčtovanie - príklad
Faktúra s logom
Faktúra s ľubovoľným textom
Faktúra v cudzej mene
Faktúra v cudzom jazyku - doplnok
Faktúra z Booking.com (JÚ)
Faktúra z Booking.com (PÚ)
Fakturácia - prvé kroky
Fakturácia - základné možnosti
Faktúry - export do iných softvérov (XML)
Faktúry - hromadné vystavenie
Faktúry - import od dodávateľov (XML)
Faktúry - import z iných softvérov (XML)
FAQ - najčastejšie kladené otázky
FAQ - všeobecne o OBERON-e
Farba - skladové karty
Farba izby
Farba izby - nastavenie
Farebné odlíšenie každého druhého riadka
Farebné odlíšenie záznamov - skladové karty
Fast food
Fast food
Fast food výdaj - bonovacie monitory
Fastfood
Filtre
Filtre - postup nastavenia
Filtre - používanie
Filtre - príklady
Filtre - rozšírené
Filtre - tipy na prácu
Filtre - základné
Filtre v evidenciách - aktivácia viacerých (Shift)
FinStat - informácie o obchodnom partnerovi
Finstat - nastavenia programu
Firemné údaje
Firma - CRM a registratúra - nastavenia programu
Firma - Hotelová recepcia - nastavenia programu
Firma - Moduly - nastavenia programu
Firma - Mzdy a dochádzka - nastavenia programu
Firma - Sklad - nastavenia programu
Firma - Účtovníctvo - nastavenia programu
Firma - Všeobecné - nastavenia programu
Firmvér eKasa PANDORA - aktualizácia
Fiscal UNI (CZ)
Fiscal Universal Driver
Fiscal Universal Driver - príprava prostredia
Fiscal Universal Interface
Fiscal Universal Interface - inštalácia zariadenia
Fiscal Universal Interface - nastavenie komunikácie (formulár)
Fiscal Universal Interface - pre používateľov
Fiscal Universal Interface - pre vývojárov
Fiscal Universal Interface - príprava prostredia
Fiscal Universal Interface - všeobecné informácie
Fiscal Virtual - inštalácia
FiskalPRO - nastavenie lokácií
FiskalPRO - platobné terminály
FiskalPRO - zapnuté platobné funkcie
FiskalPRO A8 - inštalácia
FiskalPRO A8 eKasa - fiškálna tlačiareň
FiskalPRO A8 eKasa - CHDÚ
FiskalPRO A8 eKasa - inštalácia
FiskalPRO A8 eKasa - platobný terminál
FiskalPRO A8 eKasa - PPEKK
FiskalPRO eKasa - fiškálna tlačiareň
FiskalPRO eKasa - CHDÚ
FiskalPRO eKasa - inštalácia
FiskalPRO eKasa - platobný terminál
FiskalPRO eKasa - PPEKK
FiskalPRO N86
FiskalPRO N86 - fiškálna tlačiareň
FiskalPRO N86 - inštalácia
FiskalPRO N86 - platobný terminál
FiskalPRO N86 - PPEKK
FiskalPRO platobný terminál - inštalácia
FiskalPRO VX 520
FiskalPRO VX 675
FiskalPRO VX 680
FiskalPRON86 - CHDÚ
Fiškálna tlačiareň - nastavenie ECM
Fiškálna tlačiareň - zdieľanie
Fiškálna tlačiareň Easy-Pos.eKasa
Fiškálna tlačiareň Easy-Pos.eKasa - inštalácia
Fiškálna tlačiareň Efox/o - T Elcom RP80
Fiškálna tlačiareň Efox/o - T Elcom RP80 - inštalácia
Fiškálna tlačiareň eKasa PANDORA
Fiškálna tlačiareň eKasa PANDORA - aktualizácia firmvéru
Fiškálna tlačiareň eKasa PANDORA - inštalácia
Fiškálna tlačiareň FiskalPRO A8 eKasa
Fiškálna tlačiareň FiskalPRO A8 eKasa - inštalácia
Fiškálna tlačiareň FiskalPRO eKasa
Fiškálna tlačiareň FiskalPRO eKasa - inštalácia
Fiškálna tlačiareň FiskalPRO N86
Fiškálna tlačiareň FiskalPRO N86 - inštalácia
Fiškálna tlačiareň Pegas FM-06 eKasa
Fiškálna tlačiareň Pegas FM-06 eKasa - inštalácia
Fiškálna tlačiareň Pegassino Printer eKasa
Fiškálna tlačiareň Pegassino Printer eKasa - inštalácia
Fiškálna tlačiareň VAROS FT4000B
Fiškálna tlačiareň VAROS FT4000B - inštalácia
Fiškálna tlačiareň VAROS FT5000B
Fiškálna tlačiareň VAROS FT5000B - inštalácia
Fiškálne tlačiarne
Fiškálne tlačiarne - porovnanie
Fiškálne tlačiarne - sieťová tlač
Fiškálne tlačiarne (eKasa) - všeobecné informácie
Fiškálne zariadenia - porovnanie
Fiškálne zariadenia - všeobecné informácie
Fiškálne zariadenie Fiscal Virtual
Fiškálne zariadenie Fiscal Virtual - inštalácia
Fiškálny rok
Formáty exportovaných príkazov na úhradu
Formáty XML a CSV - off-line internetový obchod
Formulár Alternatívna merná jednotka (balenie)
Formulár eMenu - nastavenia
Formulár Hromadná správa (kampaň)
Formulár Internetový obchod - on-line pripojenie
Formulár Jedálny lístok
Formulár Nastavenie - eKasa klient ECM
Formulár Nastavenie Fiscal Universal Interface
Formulár Pokladnica OBERON - nastavenia
Formulár Prevádzka
Formulár Rozhranie webovej služby
Formulár Skladová karta
Formulár Stav prijatej objednávky
Formulár Typ izby
Formulár Typ platby
Formulár Vernostný systém
Formulár Zariadenia
Formulár Zaúčtovanie mzdy - nastavenie
Formulár Zmluvná rezervácia
Framework
Framework 4.8 - inštalácia
Framework 4.8 - inštalácia certifikátov a aktualizácií pre Win 7 SP1
FT4000B eKasa - inštalácia
FT4000B VAROS eKasa
FT5000 eKasa - inštalácia
FT5000B VAROS eKasa
Fulltextové vyhľadávanie položiek - LUKUL
Fulltextové vyhľadávanie v programe
Fyzický prechod pracovníka
Gastroaplikácia LUKUL
Gastroaplikácia LUKUL - porovnanie režimov
Gastroaplikácia LUKUL - režim donášky
Gastrolístky
Generátor čiarového kódu
Generátor čiarového kódu
Generátor čiarového kódu
Generátor notifikácií
Generátor variantov
Generátor variantov skladovej karty
Generovanie tlačového výstupu
Generovanie tlačového výstupu - bližšie nastavenia
GLN - definícia
GLN (Globálne lokalizačné číslo) - EDITEL - nastavenie
GLN číslo - export faktúr EDITEL
Globálne lokalizačné číslo - definícia
Globálne lokalizačné číslo - export faktúr EDITEL
Globalpayments - Beds24
Gmail SMTP server
Google Calendar
Google kalendár
Google kalendár - nastavenie (používateľ)
Google účet - SMTP server
GP tom - LUKUL
GP tom - platobné terminály
GP tom - platobný POS terminál
GP tom - postup inštalácie
GP tom PIN - LUKUL
GP Webpay
GPrinter 80250 Plus - tlačiareň
GPrinter 80250 Plus - zápis nastavení do fiškálneho zariadenia
Grafický prehľad cien
Grafický prehľad izieb
Grafický prehľad izieb - export do HTML
Grafický prehľad poskytovaných služieb
Grafický prehľad stolov
Grafický prehľad úloh a udalostí
Grandus - všeobecné informácie
GS1 Slovakia
GS1 Slovakia - GLN
Hardvérové a softvérové požiadavky
Hardvérový kľúč - multilicencia
Hardvérový kľúč - nastavenie na disk K
Hardvérový kľúč - zmena cesty
Heslo - autentifikačný balíček (eKasa)
Heslo - šifrovanie e-mailov a pdf súborov
Heslo do OBERON-u
Heslo do servera OAC - ako zistím?
Heslo na zasielanie príloh - používateľ
Heslo používateľa - nastavenie
Heslo používateľa - nastavenie
HikCentral
HikCentral - formulár Osoba
História mzdových sadzieb
História OBERON-u
História sadzieb základných náhrad
História ubytovaných osôb
Hľadanie - základné pojmy
Hľadať kdekoľvek
Hlásenie o pobyte cudzincov - kniha ubytovaných
Hlásenie pobytu (pre cudzineckú políciu) - report
Hlásenie pobytu (pre cudzineckú políciu) - tlačový výstup
Hlásenie pobytu cudzincov - export do XML
Hlásenie pobytu cudzincov - export do XML
Hlavička dokladu
Hlavička tabuľky
Hlavná kategória - nastavenie (e-shop)
Hlavná kniha - tlač
Hlavná pokladňa
Hlavná vetva pre kategórie skladových kariet
Hodinová minimálna mzda
Hodnota ceniny
Hodnota skladových zásob
Hodnota skladu
Homebanking
Horná časť formulára dokladu
Hospodársky rok
Hosť - požiadavky
Hotel channel manager - Beds24
Hotel channel manager - D-EDGE
Hotel Channel Manager - všeobecné informácie
Hotel on-line check-in
Hotel on-line check-in - technické informácie
Hotel on-line check-in - všeobecné informácie
Hotel on-line check-in (pre check-in)
Hotel on-line check-in (rýchly check-in)
Hotel on-line check-in pre WordPress
Hotelová recepcia - automatické načítanie identifikačných údajov
Hotelová recepcia - prevádzky
Hotelová recepcia - prvé kroky
Hotelová recepcia - všeobecne o koncepcii
Hotelová recepcia - základné možnosti
Hotelové účty
Hotelové zámkové systémy
Hotelový účet - evidencia
Hotelový účet - formulár
Hotelový účet - prístup hosťa
Hotelový účet - úhrada za ubytovanie
Hotelový účet - vytvorenie
Hotovosť
Hotovosť pokladnice - typy vkladov a výberov
Hromadná rezervácia - postup
Hromadná správa (kampaň) - formulár
Hromadná tlač - nastavenie
Hromadná tlač - všeobecné informácie
Hromadná zmena sadzieb DPH - skladové karty
Hromadné overenie IČ DPH - obchodní partneri
Hromadné označovanie záznamov
Hromadné SMS
Hromadné SMS
Hromadné správy (kampane)
Hromadné účtovanie bankových výpisov
Hromadné účtovanie dokladov
Hromadné účtovanie dokladov - formulár
Hromadné účtovanie dokladov - sprievodca
Hromadné účtovanie majetku (daňových odpisov)
Hromadné účtovanie majetku (účtovných odpisov)
Hromadné vystavenie faktúr - pohľadávok
Hromadné zasielanie e-mailov
Hromadné zasielanie e-mailov - nastavenie
Hromadné zasielanie SMS správ
Hromadné zaúčtovanie skladu
Hromadný mailing
Hromadný mailing
Hromadný mailing - export e-mailových adries
Hromadný mailing - nastavenie
Hromadný mailing - zoznam príjemcov správ
Hromadný mailing - zoznam zakázaných príjemcov správ
Hromadný príkaz na úhradu - postup zaslania do banky
Hviezdička (symbol) - označovanie záznamov
Chameleoon
Channel manager - Beds24
Channel manager - D-EDGE
Channel Manager - všeobecné informácie
Channel Manager Beds24 - nastavenie komunikácie s OBERON-om
Channel Manager Beds24 - prepojenie s Booking.com
Channel Manager D-EDGE - nastavenie komunikácie s OBERON-om
CHDÚ
CHDU s.r.o. - Easy-Pos.eKasa
Check-in v určitých dňoch
Check-in v určitých dňoch
Chyba databázy
Chyba databázy
Chyba databázy - prevod do novej databázy
Chyba pri spúšťaní aplikácie eDane
Chýbajúce alebo poškodené programové súbory
Chybové hlásenia
Chyby
IBAN
IČ DPH - automatické overenie
IČ DPH obchodných partnerov - hromadné overenie
IČO - vyhľadanie obchodného partnera na internete
IČPV
ID hotela - D-EDGE
ID typu izby - D-EDGE
ID účtu - D-EDGE
IDE - Fiscal Universal Interface
IDE - Integrated Development Environment
Identifikačné údaje
Identifikačné údaje - zápis v ECM
Identifikačné údaje (eKasa) - postup získania
Identifikačný balíček (eKasa)
Implementácia - protokol
Implementačný protokol
Import - skladové karty, predajné ceny
Import bankových výpisov
Import dokladov z iných softvérov
Import dokladu - XML komunikácia (sprievodca)
Import faktúr z iných účtovných programov - doplnok
Import faktúry z iného softvéru
Import kurzového lístka - formulár
Import kurzového lístka - nastavenie
Import kurzového lístka z ECB
Import obchodných partnerov - jednorazový
Import objednávky do faktúry
Import predajných cien
Import predkontácií - jednoduché účtovníctvo
Import predkontácií - podvojné účtovníctvo
Import príjemky z iného softvéru
Import skladových kariet
Import skladových kariet - PLU
Import skladových kariet z PrestaShopu
Import účtovného rozvrhu a predkontácií
Import údajov - off-line pobočkový režim
Import údajov - XML komunikácia (sprievodca)
Import údajov do modulu Hotelová recepcia - kniha ubytovaných
Import údajov v OBERON-e - prehľad možností
Import údajov z iného softvéru
Import údajov zo súboru typu XLSX
Import XLSX
Informačný systém o cene práce (ISCP)
Informovanie o cenách - zákaznícky displej
Informovanie o cenách - zákaznícky displej OBERON
Inicializačné údaje
Inicializačné údaje - zápis v ECM
Inicializačné údaje (eKasa) - postup získania
Inicializačný balíček (eKasa)
Insert - označovanie záznamov
Insert - výrobné čísla
Inštalácia .NET Framework 4.8
Inštalácia aktualizácie
Inštalácia balíka aplikácií pre kartu eID
Inštalácia bonovacej tlačiarne
Inštalácia bonovacieho monitora
Inštalácia certifikátov pre .NET Framework 4.8
Inštalácia čítačky dokladov Access OCR31x
Inštalácia čítačky dokladov XTIOT XTZ62E
Inštalácia dochádzkového terminálu EXALOGIC A-C071S
Inštalácia dochádzkového terminálu OBERON
Inštalácia fiškálnej tlačiarne - Fiscal Universal Interface
Inštalácia jazykovej mutácie
Inštalácia kvalifikovaného certifikátu CA
Inštalácia MariaDB
Inštalácia MS SQL Servera
Inštalácia MySQL Servera
Inštalácia novšej verzie OBERON-u
Inštalácia novšej verzie OBERON-u - automatická databázová aktualizácia
Inštalácia novšej verzie OBERON-u z internetu
Inštalácia OBERON-u
Inštalácia OBERON-u - sieťová (všeobecné informácie)
Inštalácia platobného POS terminálu
Inštalácia Pokladnice OBERON
Inštalácia PrestaShopu
Inštalácia súkromného kľúča
Inštalácia verejného kľúča
Inštalácia webovej služby
Inštalácia zákazníckeho displeja OBERON
Interaktívna obrazovka do kuchyne/baru
Intergrita skladu
Internet booking engine
Internetbanking
Internetové obchody - všeobecné informácie
Internetový obchod - export/import XML/CSV súborov - všeobecné informácie
Internetový obchod - inštalácia PrestaShopu
Internetový obchod - manuálne spustenie úlohy
Internetový obchod - off-line
Internetový obchod - off-line pripojenie - formulár
Internetový obchod - on-line pripojenie
Internetový obchod - on-line pripojenie - formulár
Internetový obchod - on-line pripojenie (rozšírené nastavenia) - formulár
Internetový obchod - všeobecné informácie
Internetový obchod eShop universal interface
Internetový obchod PrestaShop
Internetový obchod Prestashop - import produktov do OBERON-u
Internetový obchod PrestaShop - inštalácia
Internetový obchod UNIobchod
Internetový obchod v systéme OBERON
Interný doklad
Interný formát OBERON
Intrastat
Inventárna karta - formulár
Inventárna karta drobného majetku - formulár
Inventúra - ASTON
Inventúra - mobilné zariadenia
Inventúra - OBERON Web
Inventúra hotovosti (mincovka)
Inventúra pokladnice
Inventúra skladu
Inventúra skladu - ASTON
Inventúra skladu - ASTON
Inventúra skladu - mobilné zariadenia
Inventúra skladu - OBERON Web
Inventúra skladu - spracovanie
Inventúrny súpis
Invertovať označenie záznamov
Inverzia označenia záznamov
Investičný majetok
Investičný majetok - kniha
Investičný majetok - zaevidovanie
Iný názov na pokladničnom dokladu ako v sklade
Iný softvér - import údajov
ISCP
ISCP
ISDOC - doplnok
ISDOC - import faktúr
Izba - formulár
Izby
Izby - číselník
Izby - prehľad obsadenosti
Java - ako odblokovať
Java - eDane
Jazdy
Jazdy
Jazdy
Jazyk - ako pridať do OBERON-u
Jazyk - pridanie do OBERON-u
Jazyk - pridanie do OBERON-u
Jazyk - tlačové výstupy
Jazyková mutácia - inštalácia
Jazyková mutácia - zmena
Jazykové verzie OBERON-u
Jazykové verzie programu
Jazykové verzie údajov
Jazyky - doplnok
Jazyky - preklady formulárov a tlačových výstupov
Jedálny lístok
Jedálny lístok - formulár
Jedálny lístok - OBERON eMenu
Jedálny lístok - skupiny jedál
Jedálny lístok v mobilnom zariadení
Jeden číselný rad pre všetky sklady
Jedinečný identifikátor izby
Jedinečný identifikátor typu izby
Jednoduchá karta - skladové karty
Jednoduchá karta - typy skladových kariet
Jednoduché účtovníctvo - prvé kroky
Jednoduché účtovníctvo - všeobecne o koncepcii
Jednoduché účtovníctvo - základné možnosti
Jednorazové vratné obaly
Jednorazový import skladových kariet
Jednorazový import údajov z iného softvéru
Jednorazový import údajov zo súboru typu XLSX
Jednorozmerný kód
Jednostranný zápočet
Jednotné kontaktné miesto
Jednoúčelové poukazy
Kábel 100 Mb - zapojenie
Kalendár Google
Kalendár podujatí
Kalendár podujatí - grafický prehľad izieb
Kalendár udalostí
Kalendár udalostí a Kalendár Google
Kalendár v OBERON-e
Kalkulácie jedál
Kalkulačka
Kam zálohovať
Kampane - hromadné správy
Kanály rezervácie ubytovania
Karta eID - inštalácia balíka aplikácií
Kartičky - bonovacie monitory
Karty - aktivácia pre ASSA ABLOY
Karty - aktivácia pre SALTO
Karty - aktivácia pre SEALOCK
Kaspersky antivírusový systém
Kategórie - dokumenty a obrázky
Kategórie - práva používateľov
Kategórie skladových kariet
Kategórie skladových kariet - automatické vytvorenie
Kaucia - ubytovanie
KB4490628 - inštalácia
KB474419 - inštalácia
KDS
KEP
KEP - overenie dôveryhodnosti
KEP v OBERON-e
Kitchen Display System
Klasifikácia produkcie
Klasifikácia produkcie
Klávesové skratky
Klávesové skratky v Pokladnici OBERON
Klávesové skratky v Pokladnici OBERON
Kniha bankových výpisov
Kniha cestovných príkazov
Kniha drobného investičného majetku
Kniha evidencie DPH
Kniha investičného majetku
Kniha jázd
Kniha pohľadávok
Kniha pohľadávok - - úhrada za ubytovanie
Kniha pohľadávok - kumulovanie benefitov
Kniha poskytovaných služieb
Kniha rezervácií
Kniha tržieb
Kniha ubytovaných
Kniha záväzkov
Kniha zmluvných rezervácií
Knižnica dokumentov a obrázkov
Kód chyby
Kód položky
Kód viazanej položky
Kódy štátov
Kódy štátov
Kombinovaná nomenklatúra
Komisionálny predaj
Komisionálny predaj - prevodka
Kompatibilita - prepísať správanie nastavenia vysokého DPI
Komunikácia eKasa - ECM
Komunikácia fiškálneho nastavenia - nastavenie
Konečná vyúčtovacia faktúra - zaúčtovanie - príklad
Koniec
Konkurenčný softvér - import údajov
Kontakt - centrum podpory
Kontakt - výrobca
Kontrola cien - ASTON
Kontrola hodnoty skladu v obstarávacích cenách
Kontrola skladu
Kontrola správnosti receptúr a predaných množstiev
Kontrola účtovného rozvrhu
Kontrolný výkaz DPH
Kontrolný výkaz DPH
Konzumácia na hotelový účet (Pokladnica OBERON)
Kópia pokladničného dokladu - tlač
Kopírovanie - skladové karty
Kopírovanie skladových kariet
Korecová Soňa
Košíkový predaj
Kôš - vymazanie a obnova záznamov
Kredit limit
Kredit limit - obchodný partner
Kreditná karta
Kreditná karta - LUKUL
Kuchyňa - bonovacie monitory
Kuchyňa - bonovacie tlačiarne
Kuchynský monitor
Kultúrne podujatia - kalendár
Kumulovanie benefitov - Cardberg
Kumulovanie benefitov - formulár
Kumulovanie benefitov - OBERON Basic
Kumulovanie benefitov - OBERON vernostný systém (klient)
Kumulovanie benefitov - pohľadávky a výdajky
Kumulovanie benefitov - Pokladnica OBERON
Kumulovanie benefitov - vernostný systém
Kupón - jednorazové vratné obaly
Kurzový lístok
Kurzový lístok - import z ECB
Kvalifikovaná elektronická pečať - inštalácia súkromného kľúča
Kvalifikovaná elektronická pečať - inštalácia verejného kľúča
Kvalifikovaný certifikát (ACA) - priradenie používateľovi
Kvalifikovaný certifikát CA - inštalácia
Kvalifikovaný elektronický podpis
Kvalifikovaný elektronický podpis - overenie dôveryhodnosti
Kvalifikovaný elektronický podpis v OBERON-e
Legislatíva
Legislatíva
Legislatíva - účtovná osnova
Len označené - filtrovanie záznamov
Letáková dohoda - formulár
Letáková dohoda - sklad
LibreOffice - import (aktualizácia) údajov
Licencia - aktivácia
Licencia - objednávka
Licencia - úhrada poplatku
Licencia pre 1 firmu
Licencia pre pobočku
Licencia trial
Licencie OBERON - cenník
Licencie OBERON - licenčná politika
Licencie OBERON - spôsob výpočtu ceny
Licencie OBERON - typy
Licencie OBERON - základné druhy
Licencie pre školy
Licenčná politika
Licenčné práva
Licenčné práva - hlavná ponuka
Limit pohľadávok
Lineárny kód
Linux - inštalácia OBERON-u
List stromovej štruktúry
LOG - sledovanie činností
Logo - prevádzka
Logo firmy - nastavenie
Logo na faktúre
Logo na faktúre
Logo na Pokladnici OBERON
Logo na Pokladnici OBERON
Logo prevádzky
Logo prevádzky - nastavenie
Logo účtovnej jednotky
Logovanie - sledovanie činností
Lokácia - nastavenie FiskalPRO
LUKUL - automatická ponuka príloh
LUKUL - automatická ponuka špecifikácií
LUKUL - automatické triedenie položiek
LUKUL - donáška - QR kódy
LUKUL - generovanie prístupových kódov
LUKUL - GP tom (PIN)
LUKUL - hlavná téma
LUKUL - inštalácia
LUKUL - mazanie účtov/položiek
LUKUL - mobilné riešenia
LUKUL - mobilný čašník (pre obsluhu)
LUKUL - nastavenia eMenu a donášky
LUKUL - nastavenia eMenu a donášky (formulár)
LUKUL - nastavenia v OBERON-e
LUKUL - nastavenie aplikáce v mobilnom zariadení
LUKUL - nielen mobilný čašník
LUKUL - nielen mobilný čašník - inštalácia
LUKUL - notifikácie
LUKUL - platba kartou
LUKUL - podrobnosti o položkách
LUKUL - porovnanie režimov
LUKUL - práca s aktívnym účtom
LUKUL - QR kódy pre hostí
LUKUL - QR kódy pre obsluhu
LUKUL - režim pre tablety
LUKUL - skupiny, priorita
LUKUL - softvérové a hardvérové požiadavky
LUKUL - údaje prenášané z OBERON-u
LUKUL - zakázanie automatickej aktualizácie
LUKUL eMenu
LUKUL eMenu - donáška
LUKUL eMenu - inštalácia
LUKUL eMenu - nastavenia
LUKUL eMenu (pre zákazníka)
LUKUL Local Server
LUKUL mobilný čašník
macOS - inštalácia OBERON-u
Mailing - hromadný
Mailling - export e-mailových adries
Majetok - drobný investičný
Majetok - investičný
Majetok - kniha drobného investičného majetku
Majetok - kniha investičného majetku
Majetok - účtovanie daňových odpisov
Majetok - účtovanie účtovných odpisov
Majetok - zaevidovanie
Majiteľ apartmánu - prístup k aktuálnej obsadenosti
Majiteľ izby (apartmánu)
Majiteľ izby (apartmánu) - nastavenie
Manažér rezervačných kanálov (Hotel Channel Manager) - všeobecné informácie
Manažér rezervačných kanálov Beds24
Manažér rezervačných kanálov Beds24 - nastavenie komunikácie s OBERON-om
Manažér rezervačných kanálov Beds24 - prepojenie s Booking.com
Manažér rezervačných kanálov D-EDGE
Manažér rezervačných kanálov D-EDGE - nastavenie komunikácie s OBERON-om
Manko - inventúra
Manuálna aktualizácia OBERON-u
Manuálna zmena príznakov používateľom - off-line transporty údajov
Manuálne odosielanie e-mailových správ
Manuálne odosielanie SMS správ
Manuálne spustenie úlohy - internetový obchod
Manuálne uzatvorenie hotelového účtu
Manuálne zálohovanie súborovej databázy Microsoft Access
Manuálny hromadný výber faktúr do zápočtu
Manuálny výber faktúr do zápočtu
MariaDB - databázový systém
MariaDB - inštalácia
MariaDB - kontrola fungovania
MariaDB - zálohovanie
MariaDB server - cloud
Marža
Maticový kód
max allowed packet - zmena v MariaDB
max allowed packet - zmena v MySQL
max_allowed_packet - zmena v MariaDB
max_allowed_packet - zmena v MySQL
Mazanie a obnova záznamov - kôš
Meno uvádzané na dokladoch
Menu
Menučka
Merné jednotky
Merné jednotky - číselník
Mesačná uzávierka
Mesačná uzávierka miezd
Mesačná uzávierka spracovaných miezd
Mesačný export o vyplatených zálohoch do CSV
Mesačný export o vyplatených zálohoch do CSV - sprievodca
Meškajúci pracovník - notifikácia
Metóda A - účtovanie skladu
Metóda B - účtovanie skladu
METRO - import príjemiek
Metro CSV - doplnok
Microsoft Access
Microsoft Access - sieťová inštalácia
Microsoft Access - zapojenie kábla 100 Mb
Microsoft SQL Server - databázový systém
Microsoft SQL Server - inštalácia
Microsoft SQL Server - zálohovanie
Microsoft Windows Server - možnosti použitia OBERON-u
MicrosoftRootCertificateAuthority2011.cer - inštalácia
Miestna daň za ubytovanie
Miestny poplatok - hotelová recepcia
Migrácia OBERON-u do iného počítača
Migrácia údajov do iného databázového systému
Migrácia údajov do SQL servera umiestneného v cloude
Mikro účtovná jednotka - nastavenia programu
Mikro účtovná jednotka - účtovná osnova
Mincovka
Mincovka
Mini - typ licencie
Minimálna dĺžka pobytu
Minimálna dĺžka pobytu
Minimálna mzda
Minimálna mzda
Minimálne poistné
Minimálny vymeriavací základ
MJ - číselník
Mobilné riešenia v OBERON-e
Mobilné terminály
Mobilné terminály - ODA
Mobilné terminály - všeobecné informácie
Mobilný terminál - všeobecné informácie
Mobilný terminál ODA S1-K
Mobilný terminál ODA S2
Modul na úpravu tlačových výstupov
Money - import faktúr
Money - transformačné šablóny
Monitor bonovací
Monitor do kuchyne
Možné problémy s registračnou pokladnicou
Možnosti dokladu
Možnosti importu a exportu údajov v OBERON-e
Možnosti použitia systému OBERON
Môžem poslať dennú uzávierku majiteľovi formou SMS alebo e-mailu?
MRP - import faktúr
MRZ (Machine Readable Zone) - čítačky dokladov
MS SQL Management Studio - inštalácia
MS SQL Server - inštalácia
Multilicencia - aktivácia
Multilicencia - info o jednotlivých moduloch
Multilicencia - moduly
Multilicencia - objednávka
Multilicencia - úhrada poplatku
Multilicencie - súbeh licencií
Multipack - sada - príklad
MySQL - zálohovanie
MySQL Server
MySQL Server - databázový systém
MySQL Server - inštalácia
Mzdová agenda
Mzdová legislatíva
Mzdová legislatíva
Mzdová osnova
Mzdové položky
Mzdové predkontácie
Mzdový softvér
N86
N86 - inštalácia
Nadstavbová webová aplikácia OBERON Web
Náhľad hotelového účtu - OBERON Web
Náhľad tlačového výstupu
Najčastejšie kladené otázky - CRM a registratúra
Najčastejšie kladené otázky - Hotelová recepcia
Najčastejšie kladené otázky - Jednoduché účtovníctvo
Najčastejšie kladené otázky - Mzdy a dochádzka
Najčastejšie kladené otázky - OBERON Center
Najčastejšie kladené otázky - Podvojné účtovníctvo
Najčastejšie kladené otázky - Pokladnica OBERON
Najčastejšie kladené otázky - Skladová evidencia
Najčastejšie kladené otázky - všeobecne o systéme OBERON
Nákup PHL
Nákup PHL
Nákupná cena - letáková dohoda
Nápojový lístok
Nápojový lístok - OBERON eMenu
Nápoveď - špecializovaná
Nápoveď - štandardná
Naskladnenosť
Naskladnenosť - ASTON
Nasledujúce účtovné obdobie
Nastavenia eMenu
Nastavenia Pokladnice OBERON - formulár
Nastavenia programu
Nastavenia programu
Nastavenia programu - Firma - CRM a registratúra
Nastavenia programu - Firma - Hotelová recepcia
Nastavenia programu - Firma - Moduly
Nastavenia programu - Firma - Mzdy a dochádzka
Nastavenia programu - Firma - Sklad
Nastavenia programu - Firma - Účtovníctvo
Nastavenia programu - Firma - Všeobecné
Nastavenia programu - hlavná ponuka
Nastavenia programu - Počítač - Všeobecné
Nastavenia programu - Používateľ - CRM a registratúra
Nastavenia programu - Používateľ - Hotelová recepcia
Nastavenia programu - Používateľ - Moduly
Nastavenia programu - Používateľ - Sklad
Nastavenia programu - Používateľ - Tlač
Nastavenia programu - Používateľ - Všeobecné
Nastavenia vzhľadu Pokladnice OBERON
Nastavenia XML komunikácie
Nastavenia XML komunikácie
Nastavenia XML komunikácie - hlavná ponuka
Nastavenie - eKasa klient ECM
Nastavenie automatickej úlohy 'On-line pobočková synchronizácia' - formulár
Nastavenie automatickej úlohy 'On-line pobočková synchronizácia' - hlavná ponuka
Nastavenie bonovacieho monitora
Nastavenie cenotvorby v Beds24
Nastavenie času
Nastavenie času
Nastavenie dátumu a času vo fiškálnom module
Nastavenie dochádzkového terminálu EXALOGIC
Nastavenie eurosms.sk
Nastavenie hesla používateľa
Nastavenie hromadnej tlače dokumentov
Nastavenie jedálneho lístka
Nastavenie komunikácie OBERON-u s Beds24
Nastavenie komunikácie OBERON-u s D-EDGE
Nastavenie komunikácie OBERON-u s off-line internetovým obchodom
Nastavenie komunikácie OBERON-u s on-line internetovým obchodom
Nastavenie komunikácie OBERON-u s PrestaShopom
Nastavenie merných jednotiek pri predaji SBL
Nastavenie notifikácie pre hosťa pred jeho príchodom
Nastavenie OBERON Automation Center (klient)
Nastavenie odosielania notifikácií
Nastavenie off-line pobočkového režimu
Nastavenie on-line pobočkového režimu
Nastavenie ovládača ECM
Nastavenie servera OBERON Automation Center
Nastavenie typov notifikácí
Nastavenie XML komunikácie (formulár)
Nastavenie zariadenia - formulár
Nastaviť zariadenie
Nástroj na úpravu tlačových výstupov
Natívny formát OBERON XML
Názov - vyhľadanie obchodného partnera na internete
Názvy objektov
Neaktívny obchodný partner
Nedostatočné licenčné práva na vykonanie tejto činnosti
Nedostatočné licenčné práva na vykonanie tejto činnosti
Nedostatočné licenčné práva na vykonanie tejto činnosti
Nemocenské
Neodoslané doklady
Neodoslané doklady
Neplátca - zmena na platiteľa
Neplatiteľ DPH registrovaný podľa §7,§7a - nastavenia programu
Nepodporovaný e-shop - možnosti pripojenia
Nepravidelné pracovné pomery
Nepravidelné pracovné pomery
Nepravidelné pracovné pomery
Neprítomnosť v práci
Neskladová položka - priradenie ku skladovej karte
Neskladové položky - číselník
Neskladové položky - zoznam
NET Framework
Neuhradené pohľadávky - kredit limit
NEXTIS - import príjemiek
Neziskové organizácie
Nie je možné tlačiť žiadny tlačový výstup
Notifikácia pre hosťa pred jeho príchodom
Notifikácie - generátor
Notifikácie - nastavenie typov
Notifikácie - predlohy
Notifikácie - tabuľka
Notifikácie o meškajúcich pracovníkoch
Nová firma
Nová prázdna databáza
Nová predajná cena - letáková dohoda
Nový účtovný rok
O automatických notifikáciách
O bezhotovostných platbách
O číslovaní dokladov v peňažnom denníku
O členení pracovníkov a rozúčtovaní miezd
O elektronických hláseniach do štátnych inštitúcií
O pracovných plánoch firmy
O predajných miestach a zónach
O prestávkach v práci
O programe
O spôsoboch odpisovania stavu zásob
OAC - automatické notifikácie
OAC - databázové systémy (podpora)
OAC - generátor notifikácií
OAC - nastavenie klienta
OAC - nastavenie servera
OAC - OBERON Automation Center (klient)
Obal
Občianske združenie
Obdobie
Obdobie - zmena
Obedové menu
OBERON - Agenda firmy - dochádzkový terminál
OBERON - Agenda firmy terminál
OBERON - čo to je
OBERON - dochádzkový terminál
OBERON - hardvérové a softvérové požiadavky
OBERON - Hotel Reservation
OBERON - Hotel Reservation - inštalácia pluginu
OBERON - migrácia do iného počítača
OBERON - nastavenia
OBERON - štruktúra
OBERON - technické parametre
OBERON - všeobecné informácie
OBERON API - príklad exportu a importu objednávok
OBERON API - príklad exportu skladových kariet
OBERON API - príprava vývojového prostredia
OBERON API - základné objekty
OBERON Automation Center
OBERON Automation Center - nastavenie klienta
OBERON Automation Center - nastavenie servera
OBERON Automation Center - všeobecné informácie
OBERON Automation Center (klient)
OBERON Automation Center (klient) - formulár
OBERON Automation Center Service.exe (server)
OBERON Automation Client.exe (klient)
OBERON Basic
OBERON Basic - rozšírenie
OBERON Basic - vernostný systém
OBERON bez licencie
OBERON Center
OBERON Center - aktualizácia z internetu
OBERON Center - automatické zálohovanie
OBERON Center - automatické zálohovanie databázy SQL servera
OBERON Center - funkcie
OBERON Center - internetový obchod
OBERON Center - off-line transporty údajov
OBERON Center - otvorenie
OBERON Center - rozhranie webovej služby
OBERON Connector - všeobecné informácie
OBERON Data Assistant
OBERON Data Assistant - ODA S1-K
OBERON Data Assistant - ODA S2
OBERON Data Cloud
OBERON Database - transport údajov
OBERON eMenu
OBERON eMenu
OBERON eMenu - mobilné riešenia
OBERON na internete (www.exalogic.sk)
OBERON na Linuxe
OBERON na macOSe
OBERON terminál - dochádzkový
OBERON terminál - inštalácia
OBERON tlačí len niektoré tlačové výstupy
OBERON vernostný systém (klient)
OBERON vernostný systém (klient)
OBERON Web
OBERON Web - inventúra skladu
OBERON Web - mobilné riešenia
OBERON Web - náhľad hotelového účtu
OBERON-Automation-Center-Service.exe (server) - nastavenie
OBERON-Automation-Client.exe (klient) - nastavenie
Obchodné podmienky
Obchodní partneri
Obchodní partneri
Obchodní partneri - jednorazový import
Obchodní partneri - práca s prevádzkami
Obchodní partneri - skupiny
Obchodný partner
Obchodný partner - cenová kategória hostí
Obchodný partner - formulár
Objednávka - zložky receptúr
Objednávka (multi)licencie
Objednávka prijatá - formulár
Objednávka vydaná - formulár
Objednávka vydaná - import do faktúry (záväzku)
Objednávka z ponuky
Objednávková tlačiareň
Objednávková tlačiareň - inštalácia
Objednávkové tlačiarne
Objednávkové zariadenia
Objednávkový kupón pre zákazníka
Objednávkový monitor
Objednávkový monitor - inštalácia
Objednávky - všeobecné informácie
Objednávky - vytvorenie
Objednávky jedál a nápojov - zariadenia
Objednávky jedál/nápojov - priama tlač
Objednávky prijaté
Objednávky vydané
Objednávky vydané - automatická tvorba
Objekt ubytovacieho zariadenia - definovanie
Objekty - prehľad obsadenosti izieb
Obmedzenia licencie
Obnova údajov
Obnova údajov - hlavná ponuka
Obnova údajov - všeobecné informácie
Obnova údajov automaticky zálohovaných údajov - Microsoft Access
Obnova údajov automaticky zálohovaných údajov - SQL server
Obnova záznamov - kôš
Obnova zo zálohy
Obrat a zľavy - sklad
Obrat a zľavy - skupiny obchodných partnerov
Obrázky - kategórie
Obrázky - knižnica
Obrázky - LUKUL
Obrázok - logo prevádzky
Obrázok - príloha k dokladom a záznamom (pohľadávka, výdajka, reklamácia/servis...)
Obrázok - veľkosť
Obrázok - veľkosť pre jedálny lístok
Obrázok - veľkosť pre LUKUL
Obrázok - veľkosť pre Pokladnicu OBERON
Obrázok zadanej položky na Pokladnici OBERON
Obsadenosť apartmánu - prístup majiteľa
Obsadenosť izieb - prehľad
Obsah
Obsah dokladu
Obslužné - LUKUL
Obslužné - LUKUL
Obslužné - LUKUL - nastavenie
Obstarávacia cena - kontrola hodnoty skladu
Obstarávacie ceny a výnosy - prepočet
Obstarávacie náklady
OČR
ODA (OBERON Data Assistant)
ODA S1-K
ODA S2
Odberateľ - obchodný partner
Odberatelia - obchodní partneri
Odberateľské faktúry
Odberateľské objednávky
Odberné miesto (kód) - objednávka prijatá
Odberné miesto (kód) - pohľadávka
Odberné miesto (kód) - výdajka
Oddelenie - prevádzka
Oddeľovač chodov
Odhlásenie používateľa
Odhlásiť sa
Odchod
Odchod hosťa
Odinštalácia OBERON-u
Odinštalovanie OBERON-u
Odmeňovanie práce vo sviatok
Odosielanie e-mailov - nastavenie poštového klienta
Odosielanie e-mailov v systéme OBERON
Odosielanie SMS správ v systéme OBERON
Odoslané faktúry
Odoslanie faktúry e-mailom ako XML
Odoslať e-mail
Odoslať e-mail
Odoslať e-mail - ponuka OBERON
Odpisová skupina
Odpisová skupina
Odpisová skupina - kniha drobného investičného majetku
Odpisová skupina - kniha investičného majetku
Odporúčané riešenia
Odstránenie firmy
Odstránenie firmy - formulár
Odstránenie hesla používateľa
Odstránenie licencie
Odstránenie skladovej karty
Odťaženie receptúry
Odvody do poisťovní
Off-line internetový obchod
Off-line internetový obchod
Off-line internetový obchod - formáty súborov
Off-line internetový obchod - nastavenie komunikácie s OBERON-om
Off-line internetový obchod - pripojenie - formulár
Off-line internetový obchod - všeobecné informácie
Off-line internetový obchod (export/import súborov)
Off-line pobočková Pokladnica OBERON
Off-line pobočkový režim - nastavenie
Off-line pobočkový režim - všeobecné informácie
Off-line transport údajov - formulár
Off-line transporty údajov - hlavná ponuka
Off-line transporty údajov - off-line pobočková pokladnica
Off-line transporty údajov - postup nastavenia
Off-line transporty údajov - príklad
Off-line transporty údajov
Ochrana dokladov
Okupometer
Okupometer - prehľad obsadenosti izieb
One Stop Shop (OSS) – osobitná úprava dane
On-line booking system
On-line check-in (pre check-in)
On-line check-in (rýchly check-in)
On-line check-in formulár
On-line informácie o tržbách, zisku, dlhoch a nedoplatkoch
On-line internetový obchod - inštalácia PrestaShopu
On-line internetový obchod - nastavenie komunikácie s OBERON-om
On-line internetový obchod - PrestaShop
On-line internetový obchod - všeobecné informácie
On-line internetový obchod (s priamym prístupom)
On-line pobočkový režim - nastavenie
On-line pobočkový režim - všeobecné informácie
On-line Pomocník OBERON - hlavná ponuka
On-line registračné pokladnice - porovnanie
On-line registračné pokladnice - všeobecné informácie
On-line rezervácia
OOÚ - Edumio
Oprava základu dane
Oprava základu DPH - dobropis a ťarchopis
Oprava zaúčtovanej faktúry
Opravná faktúra
Opravný zápis k zápisu úhrady zálohovej faktúry
Opravy a servisy
Opravy a servisy
Organizačné útvary
ORP - porovnanie
ORP - všeobecné informácie
Osnova
Osnova - účtovná
Osoba - formulár
Osobitná úprava dane OSS
Osobný PIN - nastavenia programu
Osoby - obchodný partner
Osoby v ubytovaní
OSS - One Stop Shop
Otvorené účty (stoly)
Otvorené účty (stoly)
Otvorené účty (stoly)
Otvorenie agendy (firmy)
Otvorenie agendy (firmy) - formulár
Otvoriť centrálnu databázu v cloude
Otvoriť lokálnu pobočkovú databázu
Otvoriť OBERON Center
Outlook - poštový klient
Overenie bankového účtu dodávateľa - platiteľa DPH - obchodný partner
Overenie bankového účtu dodávateľa - platiteľa DPH - príkazy na úhradu
Overenie bankového účtu dodávateľa - platiteľa DPH - stále platby
Overenie bankového účtu dodávateľa - platiteľa DPH - záväzok
Overenie bankových účtov - platitelia DPH
Overenie dôveryhodnosti elektronického podpisu
Overenie IČ DPH
Overenie IČ DPH - kontrolný výkaz
Ovládač ECM
Ovládanie knihy (evidencie)
Označovanie záznamov
Označovanie záznamov - filtre
Označovanie záznamov - filtre
Označovanie záznamov - off-line transporty údajov
Packeta
Paleta
PANDORA - aktualizácia firmvéru
PANDORA - eKasa tlačiareň
PANDORA - inštalácia
PANDORA - nastavenie ECM
PANDORA - nastavenie komunikácie
Panel na zmenu poradia položiek zoznamu - základné pojmy
Panel nástrojovej lišty
Panel na rýchle hľadanie
Paragón - náhradný doklad
Paralelná inštalácia OBERON-u
Parametre (technické)
PAX - platobné terminály
PAX - platobný POS terminál
PAX platobný terminál - postup inštalácie
PAY by square v e-mailovej predlohe - faktúra
PAY by square v e-mailovej predlohe - faktúra, objednávka prijatá
PAY by square vo faktúre
PayPal - Beds24
PC zostava - sada - príklad
PDF - šifrovanie
PDF, XML - overenie dôveryhodnosti KEP-u
Pečiatka a podpis - nastavenie tlače
Pečiatka na faktúre
Pečiatka na faktúre - nastavenie
Pegas FM-06 eKasa - fiškálna tlačiareň
Pegas FM-06 eKasa - CHDÚ
Pegas FM-06 eKasa - inštalácia
Pegas FM-06 eKasa - PPEKK
Pegassino Printer eKasa - fiškálna tlačiareň
Pegassino Printer eKasa - CHDÚ
Pegassino Printer eKasa - inštalácia
Pegassino Printer eKasa - PPEKK
Penále z omeškania - neuhradená faktúra
Penále z omeškania - výpočet (sprievodca)
Penále za neuhradenú faktúru
Peňažné zásuvky
Peňažný denník
Peňažný denník - číslovanie dokladov
Peňažný denník - účtovná závierka
Peňažný denník - účtovná závierka - zrušenie
Peňažný denník - úhrada pohľadávky
Peňažný denník - zadanie zápisu
Peňažný denník - zápis staršieho pokladničného dokladu
Peniaze na ceste
PET fľaše - zálohovanie
PHL
PHL
PHL - percento odpočítania
PHL - percento odpočítania
PHL - percento odpočítania
PHM
PIN - nastavenia programu
PIN osobný - prihlásenie používateľa
Plachta - grafický prehľad izieb
Plachta - poskytované služby
Plán registratúry
Platba kartou - LUKUL
Platby do banky
Platidlá
Platiteľ - zmena z neplatiteľa
Platitelia DPH - automatické overenie bankových účtov
Platobná brána Globalpayments - Beds24
Platobná brána Globalpayments v Beds24
Platobná brána PayPal - Beds24
Platobná brána PayPal v Beds24
Platobná karta
Platobná karta
Platobná karta - LUKUL
Platobné POS terminály
Platobný POS terminál - inštalácia
Platobný POS terminál - prehľad
Platobný terminál GP tom
Platobný terminál PAX
Platobný terminál Softplus Ticket
Plechovky - zálohovanie
PLU - čítanie z pokladnice
PLU - definícia
PLU - vytvorenie skladových kariet
PLU - zápis do pokladnice
PLU (rýchly predaj)
PLU (rýchly predaj)
Plugin pre WordPress - hotel on-line check-in
PN
PO - Edumio
Pobočka - centrála
Pobočka - definícia
Pobočka - fyzická prevádzka
Pobočka - off-line pobočková pokladnica
Pobočková pokladnica - off-line režim
Pobočková synchronizácia
Pobočkový režim - možnosti použitia OBERON-u
Pobočkový režim - všeobecné informácie
Počet záznamov v jednotlivých evidenciách podľa účtovných období
Počiatočné stavy - podvojné účtovníctvo
Počiatočné stavy v sklade
Počítač - Všeobecné - nastavenia programu
Počítačová zostava - sada - príklad
Podčiarknuté písmeno
Podkategórie - práva používateľov
Podklady k inventúre
Podlimitné zásoby
Podpis - KEP, ZEP
Podpis - kvalifikovaný elektronický
Podpis - kvalifikovaný elektronický v OBERON-e
Podpis a pečiatka - nastavenie tlače
Podpis alebo pečiatka na faktúre
Podpis alebo pečiatka na faktúre - nastavenie
Podpisovanie dokumentov KEP-om - postup
Podpora - formuáre
Podpora - hotline
Podpora - technická
Podpora - technická
Podpora k systému OBERON
Podpora používateľom
Podporované registračné pokladnice
Podporované registračné pokladnice - porovnanie
Podporované registračné pokladnice - prehľadná tabuľka
Podrobné nastavenia XML komunikácie (formulár)
Podrobnosti o aktuálnej licencii
Podrobnosti o položkách - LUKUL
Podrobnosti o položke - LUKUL
Podrobný prehľad obsadenosti izieb
Podujatia - kalendár
Podujatie - kalendár
Podvojné účtovníctvo - poznámky k účtovnej závierke
Podvojné účtovníctvo - prvé kroky
Podvojné účtovníctvo - všeobecne o koncepcii
Podvojné účtovníctvo - základné možnosti
Pohľadávka - čerpanie benefitov
Pohľadávka - formulár
Pohľadávka - vernostný systém
Pohľadávka - vystavenie
Pohľadávka - zaúčtovanie
Pohľadávky
Pohľadávky - hromadné vystavenie
Pohoda - import faktúr
Pohoda - transformačné šablóny
Pohyb v sklade
Poisťovne
Pokladne účtovnej jednotky
Pokladnica Euro-150i/o
Pokladnica Euro-150i/o - inštalácia
Pokladnica Euro-150i/o v režime on-line
Pokladnica Euro-150i/o v režime on-line - inštalácia
Pokladnica Euro-50i/o
Pokladnica Euro-50i/o - inštalácia
Pokladnica Euro-50i/o v režime on-line
Pokladnica Euro-50i/o v režime on-line - inštalácia
Pokladnica OBERON
Pokladnica OBERON
Pokladnica OBERON
Pokladnica OBERON
Pokladnica OBERON
Pokladnica OBERON
Pokladnica OBERON
Pokladnica OBERON - čerpanie benefitov
Pokladnica OBERON - hlavná ponuka
Pokladnica OBERON - kumulovanie benefitov
Pokladnica OBERON - ponuka Sklad
Pokladnica OBERON - prihlasovanie obsluhy pomocou snímača ECI-125
Pokladnica OBERON - prihlasovanie obsluhy pomocou snímača ECI-20
Pokladnica OBERON - prihlasovanie obsluhy pomocou snímača RFID kľúčov
Pokladnica OBERON - typy platieb
Pokladnica OBERON - uvedenie do prevádzky
Pokladnica OBERON - vernostný systém
Pokladničná kniha
Pokladničná kniha - úhrada za ubytovanie
Pokladničná kniha v Hotelovej recepcii - pridanie zápisu
Pokladničné doklady
Pokladničné zásuvky
Pokladničný predaj
Poloha pokladnice
Polovičné porcie
Položka skladu - formulár
Položka zápočtu - formulár
Položky dokladu
Pomoc s implementáciou Beds24
Pomocník OBERON
Pomocník OBERON - hlavná ponuka
Pomocník OBERON - on-line verzia - hlavná ponuka
Pomocník on-line
Ponuka
Ponuka - vytvorenie
Ponuka - základné pojmy
Ponuky - všeobecné informácie
Ponuky - vytvorenie
Popis adresára s údajmi
Popis adresárov na disku počítača
Porovnanie režimov - LUKUL
Porovnanie základných a rozšírených služieb
Portable variant OBERON-u
Poruchy v hoteli
POS terminál - GP tom
POS terminál - inštalácia
POS terminál - PAX
POS terminál - prehľad
POS terminál - Softplus Ticket
Poschodie - izby
Poschodie - izby - nastavenie
Posielanie tržby e-mailom alebo SMS správou
Poskytované služby - grafický prehľad
Poslať SMS
Postup k prechodu z neplatiteľa na platiteľa DPH
Postup úhrady faktúr zápočtom - import zo súboru
Postup úhrady faktúr zápočtom - štandardné zadanie
Postup zaúčtovania dokladu do účtovného denníka
Postup získania identifikačných a autentifikačných údajov
Postup získania identifikačných a autentifikačných údajov (eKasa)
Posun splatnosti pohľadávok - kredit limit
Poškodená databáza
Poškodená databáza - prevod do novej databázy
Poškodená súborová databáza Microsoft Access
Poštový klient
Potencionálny obchodný partner
Potvrdenie o príjme
Potvrdenie o príjme
Poukážky na nákup tovaru
Použitie filtrov - príklady
Použitie registračných pokladníc v režime off-line
Používanie filtrov
Používateľ - CRM a registratúra - Nastavenia programu
Používateľ - formulár
Používateľ - Hotelová recepcia - Nastavenia programu
Používateľ - Moduly - Nastavenia programu
Používateľ - práva
Používateľ - priradenie kvalifikovaného certifikátu (ACA)
Používateľ - Sklad - Nastavenia programu
Používateľ - sprievodca vytvorením
Používateľ - Tlač - Nastavenia programu
Používateľ - vytvorenie
Používatelia
Používatelia - práva
Povinné odvody
Poznámka namiesto Názvu na pokladničnom bločku
Poznámky k účtovnej závierke
Poznámky k účtovnej závierke - export a podanie
Požiadať o vzdialenú pomoc
Požiadavka hosťa
Požiadavka hosťa - definovanie
Požiadavka hosťa - formulár
Požiadavky hosťa
Požiadavky hosťa - formulár
Požiadavky hosťa - grafický prehľad izieb
Požiadavky hostí
Pôdorys reštaurácie
Pôvod rezervácie
Práca nadčas
Práca s čiarovými kódmi
Práca s mernými jednotkami
Práca s obstarávacími nákladmi
Práca s otvorenými účtami (stolmi)
Práca s variantmi skladovej karty
Pracoviská
Pracovná zmluva
Pracovná zmluva
Pracovné plány firmy
Pracovné pomery pracovníkov
Pracovné zmeny
Pracovné zmeny
Pracovníci
Pracovník - formulár
Pracovník nepríde do práce - notifikácia
Pracovný kalendár
Pracovný pomer
Pracovný pomer
Pracovný pomer
Práva používateľov
Pravidlá pre zaúčtovanie bankových výpisov
Pravidlá pre zaúčtovanie bankových výpisov - príklady
Pravidlá rozšírenej cenotvorby
Pravidlá spracovania dochádzky
Pravidlá zvolenia mernej jednotky
Pravidlo cenotvorby - formulár
Pravidlo rozšírenej cenotvorby - formulár
Pravidlo spracovania dochádzky
Pravidlo spracovania dochádzky
Prázdniny - kalendár podujatí
Pre check-in
Pre vývojárov na úvod
Prebytok - inventúra
Precenenie dokladu
Precenenie dokladu
Prečíslovanie dokladov v účtovnom denníku
Prečíslovanie nepeňažných dokladov
Prečíslovanie pokladničných dokladov
Prečíslovanie pokladničných dokladov - Hotelová recepcia
Prečíslovanie pokladničných dokladov v peňažnom denníku - sprievodca
Prečíslovanie poradových čísel dokladov v peňažnom denníku - sprievodca
Prečo zálohovať
Predaj
Predaj na pobočke - off-line pobočková pokladnica
Predaj na Pokladnici OBERON
Predaj pomocou kódu položky
Predaj SBL
Predajcovia SBL
Predajné ceny - import (aktualizácia)
Predajné miesta
Predajné miesto
Predajné miesto
Predané položky na pokladnici - evidencia
Preddefinované texty dokladov
Predchádzajúce účtovné obdobie
Predkontácia (skladové predkontácie) - formulár
Predkontácia (účtovné predkontácie) - formulár
Predkontácie - Jednoduché účtovníctvo
Predkontácie (jednoduché účtovníctvo)
Predkontácie (podvojné účtovníctvo)
Predkontácie (podvojné účtovníctvo) - formulár
Predlohy e-mailov
Predlohy e-mailových a SMS notifikácií
Predmet údržby - definovanie
Predmet údržby - formulár
Predvolená prevádzka
Predvolený poštový klient
Prefix - číslovanie
Prehľad chybových hlásení
Prehľad obsadenosti izieb
Prehľad obsadenosti izieb - formulár
Prehľad pripojiteľných zariadení
Pre-check in - WordPress
Prechod cez dochádzkový terminál
Prechod pracovníka cez terminál
Prechod z iného softvéru na OBERON
Prechod z neplatiteľa na platiteľa DPH
Preinštalovanie systému Windows
Preklady - program
Preklady - údaje
Preklady formulárov a tlačových výstupov
Preklepnutie obchodného partnera
Premiestnenie OBERON-u do iného počítača
Prenesenie daňovej povinnosti
Prenesenie daňovej povinnosti
Prenos daňovej povinnosti
Prenosný variant OBERON-u
Prepínač - základné pojmy
Prepitné - LUKUL
Prepitné - LUKUL
Prepitné - LUKUL - nastavenie
Prepnúť z pobočkovej databázy do centrálnej databázy
Prepočet merných jednotiek
Prepočet merných jednotiek
Prepočet merných jednotiek (balenie) - príklad
Prepočet obstarávacích cien a výnosov
Prepočet predajnej ceny podľa balenia
Prepočet predajných cien - skladové karty
Prepojenie Beds24 s Booking.com
Prepojenie Kalendára Google s OBERON-om
Prepojenie s externými produktami a službami
Prepravka
PrestaShop
PrestaShop - import produktov do OBERON-u
PrestaShop - import skladových kariet do OBERON-u
PrestaShop - inštalácia
PrestaShop - nastavenie komunikácie s OBERON-om
PrestaShop - on-line pripojenie - formulár
PrestaShop - on-line pripojenie (rozšírené nastavenia) - formulár
PrestaShop - prepojenie s OBERON-om
PrestaShop - rozsah synchronizácie
PrestaShop - transformačné šablóny
PrestaShop - všeobecné informácie
PrestaShop - vybrané nastavenia
Prestávka
Prestávka
Prestávka
Prestávka v práci
Prestávka v práci
Presun hosťa na inú izbu
Presun hotelového účtu na inú izbu
Presun na hotelový účet
Presun OBERON-u do iného počítača
Presun položiek medzi účtami
Presun položiek z Pokladnice OBERON na hotelový účet
Presun údajov do iného databázového systému
Presunúť službu
Preúčtovanie neuhradenej DPH na uhradenú
Prevádka - formulár
Prevádzka - fyzická (pobočka)
Prevádzka - tlač adresy
Prevádzka - virtuálna
Prevádzky
Prevádzky - definovanie
Prevádzky - delenie
Prevádzky - obchodný partner
Prevádzky na dokladoch
Prevod do iného skladu
Prevod do iného skladu
Prevod do iného skladu - postup
Prevod do novej databázy
Prevod medzi pokladnicou a bankovým účtom
Prevodka
Prevodka - druh pohybu
Prevodka - druh pohybu
Prevody medzi finančnými účtami
Prezentácie
Priama tlač na bonovacej tlačiarni
Priamy predaj
Priamy predaj
Priamy prístup do databázy - transport údajov
Pridanie podpisu alebo pečiatky na faktúru
Pridanie skladu
Pridanie zápisu do pokladničnej knihy
Pridanie zápisu do registratúrneho denníka
Pridelený referent
Priemer - ročný a trojmesačný
Priemerný ročný vymeriavací základ
Priemerný ročný vymeriavací základ
Priemyselné mobilné terminály
Prihlásení používatelia
Prihlásenie používateľa
Prihlásenie pracovníka do štátnych inštitúcií
Prihlásenie/Odhlásenie
Prihlásiť sa
Prihlasovací formulár do OBERON-u - typy
Príchod
Príchod hosťa - postup zaevidovania
Príchod v dňoch
Príchod v dňoch
Príchod/Odchod
Prijatá objednávka - formulár
Prijaté faktúry
Prijaté objednávky
Prijaté objednávky - stavy
Prijaté objednávky - vytvorenie
Prijaté objednávky - zmena stavu
Príjem do skladu
Príjem do skladu - ASTON
Príjem tovaru s výrobným/sériovým číslom do skladu
Príjem v baleniach
Príjem v baleniach - príklad
Príjemka - formulár
Príjemky
Príjemky - import z iných softvérov (XML, CSV)
Príjemky - kniha
Prijímanie objednávok
Príkaz na úhradu - postup zaslania do banky
Príkazy na úhradu
Príkazy na úhradu - podporované formáty
Príklad - číslovanie skladových kariet
Príklad nastavenia a použitia cenových kategórií hostí
Príklad nastavenia transportu faktúr
Príklad príjmu/výdaja tovaru v baleniach
Príklad účtovania prevodu medzi pokladnicou a bankovým účtom
Príklad vytvorenia hromadnej správy
Príklad zaevidovania colného dlhu
Príklad zaúčtovania faktúry so zúčtovanou zálohou
Príklady prepočtu ceny za mernú jednotku
Príklady receptúr
Príklady rozšírenej cenotvorby
Príklady rôzneho spôsobu výdaja
Príklady sád
Príklady účtovania skladu
Prilásenie/odhlásenie - zoznam prihlásených používateľov
Prílohy - automatická ponuka - LUKUL
Prílohy - dokumenty a obrázky
Prílohy - LUKUL
Prílohy k dokladom a záznamom (pohľadávka, výdajka, reklamácia/servis...)
Prílohy k faktúre
Priorita - automatické triedenie položiek - LUKUL
Priorita - LUKUL
Priorita - LUKUL
Priorita ceny - ubytovanie
Pripojiteľné zariadenia - prehľad
Pripomenutie SMS správou alebo e-mailom - generátor notifikácií
Pripomenutie udalosti
Pripomenutie úlohy
Príprava vývojového prostredia pre OBERON API
Priradenie dochádzkového terminálu k pracovníkovi
Priradiť položku dokladu ku skladovej karte
Prispôsobenie veľkosti zobrazenia systému Windows
Prístelky
Prístup hosťa k svojmu hotelovému účtu
Prístup majiteľa k aktuálnej obsadenosti svojho apartmánu
Prístupové karty - aktivácia pre ASSA ABLOY
Prístupové karty - aktivácia pre SALTO
Prístupové karty - aktivácia pre SEALOCK
Prítomní pracovníci
Príznaky pre transport údajov
Priznania a výkazy
Priznania a výkazy - eDane
Priznanie k dani za motorové vozidlo
Problém s antivírusovým programom
Problém s tlačou - tlačí len niektoré položky na faktúre
Problémy s tlačou
Problémy s tlačou
Problémy s tlačou
Problémy so spustením programu
Problémy so spustením programu
Problémy so spustením programu
Problémy so spustením programu
Produkty a služby - súvisiace
Profi - typ licencie
Program nie je možné spustiť
Propagačné videá
Protokol o implementácii systému OBERON (technické údaje)
Provízia z Booking.com (JÚ)
Provízia z Booking.com (PÚ)
Prvé číslo v číselnom rade
Prvé kroky
Prvé kroky - CRM a registratúra
Prvé kroky - Evidencia dokumentov
Prvé kroky - Evidencia vozidiel
Prvé kroky - fakturácia
Prvé kroky - Hotelová recepcia
Prvé kroky - jednoduché účtovníctvo
Prvé kroky - podvojné účtovníctvo
Prvé kroky - reklamácia/servis
Prvé kroky - skladová evidencia
Prvotná inštalácia OBERON-u
PZS - Edumio
QeeR skener
QeeR skener - inštalácia
QeeR skener - mobilné riešenia
QR
QR kód
QR kód - snímač
QR kód na pokladničnom doklade - automatické účtovanie
QR kód platby v e-mailovej predlohe - faktúra
QR kód platby v e-mailovej predlohe - faktúra, objednávka prijatá
QR kód platby vo faktúre
QR kód za čiarový kód
QR kódy - LUKUL
QR kódy - QeeR skener
QR kódy aplikácie LUKUL - režim donášky (generovanie)
QR kódy donáškovej služby - LUKUL (generovanie)
QR kódy LUKUL pre hostí (generovanie)
QR kódy LUKUL pre obsluhu (generovanie)
QR kódy stolov - LUKUL (generovanie)
Rajón - izby
Rajón - izby - nastavenie
Receptúra - skladové karty
Receptúra - typy skladových kariet
Receptúry
Receptúry
Receptúry
Receptúry
Recyklačný poplatok pri predaji elektrozariadení
Referencie
Referent - obchodný partner
Registračná pokladnica
Registračná pokladnica - netlačí
Registračné pokladnice - integrácia
Registračné pokladnice - porovnanie
Registračné pokladnice - všeobecné informácie
Registračné pokladnice v režime off-line - čítanie PLU z pokladnice
Registračné pokladnice v režime off-line - súhrn predaja
Registračné pokladnice v režime off-line - všeobecné informácie
Registračné pokladnice v režime off-line - všeobecné informácie
Registračné pokladnice v režime off-line - vytvorenie skladových kariet z PLU
Registračné pokladnice v režime off-line - zápis PLU do pokladnice
Registračné pokladnice v režime on-line - všeobecné informácie
Registračný formulár (pre check-in)
Registratúrna značka
Registratúrne stredisko (archív)
Registratúrny denník
Registratúrny denník
Registratúrny denník
Registratúrny plán
Regulárny výraz
Regulárny výraz - príklad
Regulárny výraz - vernostný systém
Reklamácia
Reklamácia
Remote Desktop - možnosti použitia OBERON-u
Reporty v cudzom jazyku
Reštauračná pokladnica
Reštauračný režim
Rezervácia - postup zaevidovania
Rezervácia - zdroje
Rezervácia izby - evidencia
Rezervácia izby - formulár
Rezervácia izby - postup
Rezervácia izby cez internet
Rezervácia poskytovanej služby - formulár
Rezervácia pre cestovnú kanceláriu
Rezervácia rozšírenej služby - postup zaevidovania
Rezervácia služby - kniha poskytovaných služieb
Rezervácie tovaru
Rezervácie ubytovania - evidencia
Rezervačný formulár Beds24
Rezervačný formulár ubytovania
Rezervačný formulár ubytovania - inštalácia
Rezervačný formulár ubytovania Bigeron
Rezervačný formulár ubytovania pre WordPress
Rezervačný portál - Beds24
Rezervačný portál - D-EDGE
Rezervačný portál - účtovanie provízie (JÚ)
Rezervačný portál - účtovanie provízie (PÚ)
Rezervačný systém služieb a vstupov - Bigeron
Režim donášky - aplikácia LUKUL
Režim Fast food
Režim zdieľania - eKasa PANDORA
Režimy aplikácie LUKUL - porovnanie
Režimy použitia ovládača EXALOGIC CashRegister Manager
RFID - EXALOGIC ECI-125
RFID - EXALOGIC ECI-20
RFID snímač
Riešenie problémov
Ročná hlásenie o vyúčtovaní dane
Ročná licencia
Ročná uzávierka
Ročné hlásenie o vyúčtovaní dane
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň
Ročný kalendár
Ročný priemer
Rodné číslo - cudzinci
Rozbaľovací zoznam - základné pojmy
Rozdelenie výdajky
Rozdeľovacia lišta - základné pojmy
Rozdiely medzi typmi licencií
Rozhrania - univerzálne - všeobecné informácie
Rozhranie webovej služby
Rozhranie webovej služby (formulár)
Rozmiestnenie stolov
Rozpis DPH
Rozsah typov licencií
Rozsah výrobných čísel
Rozšírená cenotvorba - PrestaShop
Rozšírená cenotvorba - sklad
Rozšírená cenotvorba - skladová karta - formulár
Rozšírená cenotvorba - skladové karty
Rozšírená cenotvorba a internetový obchod
Rozšírená cenotvorba podľa obratov obchodných partnerov
Rozšírená služba
Rozšírené možnosti filtrov
Rozšírené služby
Rozšírené služby - grafický prehľad
Rozšírené služby - rezervácia - formulár
Rozšírenie licencie
Rozšírený filter
Rozúčtovanie na viac účtov účtovného rozvrhu
Rýchle objednávanie - LUKUL
Rýchly filter
Rýchly check-in
Rýchly check-in - WordPress
Sada - príklady
Sada - skladové karty
Sada - typy skladových kariet
Sada - všeobecné informácie
Sada a vratné obaly
Sady - príklady
Sady - všeobecné informácie
Sadzby - ubytovanie
Sadzby poistného
Sadzby poistného
Sadzby stravného (diét)
Sadzby základných cestovných náhrad
SALTO - dverové zámky
SALTO - dverové zámky - izba
Samolepiace etikety - tlačiarne
Samozdanenie tovaru
Samozdanenie tovaru
SASI
Satelitný set - sada - príklad
SBL - evidencia a predaj
SBL - formulár Skladová karta
SBL - skladové karty
SCT - validácia
SEALOCK - dverové zámky SEAGUEST
SEPA Credit Transfer - validácia
SEPA Credit Transfer - všeobecný formát
SEPA XML súbor - validácia
Séria
Sériové čísla
Sériové čísla - príjem tovaru
Sériové čísla - výdaj tovaru
Sériové číslo
Servis a opravy
Servis a opravy
Servis a opravy
Servisná organizácia
Servisná organizácia
Servisné funkcie ECM
Servisné strediská
Servisný technik
Sezónna cena ubytovania
Sezónna cena ubytovania
SHARE
Shoptet - off-line internetový obchod
Shoptet - všeobecné informácie
Schéma rozúčtovania faktúry na tovary a služby
Sieťová inštalácia (databáza MS Access)
Sieťová inštalácia OBERON-u - všeobecné informácie
Sieťová prevádzka - možnosti použitia OBERON-u
Sieťová tlač
Sieťová tlač - Fiscal Virtual
Signál - bonovací monitor
Skartácia dokumentov a spisov
Skener - jednorazové vratné obaly
Skener čiarových kódov
Skener QeeR
Skener QeeR - inštalácia
Sklad
Sklad - formulár
Sklad - hromadné zaúčtovanie
Sklad - inventúra
Sklad - príjem
Sklad - účtovanie - príklady
Sklad - výdaj
Skladová evidencia - prvé kroky
Skladová karta
Skladová karta - formulár
Skladová karta - kategórie
Skladová karta - zloženie výrobku
Skladová položka - formulár
Skladová skupina - ASTON
Skladová skupina - skladová karta
Skladové karty
Skladové karty - atribúty
Skladové karty - číslovanie
Skladové karty - import (aktualizácia)
Skladové karty - skladové skupiny
Skladové karty - skupiny v pokladnici
Skladové karty - typy
Skladové pohyby
Skladové pohyby (obstarávacie ceny - sumárne za doklad)
Skladové predkontácie
Skladový pohyb
Sklady
Sklady - kategórie
Sklenené fľaše - zálohovanie
Skončenie pracovného pomeru pracovníka
Skrátený popis izby
Skrátený popis izby - nastavenie
Skratkové klávesy
Skupina v pokladnici
Skupinová rezervácia - postup
Skupiny - LUKUL
Skupiny obchodných partnerov
Skupiny obchodných partnerov
Skupiny používateľov
Skupiny v jedálnom lístku
Skupiny v pokladnici
Skúšobné účely - Fiscal Virtual
Sledovanie činností
Sledovanie naskladnenosti a vyskladnenosti tovaru
Sledovanie naskladnenosti tovaru - ASTON
Sledovanie vyskladnenosti tovaru - ASTON
Služba - skladové karty
Služba - typy skladových kariet
Služby
Služby - hotelová recepcia
Služby - kniha poskytovaných služieb
Služby - zaevidovanie rezervácie rozšírenej služby
Smart booking engine
Smena
SMS - hromadné zasielanie
SMS - zoznam príjemcov správ
SMS - zoznam zakázaných príjemcov správ
SMS brána - EuroSMS
SMS notifikácia pre hosťa pred jeho príchodom
SMS notifikácie - generátor
SMS notifikácie - nastavenie úlohy
SMS notifikácie - predlohy
SMS správy
SMS správy - možnosti odosielania
SMS správy - postup zaslania
SMTP server - nastavenie
Snímač čiarových kódov
Snímač čiarových kódov - inštalácia
Snímač čiarových kódov - váhoskener
Snímač prístupu
Snímač prístupu - EXALOGIC ECI-20
Snímač prístupu EXALOGIC ECI-125
Snímač QR kódov QeeR skener
Snímač RFID kľúčov EXALOGIC ECI-125
Snímač RFID kľúčov EXALOGIC ECI-125 - inštalácia
Snímač RFID kľúčov EXALOGIC ECI-20
Snímač RFID kľúčov EXALOGIC ECI-20 - inštalácia
Snímače čiarových kódov
Snímače RFID kľúčov
Sociálna poisťovňa
Sociálna poisťovňa - registračný list FO
Sociálny fond - účtovanie
Softplus Ticket - platobné terminály
Softplus Ticket - platobný POS terminál
Softplus Ticket - postup inštalácie
Softvérové dochádzkové terminály - evidencia dochádzky
Softvérový snímač QeeR skener
Soňa Korecová
Spisy registratúry
Spodný text na doklade
Spoločenské podujatia - kalendár
Spotrebiteľské balenie liehu
Spotrebiteľské balenie liehu - skladové karty
Spôsob (typ) platby
Spôsob A - účtovanie skladu
Spôsob A - všeobecne o účtovaní skladu
Spôsob B - účtovanie skladu
Spôsob B - všeobecne o účtovaní skladu
Spôsob evidencie pracovného času
Spôsoby zaevidovania úhrady za ubytovanie
Spôsoby zaúčtovania faktúry
Spracovanie dochádzky
Spracovanie inventúry
Spracovanie mzdy pracovníkovi
Správa údržby
Správa údržby - grafický prehľad izieb
Správca doplnkov
Sprepitné - LUKUL
Sprepitné - LUKUL
Sprepitné - LUKUL - nastavenie
Sprievodca Export e-mailových adries
Sprievodca Precenenie dokladu
Sprievodca QR kód donáškovej služby a aplikácie LUKUL
Sprievodca QR kód pre režim čašníka aplikácie LUKUL
Sprievodca QR kódy stolov a aplikácie LUKUL
Sprievodca Výpočet úrokov z omeškania
Sprievodca Vytvorenie nového používateľa
Sprievodca XML komunikácia - odoslať na e-mail
Sprievodca Zápis nastavení do fiškálneho zariadenia
SQL - podpora OAC
SQL - SSL
SQL server
SQL server
SSL - inštalácia webovej služby
SSL - internetbanking
SSL - nastavenia webovej služby OBERON vernostný systém (server)
SSL - nastavenia webovej služby Pokladnica OBERON
SSL - poštový klient
SSL - PrestaShop
SSL - Secure Socket Layer - databázové systémy
SSL - Secure Socket Layer - vytvorenie účtovnej jednotky (databázy) (SQL server)
SSL - vytvorenie nového pripojenia (SQL server)
Stále platby
Stav prijatej objednávky
Stav prijatej objednávky - formulár
Stav vydanej objednávky
Stavy licencií
Stavy pokladnice z hľadiska pripojenia k systému eKasa
Stavy prijatých objednávok
Stavy udalostí reklamácie/servisu
Stavy zásob (skladové karty) - k dátumu
Storno mzdy
Storno uzávierky miezd
Stôl
Stôl
Stravné (cestovné) náhrady
Stravné lístky
Stravné lístky
Stravné lístky
Strediská - členenie
Strediská - rozúčtovanie mzdy
Stretnutia
Strojovo čitateľná zóna (MRZ) - čítačky dokladov
Stromová štruktúra
Súbeh viacerých verzií OBERON-u
Súborová databáza
Súborová databáza - automatické zálohovanie
Súborová databáza - sieťová inštalácia
Súborová databáza - zapojenie kábla 100 Mb
Súčtový riadok
Súčty stĺpcov peňažného denníka - formulár
Súhrn predaja
Súhrnná platba - zaúčtovanie
Súhrnný výkaz DPH
Súhrnný výkaz o príjme v sklade
Súhrnný výkaz o výdaji v sklade
Súkromný kľúč - inštalácia kvalifikovanej elektronickej pečate
Superfaktúra - import faktúr
Súvaha
Súvaha - tlač
Súvisiace produkty a služby - prehľad
Súvisiace produkty a služby - všeobecné informácie
Sviatky - kalendár podujatí
SWIFT
Symbol hviezdičky - označovanie záznamov
Symboly platieb - príkazy na úhradu
Synchronizácia s Kalendárom Google
Synchronizácia so systémom HikCentral
Systém HikCentral
Systém HikCentral - formulár Osoba
Systém klient/server
Systém OBERON - štruktúra
Systém OBERON - všeobecné informácie
Systém OBERON - webová stránka
Systémový panel - základné pojmy
Systémový používateľ
Šablóna (predloha) skladovej karty - skladová skupina
Šablóny
Šablóny e-mailových a SMS notifikácií
Šablóny na vytváranie príkazov na úhradu
Šarža
Šifrovanie e-mailu
Šírka stĺpcov tabuľky
Školenia - Edumio
Školy - licencie
Špecializovaná dokumentácia
Špecifický symbol - príkazy na úhradu
Špecifikácie - automatická ponuka - LUKUL
Špecifikácie - LUKUL
Športové podujatia - kalendár
Štandard - typ licencie
Štandardné zálohovanie - automatické
Štát - číselník
Štát - formulár
Štát - výber do formulára Zoznam štátov - čítačky dokladov
Štatistika rezervácií ubytovania
Štátny archív
Štáty
Štáty - formulár
Štítky - tlač
Štítky - tlačiarne
Štruktúra a možnosti dokladu
Štrúktúra dokladu
Štruktúra systému OBERON
Tabuľka - bonovacie monitory
Tabuľka záznamov
Tankovanie
Ťarchopis
Task
TeamViewer
Telefón - centrum podpory
Telefón - výrobca
Telefonické centrum podpory
Telefónne číslo izby - nastavenie
Terminál - mobilný
Terminológia
Testovací e-mail
Testovacia verzia OBERON-u
Testovacie účely - - Fiscal Virtual
Text na dodacom liste
Text pred položkami dokladu
Text za položkami dokladu
Textové pole - základné pojmy
Texty dokladov
Thunderbird - poštový klient
Tlač - cudzie jazyky
Tlač - hromadná
Tlač - rozsah strán tlačového výstupu
Tlač - rôzne štýly
Tlač - triedenie a filtrovanie
Tlač - všeobecné informácie
Tlač adresných štítkov
Tlač adresy prevádzky na dokladoch a obálkach
Tlač cenoviek
Tlač cenoviek a etikiet
Tlač etikiet
Tlač expedičných štítkov - Chameleoon
Tlač hlavnej knihy
Tlač kópie pokladničného dokladu
Tlač Poznámky namiesto Názvu na pokladničný bloček
Tlač súvahy
Tlač štítkov
Tlač tlačového výstupu v cudzom jazyku
Tlač účtovných kníh
Tlač výsledovky
Tlačiareň do kuchyne
Tlačiareň do kuchyne - inštalácia
Tlačiareň EPSON TM-T20II
Tlačiareň GPrinter 80250 Plus
Tlačiareň pokladničných dokladov - prehľad
Tlačiareň pre bar - záznamy
Tlačiareň pre kuchyňu - záznamy
Tlačiareň WD-5890x
Tlačiareň WD-TX80U
Tlačiarne pokladničných dokladov
Tlačiarne samolepiacich etikiet a cenoviek
Tlačidlo - základné pojmy
Tlačidlo výberu - základné pojmy
Tlačové výstupy - formulár
Tlačový výstup
Tlačový výstup - bližšie nastavenia a úprava
Tlačový výstup - hromadná tlač
Tlačový výstup - manuálne vytvorenie kópie
Tlačový výstup - pridanie vlastného jazyka (prekladu)
Tlačový výstup - úprava (editácia)
Tlačový výstup - úprava veľkosti strany
Tlačový výstup na mieru
Tlačový výstup podľa vlastných požiadaviek
Tlačový výstup v cudzom jazyku
Transakcie vernostného systému
Transformácia (konverzia) databázy
Transformačné šablóny - výber
Transformačné šablóny na import súborov CSV
Transformačné šablóny XSLT
Transformačné šablóny XSLT - príklad
Transformačné šablóny XSLT - základné informácie
Transformačné šablóny XSLT na mieru
Transport Data Universal Interface
Transport údajov - off-line pobočkový režim
Transport údajov typu OBERON Database
TREXIMA
Trial verzia OBERON-u
Trial verzia OBERON-u
Triedenie - filter
Triedenie položiek - LUKUL
Triedenie položiek - LUKUL
Triedenie záznamov - základné pojmy
Tringeld - LUKUL
Tringeld - LUKUL
Tringeld - LUKUL - nastavenie
Trojmesačný priemer
Trojuholník v rohu bunky
Trvalé príkazy na úhradu
Tržba
Tržba - automatické účtovanie (jednoduché účtovníctvo)
Tržba - automatické účtovanie (podvojné účtovníctvo)
Tržba - poslať na e-mail alebo telefónne číslo
Tržba z registračnej pokladnice - zaúčtovanie (JÚ)
Tržba z registračnej pokladnice - zaúčtovanie (PÚ)
Tržby - automatické účtovanie (jednoduché účtovníctvo)
Tržby - automatické účtovanie (podvojné účtovníctvo)
TSS Softplus Ticket
Turistický poplatok - hotelová recepcia
Tvárové rozpoznávanie - hotelová recepcia
Tvorba (redizajn) webovej stránky - Bigeron
Tvorba dokladov po zmene sadzby DPH
Tvorba knihy jázd
Tvorba miezd
Tvorba predlôh e-mailov
Typ cenovej hladiny - ubytovanie
Typ dokladu v knihe pohľadávok a záväzkov - formulár
Typ izby
Typ izby - definovanie
Typ izby - formulár
Typ skladovej karty
Typ skladovej karty
Typ skladovej karty
Typ skladovej karty - skladové karty
Typ stálej platby
Typ účtovníctva - nastavenia programu
Typu dokladu - kniha pohľadávok a záväzkov
Typy číselných radov
Typy dokladov v knihe pohľadávok a záväzkov
Typy dokladov v knihe pohľadávok a záväzkov - číslovanie
Typy dokladov v knihe pohľadávok a záväzkov - formulár
Typy dokladov v účtovnom denníku
Typy izieb - definovanie
Typy licencií
Typy platieb
Typy platieb
Typy platieb na Pokladnici OBERON
Typy používateľov
Typy pracovných pomerov
Typy prechodov
Typy prihlasovacieho formulára do OBERON-u
Typy reklamácie/servisu
Typy skladových kariet
Typy skladových kariet - porovnanie
Typy vkladov a výberov hotovosti
ŤZP - Fiscal Virtual
U-58 - bonovacia tlačiareň
Ubytované osoby
Ubytovaní hostia - evidencia
Ubytovaní hostia - história
Ubytovanie - formulár
Ubytovanie - výpočet ceny
Ubytovanie hosťa - postup zaevidovania
Účel pobytu
Účet Google - SMTP server
Účet účtovnej osnovy - formulár
Účtenka
Účtová osnova
Účtovanie bankových výpisov
Účtovanie daňových odpisov
Účtovanie faktúr za ubytovanie cez rezervačný portál (jednoduché účtovníctvo)
Účtovanie faktúr za ubytovanie cez rezervačný portál (podvojné účtovníctvo)
Účtovanie majetku
Účtovanie miezd
Účtovanie miezd
Účtovanie PHL pri uplatňovaní 80% paušálnych výdavkov
Účtovanie pohľadávky
Účtovanie skladu - hromadné
Účtovanie skladu - príklady
Účtovanie sociálneho fondu
Účtovanie spôsobom A
Účtovanie spôsobom B
Účtovanie tržieb Pokladnice OBERON (jednoduché účtovníctvo)
Účtovanie tržieb Pokladnice OBERON (podvojné účtovníctvo)
Účtovanie účtovných odpisov
Účtovná osnova pre neziskové organizácie
Účtovná osnova v OBERON-e
Účtovná závierka
Účtovná závierka - peňažný denník
Účtovná závierka - peňažný denník - zrušenie
Účtovná závierka - poznámky
Účtovná závierka - poznámky
Účtovná závierka - tlač
Účtovná závierka - účtovný denník
Účtovná závierka - účtovný denník - zrušenie
Účtovná závierka účtovného denníka
Účtovné dáta - spôsob a štruktúra uloženia
Účtovné knihy - tlač
Účtovné obdobie - hospodársky rok
Účtovné odpisy - účtovanie
Účtovné pokladne
Účtovné predkontácie
Účtovný denník
Účtovný denník - číselné rady
Účtovný denník - export na externé spracovanie
Účtovný denník - prečíslovanie dokladov
Účtovný denník - typy dokladov
Účtovný denník - účtovná závierka
Účtovný denník - účtovná závierka - zrušenie
Účtovný rozvrh
Údaje o firme
Udalosť
Údržba databázy
Úhrada dobropisu cez pokladnicu
Úhrada faktúr zápočtom
Úhrada faktúry cez pokladnicu
Úhrada faktúry v hotovosti
Úhrada pohľadávky (podvojné účtovníctvo) - zaúčtovanie
Úhrada pohľadávok zápočtom
Úhrada poplatku za (multi)licenciu
Úhrada za servis (opravu)
Úhrada za ubytovanie - spôsoby
Úhrada zálohovej faktúry - opravný zápis
Úhrada záväzkov zápočtom
Ukončenie programu OBERON - Agenda firmy
Úlohy
Úlohy a udalosti
Úlohy a udalosti - Kalendár Google
Umiestnenia dokladov
UNIobchod
UNIobchod - off-line internetový obchod
UNIobchod - všeobecné informácie
Univerzálne rozhrania - všeobecné informácie
Upgrade OBERON-u
Upgrade OBERON-u - aktualizácia z internetu
Upgrade OBERON-u - automatická databázová aktualizácia
Upomienka - neuhradená faktúra
Upozornenia - neuhradené pohľadávky
Upozornenia na meškajúcich pracovníkov
Upratanie v hoteli
Upratovanie v hoteli
Úprava databázových štruktúr
Úprava mzdy
Úprava predlôh notifikácií
Úprava usporiadania a šírky stĺpcov tabuľky
Úroky z omeškania - neuhradená faktúra
Úroky z omeškania - výpočet (sprievodca)
USB disk (kľúč) - multilicencia
Uteráky a bielizeň - výmena - nastavenie
Uzávierka miezd
Uzávierky
Uzávierky
Užívateľ - formulár
Užívatelia
Váhoskenery
Váhoskenery - zapojenie viacerých váh
Váhy
Váhy - váhoskener
Váhy - zapojenie viacerých váh
Validácia SEPA súboru XML
Valutová pokladňa
Valuty
Variabilné symboly v OBERON-e
Variabilný symbol - príkazy na úhradu
Variant skladovej karty - čiarový kód
Varianty
Varianty použitia OBERON-u
Varianty skladovej karty
Varianty skladovej karty - automatické generovanie
Varianty skladovej karty - generátor
Varianty skladovej karty - hromadné generovanie
Varianty skladovej karty - práca
Várka
VAROS FT4000B eKasa - fiškálna tlačiareň
VAROS FT4000B eKasa - inštalácia
VAROS FT5000 eKasa - fiškálna tlačiareň
VAROS FT5000 eKasa - inštalácia
Vážený čiarový kód
Vážený čiarový kód - elektronické váhy
Vážený čiarový kód - nastavenie
Väzby medzi dokladmi - kniha pohľadávok
Väzby medzi dokladmi - kniha záväzkov
Veľkoobchodná pokladnica
Veľkosť (plocha) izby
Veľkosť (plocha) izby - nastavenie
Veľkosť formulárov - zmena podľa Windows
Veľkosť obrázka - jedálny lístok
Veľkosť obrázka - LUKUL
Veľkosť obrázka - Pokladnica OBERON
Veľkosť písma - objednávky jedál/nápojov
Veľkosť písma - zmena podľa Windows
Veľkosť písma pri objednávke do kuchyne
Verejný kľúč - inštalácia kvalifikovanej elektronickej pečate
Vernostná karta
Vernostná karta
Vernostná karta - Cardberg
Vernostná karta - OBERON Basic
Vernostná karta - OBERON vernostný systém (klient)
Vernostné (zľavové) systémy
Vernostné karty
Vernostné karty - Cardberg
Vernostné karty - OBERON Basic
Vernostné karty - OBERON vernostný systém (klient)
Vernostné karty - tlač
Vernostný systém
Vernostný systém - formulár
Vernostný systém - identifikácia vernostných kariet pomocou snímača ECI-125
Vernostný systém - identifikácia vernostných kariet pomocou snímača ECI-20
Vernostný systém - identifikácia vernostných kariet pomocou snímača RFID kľúčov
Vernostný systém - nastavenie
Vernostný systém - transakcie
Vernostný systém Cardberg
Vernostný systém na Pokladnici OBERON
Vernostný systém OBERON Basic
Vernostný systém v pohľadávkach a výdajkách
Verzia beta (testovacia) OBERON-u
Verzia databázy - informácie
Verzia programu - informácie
Vetva stromovej štruktúry
Viacjazyčné názvy položiek
Viacúčelové poukazy
Viazaná položka
Viazaná položka - príjem do skladu
Viazaná položka - príjemky
Viazaná položka - výdaj zo skladu
Viazaná položka - výdajka
Videonávody
Videonávody
Videonávody - hlavná ponuka
Virtuálna prevádzka
Virtuálna registračná pokladnica 2
Virtuálne fiškálne zariadenie Fiscal Virtual
Virtuálne fiškálne zariadenie Fiscal Virtual - inštalácia
Vírus
Víza - štát
Víza - štáty
Vízová povinnosť - štát
Vízová povinnosť - štáty
Vízum - formulár Osoba
Vízum - štát
Vízum - štáty
Vklad hotovosti do pokladnice - typy
Vklady hotovosti do pokladnice - typy
Vlastné bankové účty
Vlastnosti - formulár
Vlastnosti tlačového výstupu - formulár
VNC
Vnútorné zaúčtovanie
Vnútorné zaúčtovanie
Vnútorné zaúčtovanie
Vozidlá
Vozidlá
Vozidlá
V-Prevodka
V-Príjemka
Vratné balenie - príjem/výdaj
Vratné balenie - príjem/výdaj - príklad
Vratné obaly - sada
Vratné obaly - sada - príklad
Vratné obaly - zálohovanie
Vratný obal
Vratný obal - multipack
Vratný obal - sada - príklad
Vratný obal - skladové karty
Vratný obal - typy skladových kariet
Vratný obal - zálohovanie
Vrchný text na doklade
VRP 2
Vstavaný filter
Všeobecne o koncepcii - Hotelová recepcia
Všeobecne o koncepcii - jednoduché účtovníctvo
Všeobecne o koncepcii - podvojné účtovníctvo
Všeobecne o OBERON API
Všeobecne o objednávkach
Všeobecne o obnove údajov
Všeobecne o off-line pobočkovom režime
Všeobecne o on-line pobočkovom režime
Všeobecne o pobočkovom režime OBERON-u
Všeobecne o receptúrach
Všeobecne o registračných pokladniciach
Všeobecne o sadách
Všeobecne o súvisiacich produktoch
Všeobecne o tlačových výstupoch
Všeobecne o účtovaní skladu (zásob)
Všeobecne o univerzálnych rozhraniach
Všeobecne o výrobných a sériových číslach
Všeobecne o webových službách
Všeobecne o XML komunikácii
Všeobecne o zálohovaní
Výber (uplatnenie) šablóny
Výber hotovosti z pokladnice - typy
Výber údajov na transport
Výbery hotovosti z pokladnice - typy
Vybrať záznamy - Len označené
Vybrať záznamy (filtre)
Výdaj pomocou prepočtu merných jednotiek
Výdaj pomocou receptúr
Výdaj tovaru s výrobným/sériovým číslom zo skladu
Výdaj v baleniach
Výdaj v baleniach - príklad
Výdaj zo skladu
Výdaj zo skladu - ASTON
Výdajka - čerpanie benefitov
Výdajka - formulár
Výdajka - vernostný systém
Výdajky
Výdajky - kniha
Výdajky - kumulovanie benefitov
Vydaná objednávka - formulár
Vydaná objednávka - import do faktúry (záväzku)
Vydané faktúry
Vydané objednávky
Vydané objednávky - automatická tvorba
Vydané objednávky - vytvorenie
Výdavky na spotrebované PHL
Výdavok
Vyhľadanie obchodného partnera podľa názvu alebo IČO
Vyhľadávanie položiek (fulltext) - LUKUL
Vyhotovovanie uzávierok
Výkaz DPH
Výkazy
Vykonanie uzávierok
Vymazanie hesla používateľa
Vymazanie skladovej karty
Vymazanie skladu
Výmena posteľnej bielizne a uterákov - nastavenie
Výmena posteľnej bielizne a uterákov - príklad
Výmena softvéru za OBERON
Výnos
Výplata
Vyplatenie cestovných náhrad
Výplatná páska
Výplatná páska e-mailom
Výplatná páska v cudzom jazyku
Výpočet DPH
Výpočet DPH na doklade
Výpočet priemerov
Výpočet rekapitulácie dokladu
Výpočet súm na doklade
Výpočet zľavy
Výpoveď
Vyradenie a fyzická likvidácia registratúrnych záznamov
Vyradenie majetku
Výrobca
Výrobky s premenlivou hmotnosťou
Výrobné a sériové čísla
Výrobné čísla
Výrobné čísla - príjem tovaru
Výrobné čísla - výdaj tovaru
Výrobné číslo
Výrobok
Výrobok - skladové karty
Výrobok - typy skladových kariet
Vyskladnenie receptúry
Vyskladnenosť
Vyskladnenosť - ASTON
Výsledovka - tlač
Vystavené faktúry
Vystavené objednávky
Vystavenie faktúry - pohľadávky
Vystavenie faktúry v cudzej mene
Vystavenie pohľadávky
Vystavenie pohľadávky - hromadné
Vystavenie prevodky
Vyšlé faktúry
Vyťaženosť izieb a objektov
Vytlačenie hlavnej knihy, súvahy, výsledovky
Vytlačenie rozsahu strán tlačového výstupu
Vytlačenie výplatných pások
Vytváranie objednávok prepravy - Chameleoon
Vytvorenie a vytlačenie pracovnej zmluvy
Vytvorenie bezpečnostného certifikátu
Vytvorenie faktúry v cudzej mene
Vytvorenie hotelového účtu
Vytvorenie novej firmy
Vytvorenie novej firmy - formulár
Vytvorenie objednávky
Vytvorenie receptúry
Vytvorenie reklamácie/servisu
Vytvorenie skladových kariet z pokladnice
Vytvorenie skladových kariet z pokladnice
Vytvorenie šablóny
Vytvorenie účtovnej jednotky (databázy)
Vytvorenie úlohy a udalosti
Vytvorenie zbernej faktúry
Vyúčtovanie reklamácie/servisu
Vyúčtovanie rozšírených služieb
Vývojové nástroje
Vyvolávací systém - objednávky jedál/nápojov
Vzdialená plocha - možnosti použitia OBERON-u
Vzdialená pomoc
Vzdialená pomoc
Vzhľad Pokladnice OBERON
Vzor zmlúv
Vzorová DLL knižnica (ovládač) - Fiscal Universal Interface
Vzorová DLL knižnica (ovládač) - Fiscal Universal Interface - príprava prostredia
WD-5890x - tlačiareň
WD-5890x - zápis nastavení do fiškálneho zariadenia
WD-TX80U - tlačiareň
WD-TX80U - zápis nastavení do fiškálneho zariadenia
Web booking engine
Webová aplikácia - Chameleoon
Webová aplikácia OBERON Web
Webová služba - inštalácia (všeobecný postup)
Webová služba - vytvorenie bezpečnostného certifikátu
Webová služba Hasam EPOS - všeobecné informácie
Webová služba OBERON - formulár
Webová služba OBERON - formulár
Webová služba OBERON - podrobné nastavenia
Webová služba OBERON - podrobné nastavenia
Webová služba OBERON - základné nastavenia
Webová služba OBERON vernostný systém - formulár
Webová služba OBERON vernostný systém - formulár
Webová služba OBERON vernostný systém - podrobné nastavenia
Webová služba OBERON vernostný systém - podrobné nastavenia
Webová služba OBERON vernostný systém (server) - základné nastavenia
Webová služba Pokladnica OBERON - formulár
Webová služba Pokladnica OBERON - formulár
Webová služba Pokladnica OBERON - podrobné nastavenia
Webová služba Pokladnica OBERON - základné nastavenia
Webová stránka - systém OBERON
Webové služby - heslo - obchodný partner
Webové služby - pripojenie internetového obchodu
Webové služby - všeobecné informácie
Webové služby OBERON
Webové služby OBERON - hlavná ponuka
WebServices API - OBERON 1G - všeobecné informácie
WebServices API - OBERON 2G - všeobecné informácie
WebServices API - OBERON vernostný systém 1G - všeobecné informácie
WebServices API - Pokladnica OBERON 1G - všeobecné informácie
Websupport (cloud)
Websupport SMTP server
Weby Group - UNIobchod
Windows - preinštalovanie
Windows - problém po aktualizácií
Windows 10 - .NET Framework 4.8
Windows 7 SP1 - .NET Framework 4.8
Windows 8.1 - .NET Framework 4.8
WooCommerce OBERON Connector - všeobecné informácie
WooConn - všeobecné informácie
WordPress - e-shop - všeobecné informácie
WordPress - hotel on-line check-in
WordPress - rezervačný formulár ubytovania
Wysiwig
XLSX - import (aktualizácia) predajných cien
XLSX - import (aktualizácia) skladových kariet
XLSX - import (aktualizácia) údajov
XLSX - jednorazový import obchodných partnerov
XLSX - jednorazový import skladových kariet
XLSX importy
XML - editor na úpravu súborov
XML - export výkazov pre eDane
XML - hlásenie pobytu cudzincov
XML - import do eDane
XML Editor
XML formát - off-line internetový obchod
XML import - priradenie neskladovej položky ku skladovej karte
XML komunikácia - automatický export/import údajov
XML komunikácia - export údajov
XML komunikácia - import údajov
XML komunikácia - manuálny export údajov (sprievodca)
XML komunikácia - manuálny import dokladu (sprievodca)
XML komunikácia - manuálny import údajov (sprievodca)
XML komunikácia - možnosti použitia
XML komunikácia - nastavenia
XML komunikácia - nastavenia (formulár)
XML komunikácia - podrobné nastavenia (formulár)
XML komunikácia - postup nastavenia parametrov
XML komunikácia - schématický diagram
XML komunikácia - transformačné šablóny CSV
XML komunikácia - transformačné šablóny XSLT
XML komunikácia - transformačné šablóny XSLT na mieru
XML komunikácia - všeobecné informácie
XML, PDF - overenie dôveryhodnosti KEP-u
XSD schéma SEPA úhrada - SCT - validácia
XSLT transformačné šablóny
XTIOT XTZ62E – čítačka dokladov
XTIOT XTZ62E - inštalácia
Začiarkavacie políčko - základné pojmy
Zadanie dokladov o nákupe PHL
Zadanie počiatočných stavov
Zadávanie alfanumerických znakov do terminálu EXALOGIC A-C071S
Zadávanie zľavy na dokladoch
Zaevidovanie colného dlhu
Zaevidovanie colného dlhu - príklad
Zaevidovanie faktúry - záväzku
Zaevidovanie majetku do knihy investičného majetku
Zaevidovanie odchodu hosťa
Zaevidovanie rezervácie
Zaevidovanie rezervácie služby
Zaevidovanie ubytovania (príchod hosťa)
Zákazky - členenie
Zákazky - rozúčtovanie mzdy
Zákaznícka karta
Zákaznícke displeje
Zákaznícke karty - Cardberg
Zákaznícke karty - OBERON Basic
Zákaznícke karty - OBERON vernostný systém (klient)
Zákaznícke karty - vernostný systém
Zákaznícke objednávky
Zákaznícky displej
Zákaznícky displej OBERON
Zákaznícky displej OBERON - inštalácia
Základná cena ubytovania
Základná cenotvorba - skladové karty
Základná služba
Základné možnosti
Základné možnosti
Základné možnosti
Základné možnosti
Základné možnosti - CRM a registratúra
Základné možnosti - Evidencia vozidiel
Základné možnosti - fakturácia
Základné možnosti - Hotelová recepcia
Základné možnosti - jednoduché účtovníctvo
Základné možnosti - Mzdy a dochádzka
Základné možnosti - podvojné účtovníctvo
Základné možnosti - Skladová evidencia
Základné náhrady
Základné pojmy
Základné služby
Základný filter
Základný prehľad obsadenosti izieb
Záloh - vratné obaly
Záloha databázy SQL servera - automatické zálohovanie
Záloha súborovej databázy Microsoft Access - manuálna
Zálohová faktúra
Zálohová faktúra - zaúčtovanie
Zálohované vratné obaly
Zálohovanie - prevod do novej databázy
Zálohovanie databázy - automatické
Zálohovanie databázy SQL servera
Zálohovanie súborovej databázy Microsoft Access - manuálne
Zálohovanie údajov
Zálohovanie údajov - všeobecné informácie
Zálohovanie vratných obalov
Zálohy - vratné obaly
Zálohy na rezervácie - Globalpayments - Beds24
Zálohy na rezervácie - PayPal - Beds24
Zálohy za vratné obaly - export do CSV
Zálohy za vratné obaly - export do CSV - sprievodca
Založenie firmy
Založenie novej firmy
Založenie skladovej karty
Záložky - základné pojmy
Zámena izieb
Zámena zložky receptúr/výrobkov
Zameniť izby
Zameniť služby
Zamestnanci
Zamestnanec - výpoveď
Zamestnanec používa firemné vozidlo aj na súkromné účely
Zamknúť doklady
Zamknutie dokladov
Zámkové systémy pre ubytovacie zariadenia
Zamykanie dokladov
Zamykanie dokladov - zrušenie
Zaokrúhlenia - predkontácie (podvojné účtovníctvo)
Zaokrúhlenie - automatické zaúčtovanie
Zaokrúhlenie DPH
Zápis do peňažného denníka
Zápis identifikačných a autentifikačných údajov
Zápis odchodu hosťa
Zápis PLU do pokladnice
Zápis staršieho dokladu do peňažného denníka
Zápis staršieho pokladničého dokladu do peňažného denníka
Zápis v peňažnom denníku
Zápis v účtovnom denníku - formulár
Zápočet - formulár
Zápočet - položka - formulár
Zápočet - rezervačný portál (JÚ)
Zápočet - rezervačný portál (PÚ)
Zápočet dohodou
Zápočty - formulár
Zápočty faktúr - evidencia
Zápočty faktúr - postup úhrady
Zapojenie sériového kábla pre tlačiarne EPSON - bonovacie tlačiarne
Zapojenie sieťového kábla 100 Mb
Zapojenie viacerých elektronických váh
Zaradenie pracovníka do evidencie
Zariadenia
Zariadenia
Zariadenia - prehľad
Zaručený elektronický podpis
Zaručený elektronický podpis - obchodný partner
Zaručený elektronický podpis v OBERON-e
Záručný list
Zasielanie SMS správ
Zasielanie výplatných pások e-mailom
Zaslanie príkazu na úhradu do banky
Zaslanie SMS obchodnému partnerovi
Zaslanie upomienky formou SMS
Zaslať SMS
Zásuvky - pokladničné (peňažné)
Zaškrtavacie políčko - základné pojmy
Zatvorenie programu OBERON - Agenda firmy
Zaúčtovaná faktúra - oprava
Zaúčtovanie dokladu do účtovného denníka
Zaúčtovanie faktúry na zálohu - príklad
Zaúčtovanie konečnej vyúčtovacej faktúry - príklad
Zaúčtovanie kurzového rozdielu
Zaúčtovanie miezd - nastavenia
Zaúčtovanie miezd do účtovného denníka
Zaúčtovanie miezd do účtovného denníka
Zaúčtovanie pohľadávky
Zaúčtovanie skladu - hromadné
Zaúčtovanie súhrnnej platby
Zaúčtovanie tržby z registračnej pokladnice do peňažného denníka
Zaúčtovanie tržby z registračnej pokladnice do účtovného denníka
Zaúčtovanie účtovného predpisu pohľadávky
Zaúčtovanie úhrady faktúry - pohľadávky
Zaúčtovanie úhrady pohľadávky
Závady v hoteli
Záväzky
Záväzok - formulár
Záväzok - zaevidovanie
Záznam udalostí - sledovanie činností
Záznam v knižnici dokumentov a obrázkov - formulár
Záznam v registratúrnom denníku
Zaznamenávanie udalostí - sledovanie činností
Záznamy - číslovanie
Zberací program ISCP
Zberná faktúra
Zdaňovanie poukazov
Zdieľanie fiškálnej tlačiarne
Zdieľanie fiškálnej tlačiarne
Zdravotné poisťovne - export výkazov
Zdravotné poisťovne - export výkazov
Zdroje rezervácie
Zdroje rezervácie - rezervácia ubytovania
Zdroje rezervácie - ubytovanie
ZEP
ZEP v OBERON-e
Zistenie výnosu
Zľava a akcia - príklady
Zľava a akcia - sklad
Zľava na doklad
Zľava na faktúre
Zľava na objednávke
Zľava na pohľadávke
Zľava na položky
Zľava na príjemke
Zľava na výdajke
Zľava na záväzku
Zľavy podľa obratov obchodných partnerov
Zložená receptúra
Zloženie výrobku
Zložky mzdy
Zložky receptúr v objednávkach
Zmena ceny na doklade
Zmena času
Zmena času
Zmena hesla používateľa
Zmena jazykovej mutácie
Zmena neplatiteľa na platiteľa
Zmena obdobia
Zmena obdobia
Zmena sadzby DPH
Zmena spracovávaného obdobia
Zmena spracovávaného obdobia
Zmena spracovávaného obdobia miezd
Zmena stavu prijatej objednávky
Zmena veľkosti formulárov podľa Windows
Zmena veľkosti písma objednávok jedál/nápojov
Zmluvná rezervácia
Zmluvné ceny - príklady
Zmluvné ceny - sklad
Zmluvní partneri
Zmluvní partneri - podpora
Zobrazovanie cien - zákaznícky displej
Zobrazovanie cien - zákaznícky displej OBERON
Zóna
Zóna
Zóna
Zóna udalostí
Zóna udalostí
Zóny
Zoskupenia skladov
Zoskupenie izieb
Zoskupenie izieb - nastavenie
Zostaky pokladne a bankového účtu - formulár
Zostavenie tlačového výstupu
Zostavenie tlačového výstupu - bližšie nastavenia
Zoznam izieb
Zoznam neskladových položiek
Zoznam príjemcov správ
Zoznam stolov
Zoznam stolov
Zoznam štátov - číselník
Zoznam účelov pobytu
Zoznam zakázaných príjemcov správ
Zrušenie odchodu hosťa
Zrušenie označenia záznamov
Zrušenie účtovnej závierky účtovného denníka
Zrušenie uzávierky miezd
Zrušenie zamknutia dokladov
Zrušenie zaúčtovania faktúry
Zrušiť zamknutie dokladov
Zúčtovanie zálohovej faktúry
Zväčšenie veľkosti formulárov podľa systému Windows
Zvukový signál - bonovací monitor